کالایاب
شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:18.656
  • بالاترین قیمت روز:19.609
  • پایین ترین قیمت روز:18.637
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.561
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۰:۱۰
  • نرخ روز گذشته:19.563
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.907

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.656 ریال13:50:10
18.637 ریال13:13:08
18.684 ریال12:56:07
18.857 ریال11:26:07
18.892 ریال11:23:07
18.893 ریال10:05:07
18.697 ریال9:14:06
18.696 ریال8:56:07
18.752 ریال8:53:06
18.799 ریال8:21:06
18.893 ریال8:14:06
19.092 ریال8:12:05
19.345 ریال7:17:06
19.425 ریال7:11:05
19.424 ریال7:06:05
19.423 ریال6:20:08
19.514 ریال6:08:06
19.516 ریال5:56:06
19.502 ریال5:47:06
19.354 ریال5:38:06
19.359 ریال5:35:07
19.445 ریال5:29:06
19.609 ریال2:20:06
19.607 ریال1:58:05
19.534 ریال1:47:05
19.561 ریال0:07:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات