کالایاب
شاخص یاب

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:37.575
  • بالاترین قیمت روز:37.575
  • پایین ترین قیمت روز:24.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.65%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:24.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:55.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:13.445

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37.575 ریال20:45:06
37.334 ریال20:44:03
33.37 ریال20:41:13
34.15 ریال20:38:10
32.593 ریال20:32:12
32.371 ریال20:30:18
33.288 ریال20:18:11
33.3 ریال20:10:16
34.15 ریال20:00:25
33.752 ریال19:55:15
33.753 ریال19:54:11
33.752 ریال19:52:15
34.188 ریال19:50:20
34.332 ریال19:47:11
35 ریال19:42:11
35.187 ریال19:40:19
35.056 ریال19:39:11
37.469 ریال19:38:10
36.47 ریال19:37:05
36.897 ریال19:36:10
37.47 ریال19:35:14
37.021 ریال19:33:07
35.478 ریال19:32:12
35.424 ریال19:29:05
36.466 ریال19:26:10
37.092 ریال19:24:13
37.517 ریال19:22:10
35.647 ریال19:21:12
35.343 ریال19:20:12
34.007 ریال19:18:11
33.265 ریال19:17:12
33.245 ریال19:15:08
31.73 ریال19:13:14
32.129 ریال19:12:11
31.565 ریال18:53:12
31.569 ریال18:49:14
31.658 ریال18:44:10
31.053 ریال18:41:05
31.043 ریال18:40:16
31.052 ریال18:38:10
31.018 ریال18:37:12
31.052 ریال18:36:05
31.171 ریال18:31:07
32.034 ریال18:29:04
32.046 ریال18:28:13
31.673 ریال18:27:12
30.954 ریال18:25:17
30.964 ریال18:24:12
30.961 ریال18:23:11
30.954 ریال18:21:04
30.47 ریال18:15:26
30.356 ریال17:48:12
30.353 ریال17:47:10
30.356 ریال17:46:11
30.353 ریال17:45:19
30.315 ریال17:26:04
29.743 ریال17:17:16
29.744 ریال17:15:18
29.711 ریال17:12:14
29.713 ریال16:51:14
30.146 ریال16:47:10
30.143 ریال16:46:15
30.062 ریال16:40:16
29.92 ریال16:38:10
30.062 ریال16:37:13
29.92 ریال16:29:13
29.85 ریال16:25:20
29.784 ریال16:23:12
31.172 ریال16:22:15
29.784 ریال16:17:12
29.274 ریال16:15:13
28.479 ریال16:11:14
28.478 ریال16:07:14
26.824 ریال15:58:12
27.429 ریال15:38:11
27.578 ریال15:27:14
29.315 ریال15:25:20
27.578 ریال15:23:11
30.275 ریال14:56:10
30.265 ریال14:55:16
30.255 ریال14:54:13
30.247 ریال14:53:15
30.29 ریال14:43:17
30.286 ریال14:40:20
30.282 ریال14:38:13
30.251 ریال14:36:15
30.254 ریال14:31:20
29.221 ریال14:29:16
29.222 ریال14:28:13
29.419 ریال14:25:20
29.778 ریال14:22:13
29.876 ریال14:20:18
29.872 ریال14:12:16
30.577 ریال14:01:36
30.452 ریال14:00:32
30.561 ریال13:58:16
30.801 ریال13:57:18
30.534 ریال13:56:17
29.605 ریال13:55:22
29.716 ریال13:54:16
29.894 ریال13:53:21
28.68 ریال13:52:15
29.37 ریال13:51:19
28.68 ریال13:46:07
28.41 ریال13:45:25
28.399 ریال13:36:14
28.41 ریال13:31:21
28.535 ریال13:28:13
28.334 ریال13:25:18
28.333 ریال13:24:16
28.332 ریال13:14:17
28.276 ریال13:13:19
28.332 ریال13:11:13
28.286 ریال13:05:24
27.54 ریال13:02:28
28.278 ریال13:00:36
27.545 ریال12:59:12
27.542 ریال12:58:19
27.545 ریال12:55:17
27.54 ریال12:44:17
26.657 ریال12:41:25
27.536 ریال12:32:18
27.803 ریال12:26:14
27.86 ریال12:16:17
26.657 ریال12:09:17
26.128 ریال12:00:37
26.052 ریال11:58:18
25.805 ریال11:56:16
26.052 ریال11:54:17
25.805 ریال11:50:25
25.809 ریال11:27:16
25.841 ریال11:14:20
25.843 ریال11:02:32
25.85 ریال11:01:37
25.843 ریال10:59:21
25.85 ریال10:08:10
25.849 ریال10:02:11
26.192 ریال9:02:10
26.193 ریال8:47:08
25.458 ریال8:32:08
25.461 ریال8:28:09
25.509 ریال8:18:09
25.465 ریال8:00:13
25.44 ریال7:50:10
25.259 ریال7:40:11
25.297 ریال7:14:07
25.315 ریال6:57:08
25.328 ریال6:55:10
25.338 ریال6:00:11
25.35 ریال5:50:10
25.36 ریال5:40:10
25.374 ریال5:32:07
25.339 ریال5:30:10
25.374 ریال5:28:07
25.339 ریال4:52:08
25.49 ریال4:11:07
25.491 ریال4:00:11
25.49 ریال3:59:07
25.492 ریال3:57:08
25.47 ریال3:53:08
25.457 ریال3:46:08
25.358 ریال3:45:09
25.457 ریال3:43:08
25.358 ریال3:41:08
25.359 ریال3:39:07
25.357 ریال3:38:08
25.354 ریال3:36:08
25.346 ریال3:30:10
24.929 ریال3:29:08
25.346 ریال3:28:09
24.929 ریال3:21:07
24.928 ریال3:18:08
24.929 ریال3:17:08
24.928 ریال3:15:09
24.177 ریال2:58:08
24.176 ریال2:23:07
24.175 ریال2:22:08
24.176 ریال2:21:08
24.175 ریال1:53:08
24.174 ریال1:51:08
24.175 ریال1:50:10
24.174 ریال1:23:08
24.131 ریال0:31:10
24.13 ریال0:30:12
24.131 ریال0:21:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات