کالایاب
شاخص یاب

فان فیر / FunFair

  • نرخ فعلی:0.00507
  • بالاترین قیمت روز:0.00526
  • پایین ترین قیمت روز:0.005011
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.005243
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.005176
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک فان فیر / FunFair در روز جاری

نمودار کندل استیک فان فیر / FunFair در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00507 ریال14:28:10
0.005071 ریال14:25:11
0.005126 ریال14:20:12
0.005101 ریال14:19:09
0.005126 ریال14:17:09
0.005101 ریال13:58:11
0.005149 ریال13:56:09
0.005101 ریال13:55:12
0.005149 ریال13:42:09
0.005146 ریال13:41:09
0.005149 ریال13:38:09
0.005147 ریال13:37:10
0.005152 ریال13:34:11
0.005147 ریال13:33:10
0.005152 ریال13:32:09
0.005154 ریال13:31:10
0.005171 ریال13:30:12
0.005011 ریال12:58:10
0.005176 ریال12:56:09
0.005011 ریال12:55:10
0.005176 ریال12:49:11
0.005195 ریال12:37:10
0.005194 ریال12:36:09
0.005195 ریال12:17:10
0.005194 ریال11:45:12
0.005192 ریال11:32:10
0.005224 ریال10:42:11
0.005226 ریال10:41:11
0.005224 ریال10:40:14
0.005226 ریال10:28:12
0.005227 ریال10:24:11
0.005204 ریال10:14:11
0.005229 ریال10:12:11
0.005204 ریال10:10:14
0.005229 ریال10:08:11
0.005204 ریال10:06:10
0.005229 ریال9:45:13
0.005222 ریال9:41:10
0.005231 ریال9:30:14
0.005245 ریال9:28:10
0.005231 ریال9:26:09
0.005245 ریال7:14:09
0.005258 ریال7:12:09
0.005245 ریال7:06:08
0.005258 ریال6:17:40
0.005258 ریال6:17:40
0.005259 ریال6:15:42
0.005259 ریال6:15:42
0.005258 ریال6:11:16
0.005258 ریال6:11:16
0.005259 ریال5:18:09
0.00526 ریال4:39:08
0.005243 ریال4:35:09
0.00526 ریال4:20:10
0.005259 ریال4:18:08
0.005243 ریال2:10:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات