شاخص یاب

Elastos

  • نرخ فعلی:2.254
  • بالاترین قیمت روز:2.2695
  • پایین ترین قیمت روز:2.2516
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2516
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۸:۰۷
  • نرخ روز گذشته:2.2518
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.254 ریال0:58:07
2.2579 ریال0:56:08
2.254 ریال0:54:08
2.2531 ریال0:51:07
2.2574 ریال0:50:09
2.2619 ریال0:49:07
2.2581 ریال0:48:07
2.2619 ریال0:46:07
2.2635 ریال0:44:07
2.2628 ریال0:43:08
2.2622 ریال0:42:07
2.2612 ریال0:41:07
2.2622 ریال0:40:09
2.2612 ریال0:38:07
2.2616 ریال0:37:07
2.2601 ریال0:36:07
2.2606 ریال0:35:08
2.2615 ریال0:34:07
2.2606 ریال0:33:08
2.2615 ریال0:32:08
2.2606 ریال0:30:10
2.2652 ریال0:29:07
2.2686 ریال0:28:07
2.2648 ریال0:26:07
2.2652 ریال0:25:08
2.2621 ریال0:24:07
2.2609 ریال0:23:06
2.2621 ریال0:22:07
2.26 ریال0:21:07
2.2609 ریال0:18:07
2.2663 ریال0:15:08
2.2695 ریال0:14:08
2.2648 ریال0:10:10
2.2521 ریال0:09:07
2.2516 ریال0:07:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات