شاخص یاب

دیجی بایت / DigiByte

  • نرخ فعلی:0.008249
  • بالاترین قیمت روز:0.008249
  • پایین ترین قیمت روز:0.007819
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.008013
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۵:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.008053
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.008249 ریال16:05:04
0.008089 ریال15:29:06
0.008081 ریال15:07:03
0.008084 ریال13:31:04
0.00808 ریال12:36:08
0.008074 ریال12:00:09
0.008071 ریال11:40:11
0.008075 ریال11:38:05
0.008076 ریال11:28:05
0.008073 ریال11:17:09
0.008079 ریال10:39:12
0.008022 ریال10:05:06
0.008021 ریال9:07:08
0.007997 ریال9:03:09
0.007998 ریال8:57:04
0.007997 ریال8:55:09
0.007969 ریال8:46:08
0.007967 ریال8:02:08
0.007964 ریال7:37:04
0.007963 ریال7:30:07
0.007964 ریال7:27:07
0.007963 ریال7:14:04
0.007962 ریال7:13:07
0.007959 ریال7:09:07
0.008014 ریال7:05:08
0.008004 ریال6:34:27
0.008003 ریال5:50:15
0.008051 ریال5:24:07
0.008049 ریال4:28:04
0.008047 ریال4:26:04
0.008018 ریال4:21:07
0.007916 ریال4:14:08
0.007967 ریال4:02:07
0.007966 ریال4:01:04
0.007911 ریال3:57:04
0.007917 ریال3:33:04
0.007918 ریال3:16:03
0.007867 ریال2:30:11
0.007865 ریال2:23:07
0.007866 ریال1:23:02
0.007819 ریال1:13:06
0.007961 ریال0:38:03
0.008013 ریال0:13:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات