شاخص یاب

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:1.6082
  • بالاترین قیمت روز:1.6788
  • پایین ترین قیمت روز:1.6082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.75%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6679
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.6874
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0792

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6082 ریال15:25:09
1.6189 ریال15:24:07
1.6313 ریال14:33:08
1.6203 ریال14:32:08
1.6313 ریال14:31:09
1.6203 ریال14:07:08
1.6379 ریال14:00:12
1.635 ریال13:55:08
1.6268 ریال13:54:08
1.635 ریال13:53:07
1.6268 ریال13:43:07
1.6411 ریال13:42:07
1.6268 ریال13:41:08
1.6411 ریال13:34:08
1.6392 ریال12:56:07
1.6348 ریال12:54:08
1.6347 ریال12:51:07
1.6346 ریال12:46:08
1.6306 ریال12:45:09
1.6307 ریال12:42:09
1.6223 ریال12:35:08
1.6339 ریال12:34:09
1.6264 ریال12:31:09
1.6338 ریال12:30:13
1.6471 ریال12:28:08
1.656 ریال12:25:10
1.6643 ریال12:24:08
1.6658 ریال12:23:08
1.6643 ریال12:22:07
1.6658 ریال12:20:12
1.6724 ریال12:17:08
1.6634 ریال12:10:11
1.6635 ریال12:06:08
1.6636 ریال12:02:09
1.6557 ریال11:54:09
1.6721 ریال11:52:09
1.6677 ریال11:41:09
1.6639 ریال11:23:09
1.6653 ریال11:21:09
1.6684 ریال11:18:08
1.6653 ریال11:17:09
1.6684 ریال11:05:19
1.6683 ریال11:03:10
1.6684 ریال11:01:10
1.6674 ریال10:55:12
1.6675 ریال10:28:09
1.6634 ریال10:04:08
1.6636 ریال10:03:09
1.6633 ریال9:55:09
1.6567 ریال9:39:08
1.6632 ریال9:37:08
1.6567 ریال9:35:10
1.6632 ریال9:27:10
1.6631 ریال9:20:10
1.6589 ریال9:15:09
1.6631 ریال9:14:08
1.6589 ریال9:12:08
1.659 ریال9:09:08
1.6594 ریال9:00:18
1.6667 ریال8:21:08
1.6668 ریال7:47:07
1.6702 ریال7:27:07
1.6621 ریال7:12:08
1.6701 ریال7:05:08
1.6666 ریال7:03:08
1.6701 ریال7:02:08
1.6707 ریال6:36:39
1.6788 ریال6:14:48
1.6708 ریال5:54:07
1.6749 ریال5:50:15
1.6708 ریال5:48:08
1.6749 ریال5:44:07
1.6765 ریال5:31:08
1.6788 ریال5:30:11
1.6765 ریال5:28:08
1.6788 ریال5:09:07
1.6745 ریال4:27:07
1.6681 ریال4:14:08
1.6745 ریال4:12:07
1.67 ریال4:06:07
1.6623 ریال4:04:08
1.6664 ریال4:02:08
1.6623 ریال4:00:14
1.6664 ریال3:55:09
1.6676 ریال3:49:07
1.6677 ریال3:28:07
1.6753 ریال2:58:08
1.6714 ریال2:50:11
1.6712 ریال2:46:06
1.6637 ریال2:15:09
1.6675 ریال1:45:09
1.6714 ریال1:39:06
1.6673 ریال0:54:06
1.6637 ریال0:53:06
1.674 ریال0:20:08
1.6679 ریال0:06:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات