کالایاب
شاخص یاب

ایتوس / Ethos

  • نرخ فعلی:0.10832
  • بالاترین قیمت روز:0.11199
  • پایین ترین قیمت روز:0.10561
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.11013
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.11088
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.10832 ریال18:22:06
0.10896 ریال18:19:06
0.10878 ریال18:13:07
0.10862 ریال18:10:08
0.10864 ریال18:07:06
0.10911 ریال18:04:07
0.10907 ریال18:01:08
0.10912 ریال17:58:06
0.10901 ریال17:55:08
0.10851 ریال17:49:07
0.10948 ریال17:46:07
0.10809 ریال17:43:06
0.10727 ریال17:37:06
0.11027 ریال17:31:07
0.11011 ریال17:28:07
0.11181 ریال17:27:07
0.11113 ریال17:22:06
0.11098 ریال17:19:06
0.11099 ریال17:16:07
0.11083 ریال17:13:07
0.11164 ریال17:08:06
0.11199 ریال16:58:07
0.1084 ریال16:30:09
0.10772 ریال16:26:20
0.10586 ریال8:49:07
0.10561 ریال8:46:06
0.10627 ریال8:43:06
0.10594 ریال8:40:08
0.10726 ریال8:37:07
0.10734 ریال8:32:07
0.10677 ریال8:28:06
0.10772 ریال8:22:07
0.10751 ریال8:13:07
0.10832 ریال8:10:09
0.10917 ریال8:04:08
0.10919 ریال8:02:07
0.10846 ریال7:58:15
0.10937 ریال7:55:07
0.1102 ریال7:43:07
0.11027 ریال7:40:08
0.10995 ریال7:34:06
0.10885 ریال7:25:07
0.10909 ریال7:13:06
0.10961 ریال7:10:07
0.1094 ریال7:04:06
0.10956 ریال7:02:06
0.10964 ریال6:58:06
0.10966 ریال6:52:06
0.10988 ریال6:46:07
0.1093 ریال6:37:06
0.10955 ریال6:25:07
0.10977 ریال6:23:53
0.10968 ریال6:20:32
0.10951 ریال6:16:38
0.11019 ریال6:13:35
0.11018 ریال6:08:30
0.11057 ریال6:05:40
0.11037 ریال5:59:33
0.11038 ریال5:56:42
0.11008 ریال5:53:32
0.11005 ریال5:50:09
0.11003 ریال5:47:33
0.10985 ریال5:44:22
0.11046 ریال5:40:48
0.10985 ریال5:38:27
0.10982 ریال5:35:43
0.11005 ریال5:32:07
0.11 ریال5:28:07
0.10988 ریال5:26:29
0.11032 ریال5:23:51
0.10999 ریال5:21:40
0.11059 ریال5:17:39
0.11078 ریال5:14:32
0.11089 ریال5:11:30
0.11073 ریال5:08:40
0.11059 ریال5:02:41
0.11033 ریال4:59:40
0.11044 ریال4:56:06
0.11046 ریال4:53:05
0.11031 ریال4:50:07
0.11012 ریال4:47:05
0.11048 ریال4:44:06
0.11002 ریال4:41:05
0.11048 ریال4:38:05
0.11071 ریال4:32:06
0.1117 ریال4:23:05
0.11197 ریال4:17:06
0.11028 ریال4:14:06
0.11011 ریال4:11:06
0.10982 ریال4:06:06
0.10963 ریال4:02:06
0.10895 ریال3:56:05
0.11037 ریال3:53:05
0.10961 ریال3:47:05
0.10826 ریال3:44:05
0.10884 ریال3:41:05
0.10843 ریال3:38:06
0.10811 ریال3:35:06
0.11123 ریال3:32:06
0.10771 ریال3:27:05
0.10694 ریال3:21:06
0.10741 ریال3:14:05
0.10625 ریال3:09:07
0.10665 ریال3:04:05
0.10696 ریال2:59:05
0.10699 ریال2:56:05
0.10749 ریال2:53:06
0.10757 ریال2:51:06
0.10725 ریال2:47:05
0.10703 ریال2:42:06
0.10696 ریال2:37:05
0.10805 ریال2:33:07
0.10723 ریال2:26:06
0.10731 ریال2:24:06
0.1073 ریال2:18:06
0.10855 ریال2:15:09
0.10815 ریال2:09:06
0.10834 ریال2:04:06
0.1085 ریال1:57:06
0.10856 ریال1:52:06
0.10826 ریال1:46:05
0.10827 ریال1:42:07
0.10844 ریال1:37:22
0.10844 ریال1:37:22
0.10854 ریال1:32:25
0.10854 ریال1:32:22
0.10854 ریال1:32:22
0.10851 ریال1:26:38
0.1084 ریال1:20:31
0.1084 ریال1:20:30
0.10847 ریال1:13:25
0.10847 ریال1:13:23
0.10832 ریال1:06:30
0.10906 ریال1:01:44
0.10873 ریال0:55:40
0.108 ریال0:49:11
0.10913 ریال0:37:46
0.10942 ریال0:33:08
0.10942 ریال0:33:07
0.10942 ریال0:33:07
0.10942 ریال0:33:07
0.1099 ریال0:29:49
0.1099 ریال0:29:48
0.10993 ریال0:23:59
0.10993 ریال0:23:57
0.10993 ریال0:23:55
0.10993 ریال0:23:54
0.10993 ریال0:23:51
0.10998 ریال0:17:50
0.10998 ریال0:17:49
0.10998 ریال0:17:49
0.10998 ریال0:17:48
0.10998 ریال0:17:45
0.10986 ریال0:08:49
0.10986 ریال0:08:49
0.11013 ریال0:05:50
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات