شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:1.0799
  • بالاترین قیمت روز:1.08
  • پایین ترین قیمت روز:1.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0597
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.05
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0299

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0799 ریال12:01:26
1.08 ریال11:24:17
1.0799 ریال11:23:16
1.08 ریال11:21:19
1.0799 ریال7:57:16
1.0798 ریال7:56:16
1.0799 ریال7:55:16
1.0798 ریال6:32:12
1.07 ریال6:24:10
1.0599 ریال5:15:11
1.0598 ریال2:36:08
1.0597 ریال0:50:11
1.05 ریال0:48:08
1.0597 ریال0:47:09
1.05 ریال0:46:09
1.0597 ریال0:44:08
1.05 ریال0:40:11
1.0597 ریال0:37:08
1.05 ریال0:36:09
1.0597 ریال0:34:09
1.05 ریال0:32:08
1.0597 ریال0:31:10
1.05 ریال0:30:12
1.0597 ریال0:28:09
1.05 ریال0:27:08
1.0597 ریال0:25:10
1.05 ریال0:24:09
1.0597 ریال0:21:08
1.05 ریال0:17:09
1.0597 ریال0:15:10
1.05 ریال0:10:11
1.0597 ریال0:09:08
1.05 ریال0:08:09
1.0597 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات