کالایاب
شاخص یاب

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:3.1
  • بالاترین قیمت روز:3.1563
  • پایین ترین قیمت روز:3.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.1384
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:3.1383
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0383

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.1 ریال12:39:09
3.1089 ریال12:37:10
3.1345 ریال12:36:09
3.1255 ریال12:27:09
3.13 ریال12:25:11
3.1345 ریال12:23:09
3.13 ریال12:21:10
3.1345 ریال11:31:10
3.1391 ریال10:39:11
3.139 ریال10:38:11
3.1391 ریال10:36:10
3.139 ریال10:24:11
3.1435 ریال9:45:13
3.1481 ریال8:47:09
3.1526 ریال8:18:10
3.1522 ریال8:16:11
3.1563 ریال8:14:09
3.156 ریال8:10:13
3.1559 ریال8:06:10
3.156 ریال8:00:18
3.1558 ریال7:56:08
3.1559 ریال7:46:11
3.1429 ریال7:42:09
3.1386 ریال7:39:09
3.1429 ریال7:38:09
3.1386 ریال7:28:10
3.1385 ریال7:16:09
3.1386 ریال7:04:11
3.1385 ریال7:02:10
3.1386 ریال7:00:14
3.1385 ریال6:52:09
3.1386 ریال6:45:10
3.1387 ریال6:32:09
3.13 ریال6:19:40
3.13 ریال6:19:40
3.1387 ریال5:58:08
3.1386 ریال5:48:11
3.1384 ریال5:44:09
3.1342 ریال5:41:08
3.1427 ریال5:35:09
3.1428 ریال5:14:08
3.1391 ریال5:12:08
3.1428 ریال5:10:10
3.1391 ریال5:04:08
3.139 ریال4:58:09
3.1391 ریال4:56:08
3.1392 ریال4:55:10
3.1391 ریال4:53:08
3.1392 ریال4:35:09
3.1393 ریال4:06:08
3.1392 ریال4:04:09
3.1391 ریال4:01:12
3.1392 ریال4:00:15
3.1391 ریال3:37:08
3.139 ریال3:01:12
3.1389 ریال2:52:08
3.1345 ریال2:26:08
3.1389 ریال2:20:09
3.1388 ریال1:44:08
3.1387 ریال1:22:09
3.1386 ریال0:58:08
3.1385 ریال0:48:08
3.1384 ریال0:32:08
3.1383 ریال0:28:08
3.1384 ریال0:22:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات