شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:2.5682
  • بالاترین قیمت روز:2.5785
  • پایین ترین قیمت روز:2.5635
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:2.5687
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5682 ریال1:26:09
2.5679 ریال1:25:11
2.5691 ریال1:24:08
2.5692 ریال1:23:08
2.57 ریال1:22:09
2.5699 ریال1:21:08
2.5697 ریال1:20:10
2.5675 ریال1:19:08
2.567 ریال1:18:09
2.568 ریال1:17:09
2.5694 ریال1:16:09
2.569 ریال1:15:10
2.57 ریال1:14:09
2.5688 ریال1:13:09
2.5685 ریال1:12:08
2.5663 ریال1:11:09
2.5674 ریال1:10:11
2.5675 ریال1:09:09
2.5672 ریال1:08:09
2.5677 ریال1:06:09
2.5703 ریال1:04:09
2.5714 ریال1:03:08
2.5704 ریال1:02:09
2.5701 ریال1:01:10
2.5708 ریال1:00:13
2.571 ریال0:59:09
2.5699 ریال0:58:09
2.5668 ریال0:57:09
2.5673 ریال0:56:09
2.5687 ریال0:54:08
2.5694 ریال0:53:08
2.5692 ریال0:52:09
2.5689 ریال0:51:09
2.5679 ریال0:50:11
2.5685 ریال0:48:08
2.5679 ریال0:47:09
2.5683 ریال0:46:09
2.5688 ریال0:45:09
2.5715 ریال0:44:09
2.571 ریال0:43:08
2.5732 ریال0:42:09
2.574 ریال0:41:08
2.5728 ریال0:40:10
2.5722 ریال0:39:08
2.5729 ریال0:38:08
2.5737 ریال0:37:08
2.5732 ریال0:36:08
2.5655 ریال0:35:10
2.5744 ریال0:34:09
2.568 ریال0:33:09
2.5714 ریال0:32:11
2.5654 ریال0:32:01
2.5665 ریال0:30:11
2.5755 ریال0:29:08
2.565 ریال0:28:09
2.5636 ریال0:27:08
2.5635 ریال0:26:07
2.5701 ریال0:24:09
2.5737 ریال0:23:08
2.5751 ریال0:22:09
2.5754 ریال0:21:09
2.5764 ریال0:20:10
2.5754 ریال0:19:09
2.5764 ریال0:18:08
2.5757 ریال0:17:08
2.5771 ریال0:16:09
2.5775 ریال0:15:09
2.5768 ریال0:14:09
2.5785 ریال0:13:09
2.5765 ریال0:12:08
2.5753 ریال0:11:09
2.5752 ریال0:10:11
2.5734 ریال0:09:08
2.574 ریال0:08:08
2.5735 ریال0:07:09
2.5743 ریال0:06:08
2.5738 ریال0:05:09
2.5727 ریال0:04:08
2.5721 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات