شاخص یاب

الکترو نئوم / Electroneum

  • نرخ فعلی:0.00665
  • بالاترین قیمت روز:0.007195
  • پایین ترین قیمت روز:0.006516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.007041
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.007154
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک الکترو نئوم / Electroneum در روز جاری

نمودار کندل استیک الکترو نئوم / Electroneum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00665 ریال18:51:07
0.006809 ریال18:23:07
0.00662 ریال14:31:08
0.006516 ریال14:25:10
0.0067 ریال13:47:09
0.006843 ریال12:58:08
0.00673 ریال12:32:09
0.006739 ریال11:45:11
0.006845 ریال11:37:06
0.006739 ریال11:17:10
0.006735 ریال10:46:06
0.00673 ریال10:38:10
0.006735 ریال10:35:08
0.006739 ریال10:24:10
0.006735 ریال10:05:12
0.007005 ریال9:59:06
0.006735 ریال9:51:10
0.0068 ریال9:48:09
0.007016 ریال9:34:05
0.006865 ریال8:44:06
0.0069 ریال8:25:06
0.00716 ریال7:49:08
0.007087 ریال5:00:07
0.0071 ریال3:05:08
0.00705 ریال1:08:07
0.007 ریال1:05:07
0.007077 ریال1:02:03
0.007195 ریال0:29:06
0.007098 ریال0:26:03
0.007041 ریال0:23:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات