کالایاب
شاخص یاب

Elastos

  • نرخ فعلی:3.8288
  • بالاترین قیمت روز:3.8482
  • پایین ترین قیمت روز:3.8245
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.8398
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:3.8315
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.8288 ریال3:27:09
3.8293 ریال3:26:08
3.8288 ریال3:24:07
3.8324 ریال3:18:08
3.8245 ریال3:16:14
3.8247 ریال3:14:09
3.8245 ریال3:12:09
3.8247 ریال3:11:09
3.8336 ریال3:10:11
3.8386 ریال3:07:09
3.833 ریال3:00:14
3.8389 ریال2:54:09
3.8378 ریال2:53:09
3.8369 ریال2:50:10
3.8378 ریال2:49:09
3.8371 ریال2:48:09
3.8378 ریال2:47:07
3.8369 ریال2:45:11
3.8362 ریال2:44:08
3.8369 ریال2:43:09
3.8349 ریال2:41:09
3.8358 ریال2:40:12
3.8349 ریال2:39:09
3.8388 ریال2:38:09
3.8393 ریال2:35:10
3.8352 ریال2:34:09
3.8393 ریال2:33:09
3.8394 ریال2:31:10
3.8388 ریال2:21:10
3.8406 ریال2:20:11
3.8404 ریال2:18:12
3.841 ریال2:16:13
3.8406 ریال2:15:10
3.8405 ریال2:12:13
3.839 ریال2:10:11
3.8441 ریال2:09:14
3.839 ریال2:06:08
3.8441 ریال2:03:09
3.8411 ریال2:00:15
3.8471 ریال1:58:09
3.8417 ریال1:56:09
3.8458 ریال1:55:10
3.8442 ریال1:54:09
3.8458 ریال1:53:09
3.8417 ریال1:52:09
3.8442 ریال1:51:09
3.844 ریال1:48:09
3.846 ریال1:47:08
3.844 ریال1:44:08
3.8481 ریال1:43:09
3.8473 ریال1:37:11
3.8446 ریال1:35:10
3.8482 ریال1:33:08
3.8455 ریال1:32:08
3.8481 ریال1:31:10
3.8448 ریال1:29:08
3.8433 ریال1:28:10
3.8481 ریال1:25:11
3.8462 ریال1:23:09
3.8434 ریال1:22:09
3.8466 ریال1:20:10
3.8473 ریال1:18:09
3.8459 ریال1:16:10
3.8427 ریال1:15:09
3.848 ریال1:12:08
3.8449 ریال1:08:09
3.847 ریال1:06:09
3.8469 ریال1:03:08
3.8382 ریال1:00:13
3.8349 ریال0:57:08
3.8411 ریال0:56:09
3.8349 ریال0:53:09
3.8411 ریال0:51:08
3.8391 ریال0:50:11
3.8367 ریال0:48:08
3.8392 ریال0:46:09
3.8399 ریال0:44:09
3.8442 ریال0:42:08
3.8428 ریال0:35:09
3.842 ریال0:32:08
3.8422 ریال0:28:09
3.8439 ریال0:24:09
3.8422 ریال0:22:09
3.8439 ریال0:20:10
3.838 ریال0:19:09
3.837 ریال0:16:09
3.8471 ریال0:14:08
3.8456 ریال0:12:13
3.8453 ریال0:10:11
3.8447 ریال0:08:13
3.846 ریال0:06:09
3.8398 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات