شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:3.419
  • بالاترین قیمت روز:3.419
  • پایین ترین قیمت روز:3.3331
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3608
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:3.3618
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0572

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.419 ریال16:11:08
3.4167 ریال15:43:09
3.4122 ریال15:34:09
3.4089 ریال15:23:09
3.4078 ریال15:05:10
3.4134 ریال14:59:08
3.4147 ریال14:55:10
3.3958 ریال14:41:08
3.398 ریال14:40:12
3.3993 ریال14:30:13
3.4001 ریال14:18:08
3.3982 ریال14:10:11
3.4069 ریال13:31:09
3.403 ریال12:53:08
3.4055 ریال12:47:09
3.3774 ریال12:17:08
3.3757 ریال12:02:09
3.345 ریال11:42:08
3.3331 ریال11:31:10
3.3478 ریال10:37:08
3.3499 ریال10:06:08
3.3523 ریال10:02:08
3.3503 ریال9:41:08
3.3535 ریال9:28:10
3.3569 ریال9:19:09
3.3538 ریال9:03:08
3.3547 ریال8:58:08
3.3531 ریال8:53:08
3.3575 ریال8:43:08
3.3495 ریال8:32:07
3.3472 ریال8:03:08
3.3496 ریال7:55:09
3.3644 ریال7:30:11
3.3637 ریال7:23:07
3.3642 ریال7:17:08
3.3714 ریال7:07:09
3.3651 ریال7:05:09
3.3649 ریال6:53:08
3.3624 ریال6:47:08
3.3744 ریال5:53:08
3.3739 ریال5:12:08
3.3738 ریال5:06:08
3.3726 ریال4:47:08
3.376 ریال4:44:07
3.3767 ریال4:43:08
3.3805 ریال4:31:09
3.3816 ریال4:19:08
3.3815 ریال4:16:08
3.3836 ریال3:51:09
3.377 ریال3:40:10
3.3756 ریال3:39:09
3.3749 ریال3:29:08
3.3772 ریال3:22:08
3.3784 ریال3:17:07
3.3783 ریال3:09:07
3.3781 ریال3:06:08
3.3728 ریال2:53:08
3.3735 ریال2:51:07
3.3719 ریال2:46:08
3.3721 ریال2:45:09
3.3725 ریال2:32:08
3.3825 ریال2:11:07
3.3758 ریال1:45:10
3.3789 ریال1:36:09
3.3833 ریال1:29:07
3.3821 ریال1:27:07
3.3976 ریال1:07:08
3.39 ریال1:05:09
3.3745 ریال1:01:09
3.3616 ریال0:49:08
3.3613 ریال0:41:08
3.3603 ریال0:38:08
3.3616 ریال0:37:08
3.3612 ریال0:36:08
3.3597 ریال0:17:08
3.3601 ریال0:11:08
3.3608 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات