کالایاب
شاخص یاب

دراگون چین / Dragonchain

  • نرخ فعلی:0.0826
  • بالاترین قیمت روز:0.0837
  • پایین ترین قیمت روز:0.0788
  • بیشترین مقدار نوسان روز:46,719,671.58
  • درصد بیشترین نوسان روز:397502.91%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000402
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۳:۴۵
  • نرخ روز گذشته:0.0779
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک دراگون چین / Dragonchain در روز جاری

نمودار کندل استیک دراگون چین / Dragonchain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
328.42 ریال18:00:16
46,720,000 ریال18:00:14
1,095.56 ریال17:28:58
18,660,000 ریال16:33:46
271.59 ریال16:21:00
285,443 ریال16:13:00
9,234.51 ریال16:08:59
295.9 ریال16:05:16
26.9071 ریال16:01:17
14,260 ریال15:50:12
5,378.76 ریال14:34:04
209.57 ریال13:44:22
5,377.91 ریال13:44:22
0.000548 ریال11:44:30
0.5777 ریال11:44:30
0.3256 ریال11:26:38
993,479 ریال11:26:33
0.000046 ریال11:19:55
369.04 ریال11:19:52
1,546.2 ریال11:16:57
131,500 ریال11:16:51
363.78 ریال10:54:57
5,828 ریال10:54:54
267.23 ریال10:54:53
9,113 ریال10:54:52
405.06 ریال10:54:51
40.649 ریال10:54:50
120.55 ریال7:12:56
110.17 ریال6:33:05
801 ریال5:05:12
6,312,573 ریال4:56:58
1,121.15 ریال2:58:43
0.000402 ریال1:37:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات