کالایاب
شاخص یاب

ایتوس / Ethos

  • نرخ فعلی:0.08598
  • بالاترین قیمت روز:0.08758
  • پایین ترین قیمت روز:0.08193
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08272
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.08255
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0034

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.08598 ریال16:29:07
0.08686 ریال16:23:07
0.08675 ریال16:17:07
0.08676 ریال16:14:06
0.0868 ریال16:11:07
0.08682 ریال16:08:07
0.08677 ریال15:58:07
0.08696 ریال15:55:08
0.08758 ریال15:46:07
0.08739 ریال15:41:07
0.08733 ریال15:37:07
0.08709 ریال15:34:07
0.08718 ریال15:28:07
0.08702 ریال15:22:07
0.08734 ریال15:20:09
0.08745 ریال15:16:07
0.08699 ریال15:14:07
0.08703 ریال15:07:07
0.08687 ریال15:04:08
0.08693 ریال14:58:07
0.08687 ریال14:55:08
0.08691 ریال14:50:11
0.08661 ریال14:44:07
0.08663 ریال14:40:11
0.08636 ریال14:37:08
0.08643 ریال14:32:08
0.08663 ریال14:26:08
0.08609 ریال14:19:07
0.08616 ریال14:17:07
0.08606 ریال14:14:07
0.08611 ریال14:11:07
0.0862 ریال14:02:07
0.08616 ریال13:59:07
0.08615 ریال13:55:08
0.086 ریال13:52:07
0.08578 ریال13:46:08
0.08603 ریال13:40:11
0.08608 ریال13:34:08
0.08607 ریال13:32:08
0.08606 ریال13:26:07
0.08609 ریال13:20:10
0.08588 ریال13:17:07
0.08596 ریال13:14:07
0.08559 ریال13:02:07
0.08561 ریال12:52:08
0.0855 ریال12:50:12
0.08557 ریال12:46:09
0.0857 ریال12:44:08
0.08564 ریال12:38:07
0.0856 ریال12:35:10
0.0859 ریال12:32:09
0.08611 ریال12:26:08
0.08608 ریال12:17:08
0.08622 ریال12:14:09
0.08631 ریال12:11:09
0.08615 ریال12:09:07
0.08611 ریال12:06:07
0.08597 ریال12:02:07
0.08617 ریال11:56:06
0.08658 ریال11:47:06
0.08738 ریال11:41:06
0.08621 ریال11:35:07
0.08608 ریال11:32:07
0.08596 ریال11:29:06
0.08572 ریال11:26:06
0.08567 ریال11:23:06
0.08588 ریال11:20:07
0.08579 ریال11:17:06
0.0856 ریال11:11:06
0.08542 ریال11:08:06
0.08527 ریال11:02:07
0.08517 ریال10:59:06
0.08503 ریال10:53:06
0.08498 ریال10:46:06
0.08485 ریال10:44:06
0.08453 ریال10:37:06
0.08456 ریال10:33:06
0.08452 ریال10:29:06
0.08437 ریال10:26:06
0.08439 ریال10:23:06
0.0845 ریال10:14:05
0.0851 ریال10:11:06
0.0849 ریال10:08:05
0.08463 ریال10:06:06
0.08516 ریال10:02:05
0.08488 ریال9:58:06
0.0844 ریال9:56:06
0.08415 ریال9:50:07
0.08377 ریال9:47:06
0.08376 ریال9:44:06
0.08362 ریال9:35:06
0.08391 ریال9:29:06
0.08396 ریال9:26:06
0.0834 ریال9:17:06
0.08341 ریال9:14:06
0.08358 ریال9:08:06
0.08332 ریال9:05:07
0.08311 ریال8:54:06
0.08288 ریال8:49:06
0.08275 ریال8:45:07
0.08279 ریال8:41:06
0.08265 ریال8:36:06
0.08262 ریال8:33:06
0.08258 ریال8:30:08
0.08254 ریال8:27:05
0.08259 ریال8:21:06
0.08268 ریال8:18:05
0.08269 ریال8:14:05
0.08261 ریال8:12:06
0.08264 ریال8:08:05
0.08259 ریال8:02:05
0.08245 ریال7:59:05
0.08258 ریال7:56:06
0.08242 ریال7:50:07
0.08268 ریال7:47:05
0.08263 ریال7:41:05
0.08259 ریال7:38:05
0.08277 ریال7:35:06
0.08275 ریال7:32:05
0.08274 ریال7:26:05
0.08275 ریال7:20:07
0.08288 ریال7:14:06
0.08279 ریال7:11:05
0.08267 ریال7:07:05
0.08269 ریال7:02:05
0.08267 ریال6:59:05
0.08278 ریال6:56:05
0.08264 ریال6:53:05
0.08259 ریال6:50:07
0.08245 ریال6:41:05
0.0823 ریال6:38:05
0.08226 ریال6:36:06
0.08231 ریال6:32:06
0.08226 ریال6:23:05
0.08232 ریال6:20:37
0.08227 ریال6:17:06
0.08224 ریال6:14:06
0.08215 ریال6:11:06
0.08193 ریال6:06:06
0.08204 ریال6:02:06
0.082 ریال5:59:05
0.08214 ریال5:56:05
0.08216 ریال5:52:05
0.08236 ریال5:50:07
0.08241 ریال5:47:06
0.08234 ریال5:44:05
0.0824 ریال5:40:07
0.08256 ریال5:35:06
0.08255 ریال5:32:06
0.0824 ریال5:29:05
0.08244 ریال5:26:06
0.08247 ریال5:23:06
0.08231 ریال5:20:07
0.08249 ریال5:17:06
0.08246 ریال5:11:05
0.08238 ریال5:06:05
0.08225 ریال5:02:06
0.08231 ریال4:58:05
0.08235 ریال4:56:05
0.08241 ریال4:53:05
0.08267 ریال4:47:05
0.08265 ریال4:41:05
0.08267 ریال4:38:05
0.08262 ریال4:35:06
0.08289 ریال4:32:06
0.08273 ریال4:29:06
0.0823 ریال4:27:05
0.08251 ریال4:20:06
0.08256 ریال4:17:05
0.0831 ریال4:07:05
0.08297 ریال4:02:05
0.08225 ریال3:58:05
0.0823 ریال3:55:06
0.08229 ریال3:50:06
0.08231 ریال3:44:05
0.08224 ریال3:35:06
0.08237 ریال3:32:05
0.08228 ریال3:29:05
0.08234 ریال3:23:05
0.08223 ریال3:17:05
0.08212 ریال3:14:05
0.08257 ریال3:08:05
0.0825 ریال3:05:06
0.08273 ریال2:58:05
0.08253 ریال2:56:06
0.08258 ریال2:53:05
0.08259 ریال2:47:05
0.08273 ریال2:44:06
0.08243 ریال2:40:07
0.08257 ریال2:35:06
0.0825 ریال2:32:05
0.08247 ریال2:29:05
0.08234 ریال2:26:05
0.08238 ریال2:17:05
0.08237 ریال2:13:05
0.08241 ریال2:08:05
0.08238 ریال2:06:06
0.08216 ریال2:02:05
0.08237 ریال1:58:05
0.08227 ریال1:52:06
0.08217 ریال1:47:05
0.08219 ریال1:44:05
0.08221 ریال1:34:06
0.08238 ریال1:32:05
0.08237 ریال1:28:05
0.08232 ریال1:25:06
0.08236 ریال1:16:06
0.08235 ریال1:13:05
0.08222 ریال1:08:05
0.08224 ریال1:05:07
0.08223 ریال1:02:07
0.08228 ریال0:56:06
0.08213 ریال0:53:05
0.08242 ریال0:47:06
0.08221 ریال0:44:06
0.08222 ریال0:41:06
0.08224 ریال0:38:06
0.08229 ریال0:35:07
0.08234 ریال0:32:06
0.08231 ریال0:29:05
0.08262 ریال0:26:06
0.08252 ریال0:20:08
0.08261 ریال0:11:06
0.08272 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات