شاخص یاب

فان فیر / FunFair

  • نرخ فعلی:0.00414
  • بالاترین قیمت روز:0.004167
  • پایین ترین قیمت روز:0.004096
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.004165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.004179
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فان فیر / FunFair در روز جاری

نمودار کندل استیک فان فیر / FunFair در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00414 ریال12:39:16
0.004139 ریال12:38:17
0.00414 ریال12:37:16
0.004139 ریال12:06:17
0.00412 ریال12:03:20
0.004139 ریال12:01:23
0.00412 ریال10:37:15
0.004121 ریال10:10:18
0.004116 ریال10:09:14
0.004117 ریال10:08:14
0.004116 ریال10:07:14
0.004117 ریال9:55:15
0.004122 ریال9:53:13
0.004117 ریال9:52:14
0.004122 ریال9:49:15
0.004128 ریال9:33:16
0.004099 ریال9:24:13
0.004096 ریال9:23:13
0.004142 ریال9:20:16
0.004147 ریال9:09:12
0.004146 ریال7:56:12
0.004157 ریال7:54:12
0.004146 ریال7:53:11
0.004157 ریال7:29:10
0.004167 ریال5:35:15
0.004146 ریال4:57:09
0.004138 ریال4:44:10
0.004152 ریال4:10:10
0.004153 ریال4:09:09
0.004152 ریال4:08:09
0.004153 ریال4:06:09
0.004163 ریال3:59:08
0.004165 ریال3:54:08
0.004163 ریال3:53:08
0.004165 ریال0:53:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات