شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:16.05
  • بالاترین قیمت روز:16.05
  • پایین ترین قیمت روز:15.295
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.525
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:15.478
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.572

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.05 ریال20:52:09
16.03 ریال20:50:12
16.05 ریال20:49:08
16.03 ریال20:08:09
15.605 ریال19:34:08
15.299 ریال19:32:10
15.605 ریال19:30:15
15.299 ریال19:25:10
15.295 ریال18:32:09
15.42 ریال18:21:10
15.787 ریال17:50:12
15.786 ریال17:39:09
15.788 ریال17:34:09
15.76 ریال17:32:11
15.788 ریال17:31:10
15.759 ریال17:20:12
15.77 ریال17:16:09
15.769 ریال17:08:09
15.762 ریال16:41:10
15.774 ریال16:40:12
15.762 ریال16:39:08
15.774 ریال15:08:09
15.9 ریال14:48:08
15.938 ریال14:44:10
15.64 ریال12:54:12
15.49 ریال11:49:12
15.525 ریال9:44:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات