شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داجی کوین / Dogecoin

  • نرخ فعلی:0.002592
  • بالاترین قیمت روز:0.003165
  • پایین ترین قیمت روز:0.002591
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.003152
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:21.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002592 ریال13:37:10
0.002591 ریال13:34:10
0.0026 ریال13:30:14
0.002602 ریال13:29:10
0.002601 ریال13:27:10
0.002594 ریال13:25:11
0.002598 ریال13:21:10
0.002601 ریال13:17:10
0.002594 ریال13:15:12
0.0026 ریال13:13:11
0.002596 ریال13:12:10
0.002597 ریال13:11:09
0.002593 ریال13:08:10
0.002602 ریال13:07:10
0.002593 ریال13:05:12
0.002594 ریال13:03:10
0.002603 ریال13:01:11
0.002591 ریال13:00:17
0.002592 ریال12:57:10
0.002596 ریال12:54:09
0.002598 ریال12:51:09
0.002592 ریال12:50:14
0.002594 ریال12:48:09
0.002604 ریال12:47:10
0.002603 ریال12:46:09
0.002598 ریال12:44:09
0.002599 ریال12:43:10
0.002596 ریال12:42:09
0.002595 ریال12:41:09
0.002597 ریال12:37:10
0.002601 ریال12:35:10
0.002602 ریال12:31:12
0.002599 ریال12:30:16
0.0026 ریال12:29:10
0.002599 ریال12:28:11
0.002598 ریال12:26:10
0.002599 ریال12:24:11
0.002606 ریال12:23:10
0.002607 ریال12:21:10
0.002609 ریال12:20:13
0.00261 ریال12:18:10
0.002612 ریال12:17:10
0.002613 ریال12:15:12
0.002614 ریال12:14:10
0.002615 ریال12:12:10
0.002612 ریال12:10:12
0.002613 ریال12:08:10
0.002605 ریال12:07:10
0.002601 ریال12:06:09
0.0026 ریال12:05:10
0.002604 ریال12:04:10
0.002606 ریال12:03:10
0.002602 ریال11:56:09
0.002601 ریال11:55:12
0.002602 ریال11:54:10
0.0026 ریال11:50:12
0.002606 ریال11:49:10
0.002611 ریال11:47:09
0.002608 ریال11:38:09
0.00261 ریال11:36:10
0.002614 ریال11:35:11
0.002613 ریال11:34:09
0.002614 ریال11:28:09
0.002615 ریال11:19:10
0.002616 ریال11:14:09
0.002615 ریال11:12:10
0.002616 ریال11:02:09
0.002617 ریال11:01:10
0.002616 ریال10:59:09
0.002617 ریال10:57:09
0.002616 ریال10:44:09
0.002617 ریال10:39:09
0.002616 ریال10:35:10
0.002617 ریال10:20:11
0.002635 ریال10:19:09
0.00263 ریال10:18:09
0.002631 ریال10:15:10
0.002632 ریال10:14:09
0.002634 ریال10:13:09
0.002644 ریال10:12:10
0.002634 ریال10:10:12
0.00264 ریال10:06:09
0.00263 ریال10:05:10
0.002631 ریال10:03:09
0.002639 ریال10:02:09
0.00264 ریال10:00:16
0.002629 ریال9:58:09
0.002611 ریال9:57:09
0.002628 ریال9:55:11
0.002637 ریال9:51:09
0.002652 ریال9:46:09
0.002653 ریال9:37:09
0.002652 ریال9:36:09
0.002653 ریال9:35:10
0.002652 ریال9:27:09
0.002653 ریال9:10:12
0.002652 ریال9:08:09
0.002653 ریال8:42:09
0.002652 ریال8:40:11
0.002651 ریال8:38:08
0.002652 ریال8:35:10
0.002651 ریال8:31:10
0.002652 ریال8:27:09
0.002653 ریال8:15:10
0.002652 ریال8:12:09
0.002651 ریال8:11:09
0.002652 ریال8:09:08
0.002651 ریال8:00:14
0.002652 ریال7:48:08
0.002653 ریال7:35:10
0.002652 ریال6:54:09
0.002651 ریال6:53:08
0.002652 ریال6:52:09
0.002651 ریال6:51:09
0.002652 ریال6:50:11
0.002651 ریال6:47:08
0.002652 ریال6:35:10
0.002653 ریال6:25:10
0.002654 ریال6:19:09
0.002653 ریال6:18:10
0.002654 ریال6:17:09
0.002653 ریال5:55:11
0.002654 ریال5:53:09
0.002664 ریال5:52:09
0.002654 ریال5:47:09
0.002653 ریال5:38:09
0.002654 ریال5:21:09
0.002653 ریال5:19:08
0.002652 ریال5:17:08
0.002653 ریال4:48:08
0.002652 ریال4:47:08
0.002653 ریال4:44:07
0.002652 ریال4:11:09
0.002653 ریال3:49:09
0.002654 ریال3:48:08
0.002653 ریال3:46:09
0.002654 ریال3:39:08
0.002653 ریال3:35:10
0.002654 ریال3:31:09
0.002653 ریال3:14:09
0.002654 ریال3:13:09
0.002653 ریال3:12:08
0.002654 ریال3:11:09
0.002653 ریال3:10:11
0.002654 ریال3:07:09
0.002653 ریال3:04:08
0.002654 ریال3:02:08
0.002653 ریال2:59:08
0.002654 ریال2:57:08
0.002653 ریال2:52:08
0.002654 ریال2:47:08
0.002653 ریال2:44:08
0.002651 ریال2:43:08
0.002647 ریال2:41:08
0.002651 ریال2:40:11
0.00265 ریال2:39:08
0.002653 ریال2:34:08
0.002654 ریال2:33:08
0.002653 ریال2:26:08
0.002649 ریال2:23:08
0.002646 ریال2:03:07
0.002647 ریال2:01:10
0.002646 ریال2:00:14
0.002647 ریال1:57:08
0.002648 ریال1:56:08
0.002649 ریال1:53:08
0.00265 ریال1:51:07
0.002649 ریال1:45:09
0.002648 ریال1:32:08
0.002647 ریال1:07:08
0.002637 ریال1:06:07
0.002623 ریال0:59:08
0.003163 ریال0:58:10
0.003164 ریال0:57:07
0.003155 ریال0:56:08
0.003156 ریال0:55:09
0.003157 ریال0:54:08
0.003149 ریال0:52:08
0.003162 ریال0:50:10
0.003145 ریال0:47:08
0.003152 ریال0:46:08
0.003151 ریال0:45:09
0.003146 ریال0:42:08
0.003147 ریال0:41:07
0.003153 ریال0:40:10
0.003158 ریال0:39:08
0.003159 ریال0:38:08
0.00316 ریال0:37:08
0.003154 ریال0:36:09
0.003153 ریال0:35:08
0.003154 ریال0:34:08
0.003142 ریال0:33:08
0.003143 ریال0:30:11
0.003145 ریال0:28:09
0.003154 ریال0:27:09
0.003155 ریال0:26:08
0.003156 ریال0:25:09
0.003138 ریال0:24:08
0.003139 ریال0:22:08
0.00314 ریال0:20:10
0.003142 ریال0:19:08
0.003164 ریال0:18:08
0.003163 ریال0:17:08
0.003164 ریال0:16:09
0.003138 ریال0:15:09
0.003154 ریال0:13:08
0.003155 ریال0:12:08
0.00315 ریال0:10:11
0.003148 ریال0:09:08
0.003149 ریال0:07:08
0.003153 ریال0:06:07
0.003154 ریال0:05:09
0.003165 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات