شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Elastos

  • نرخ فعلی:1.9369
  • بالاترین قیمت روز:1.957
  • پایین ترین قیمت روز:1.9182
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.82%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9487
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۷:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.9526
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0157

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9369 ریال9:47:05
1.9328 ریال9:43:06
1.9332 ریال9:39:06
1.9291 ریال9:35:07
1.9375 ریال9:31:07
1.9373 ریال9:27:05
1.9376 ریال9:23:05
1.9383 ریال9:19:06
1.9356 ریال9:15:06
1.9406 ریال9:11:08
1.9459 ریال9:07:05
1.9415 ریال9:03:05
1.9409 ریال8:59:05
1.9446 ریال8:55:06
1.9529 ریال8:47:05
1.9493 ریال8:39:05
1.9459 ریال8:35:06
1.9492 ریال8:31:06
1.9457 ریال8:27:06
1.9445 ریال8:23:05
1.9468 ریال8:19:06
1.9493 ریال8:11:05
1.9512 ریال7:59:06
1.9548 ریال7:55:07
1.9547 ریال7:51:06
1.9432 ریال7:47:05
1.9445 ریال7:43:06
1.9504 ریال7:39:05
1.9514 ریال7:35:07
1.9508 ریال7:23:05
1.9502 ریال7:19:05
1.9549 ریال7:15:06
1.9466 ریال7:08:06
1.9525 ریال7:03:05
1.9478 ریال6:55:07
1.9521 ریال6:47:06
1.9522 ریال6:35:06
1.9503 ریال6:31:28
1.9517 ریال6:27:06
1.9529 ریال6:23:06
1.9517 ریال6:19:06
1.956 ریال6:15:07
1.957 ریال6:03:05
1.9532 ریال5:59:06
1.9514 ریال5:55:06
1.9542 ریال5:47:06
1.9514 ریال5:39:06
1.9493 ریال5:35:06
1.9514 ریال5:27:05
1.9481 ریال5:23:06
1.9533 ریال5:15:07
1.9494 ریال5:11:05
1.9479 ریال5:07:06
1.9504 ریال4:55:06
1.9502 ریال4:51:05
1.9504 ریال4:47:05
1.9511 ریال4:43:05
1.9516 ریال4:39:05
1.9527 ریال4:35:07
1.9238 ریال4:27:05
1.9387 ریال4:23:06
1.9289 ریال4:19:05
1.9375 ریال4:15:07
1.9246 ریال4:08:05
1.9186 ریال3:59:05
1.9194 ریال3:55:06
1.9186 ریال3:51:05
1.9194 ریال3:47:05
1.9191 ریال3:43:05
1.9182 ریال3:39:05
1.9281 ریال3:35:06
1.9268 ریال3:27:06
1.9283 ریال3:23:05
1.929 ریال3:15:06
1.927 ریال3:07:05
1.9345 ریال2:59:05
1.9271 ریال2:55:06
1.9285 ریال2:47:06
1.9283 ریال2:43:06
1.9271 ریال2:39:05
1.9448 ریال2:35:07
1.944 ریال2:27:05
1.9447 ریال2:15:07
1.9439 ریال2:07:06
1.9438 ریال1:59:05
1.9426 ریال1:55:07
1.9454 ریال1:51:05
1.9458 ریال1:47:05
1.9456 ریال1:43:05
1.944 ریال1:39:05
1.9416 ریال1:35:06
1.9513 ریال1:27:05
1.9458 ریال1:23:05
1.9443 ریال1:19:05
1.9506 ریال1:15:07
1.9448 ریال1:07:05
1.945 ریال1:03:04
1.9448 ریال0:59:06
1.9447 ریال0:55:07
1.9437 ریال0:51:05
1.9459 ریال0:47:05
1.9447 ریال0:43:05
1.9442 ریال0:39:05
1.9447 ریال0:35:05
1.9499 ریال0:27:05
1.9492 ریال0:23:05
1.9514 ریال0:19:05
1.9475 ریال0:15:06
1.9481 ریال0:11:05
1.9487 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات