شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:13.258
  • بالاترین قیمت روز:13.499
  • پایین ترین قیمت روز:13.21
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.499
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:13.531
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.273

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.258 ریال9:00:17
13.257 ریال6:02:08
13.256 ریال5:59:08
13.257 ریال5:57:08
13.255 ریال3:48:07
13.276 ریال2:28:08
13.21 ریال2:22:06
13.335 ریال1:45:09
13.34 ریال1:32:06
13.428 ریال1:20:09
13.429 ریال1:13:06
13.369 ریال1:07:06
13.429 ریال0:20:08
13.37 ریال0:18:06
13.488 ریال0:17:07
13.37 ریال0:16:06
13.499 ریال0:06:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات