کالایاب
شاخص یاب

داجی کوین / Dogecoin

  • نرخ فعلی:0.003312
  • بالاترین قیمت روز:0.003349
  • پایین ترین قیمت روز:0.003273
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.003304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.003301
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003312 ریال18:25:07
0.00332 ریال18:22:05
0.003325 ریال18:19:06
0.003329 ریال18:16:06
0.003325 ریال18:13:06
0.00332 ریال18:10:07
0.003329 ریال18:08:06
0.003332 ریال18:04:06
0.003336 ریال18:01:07
0.003341 ریال17:58:05
0.003339 ریال17:55:07
0.003337 ریال17:52:02
0.003335 ریال17:49:06
0.003333 ریال17:47:06
0.003331 ریال17:46:06
0.003334 ریال17:43:05
0.003337 ریال17:40:04
0.003338 ریال17:31:06
0.003334 ریال17:28:06
0.003332 ریال17:25:06
0.003329 ریال17:22:05
0.003327 ریال17:19:05
0.00333 ریال17:16:06
0.003329 ریال17:13:06
0.003324 ریال17:08:06
0.003322 ریال16:58:06
0.003316 ریال16:47:02
0.003324 ریال16:38:02
0.003318 ریال16:30:08
0.003315 ریال16:26:18
0.003306 ریال8:52:05
0.003312 ریال8:49:06
0.003311 ریال8:46:05
0.003316 ریال8:43:05
0.00332 ریال8:37:05
0.003317 ریال8:34:05
0.003315 ریال8:32:06
0.003312 ریال8:28:05
0.003305 ریال8:22:06
0.003295 ریال8:19:05
0.003301 ریال8:16:07
0.003299 ریال8:13:06
0.003298 ریال8:10:07
0.003296 ریال8:07:04
0.003288 ریال8:04:06
0.003313 ریال8:02:05
0.003312 ریال7:58:14
0.003311 ریال7:55:06
0.003309 ریال7:52:03
0.003307 ریال7:49:03
0.003311 ریال7:43:06
0.003308 ریال7:40:07
0.003305 ریال7:37:02
0.003306 ریال7:34:06
0.003307 ریال7:31:04
0.003306 ریال7:25:06
0.003315 ریال7:22:02
0.00331 ریال7:19:05
0.003309 ریال7:16:05
0.00331 ریال7:13:05
0.003301 ریال7:07:02
0.003287 ریال7:04:05
0.003288 ریال7:02:05
0.00329 ریال6:58:05
0.003292 ریال6:55:03
0.003293 ریال6:52:05
0.003295 ریال6:49:02
0.003289 ریال6:46:05
0.003287 ریال6:43:04
0.00329 ریال6:40:06
0.003297 ریال6:37:05
0.003298 ریال6:34:05
0.003297 ریال6:31:05
0.00331 ریال6:28:06
0.0033 ریال6:25:06
0.003295 ریال6:23:06
0.003292 ریال6:20:10
0.003301 ریال6:16:11
0.003304 ریال6:13:10
0.003295 ریال6:08:08
0.003299 ریال6:05:12
0.003297 ریال6:02:13
0.003283 ریال5:59:08
0.003282 ریال5:56:09
0.003289 ریال5:53:08
0.003275 ریال5:50:06
0.003273 ریال5:47:10
0.003276 ریال5:44:10
0.003274 ریال5:40:12
0.003288 ریال5:38:10
0.003282 ریال5:35:10
0.00328 ریال5:32:05
0.003288 ریال5:26:07
0.003301 ریال5:23:15
0.003315 ریال5:21:10
0.00332 ریال5:17:13
0.003323 ریال5:14:08
0.003319 ریال5:08:08
0.00331 ریال5:06:08
0.003329 ریال5:02:09
0.00334 ریال4:59:08
0.003343 ریال4:56:05
0.003339 ریال4:53:05
0.00334 ریال4:50:06
0.003334 ریال4:47:04
0.003336 ریال4:44:05
0.003339 ریال4:41:05
0.003337 ریال4:38:04
0.003349 ریال4:32:05
0.00334 ریال4:29:02
0.003343 ریال4:26:05
0.003345 ریال4:23:05
0.003347 ریال4:21:05
0.003336 ریال4:17:05
0.003343 ریال4:11:05
0.00334 ریال4:02:05
0.003337 ریال3:59:04
0.003328 ریال3:53:05
0.003333 ریال3:51:04
0.003323 ریال3:47:05
0.003317 ریال3:44:04
0.003318 ریال3:41:05
0.003312 ریال3:35:06
0.003317 ریال3:32:05
0.00331 ریال3:30:07
0.003305 ریال3:27:05
0.003303 ریال3:24:05
0.003302 ریال3:18:05
0.003304 ریال3:14:04
0.003305 ریال3:12:05
0.003311 ریال3:09:06
0.003314 ریال3:04:05
0.003313 ریال2:59:04
0.003312 ریال2:56:05
0.003313 ریال2:53:05
0.003315 ریال2:51:05
0.003313 ریال2:47:05
0.003308 ریال2:44:05
0.003313 ریال2:42:05
0.00332 ریال2:37:05
0.003315 ریال2:33:05
0.003318 ریال2:29:05
0.003319 ریال2:26:05
0.003313 ریال2:24:05
0.003307 ریال2:18:05
0.003304 ریال2:15:06
0.003303 ریال2:09:05
0.003309 ریال2:04:05
0.003303 ریال2:00:10
0.003312 ریال1:57:05
0.003299 ریال1:52:04
0.003301 ریال1:46:04
0.003299 ریال1:42:06
0.00331 ریال1:36:17
0.003309 ریال1:33:28
0.003302 ریال1:30:31
0.003307 ریال1:26:14
0.003298 ریال1:19:17
0.003301 ریال1:15:21
0.003296 ریال1:12:17
0.003301 ریال1:06:10
0.003298 ریال1:01:09
0.003299 ریال0:55:10
0.003306 ریال0:43:14
0.003295 ریال0:37:16
0.003303 ریال0:31:00
0.003301 ریال0:26:48
0.003304 ریال0:25:07
0.003304 ریال0:25:06
0.003299 ریال0:13:31
0.003305 ریال0:07:13
0.003304 ریال0:05:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات