کالایاب
شاخص یاب

دیجی بایت / DigiByte

  • نرخ فعلی:0.012901
  • بالاترین قیمت روز:0.013365
  • پایین ترین قیمت روز:0.01286
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.013365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.013336
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.012901 ریال12:58:09
0.012895 ریال12:54:09
0.01286 ریال12:52:09
0.01303 ریال12:49:10
0.013097 ریال12:45:11
0.013113 ریال12:43:09
0.013155 ریال12:37:09
0.013219 ریال11:56:10
0.013228 ریال11:52:10
0.013227 ریال11:34:09
0.013204 ریال10:48:11
0.013186 ریال10:47:10
0.013204 ریال10:45:12
0.013186 ریال10:14:11
0.013179 ریال10:12:11
0.013186 ریال10:08:10
0.013179 ریال9:41:10
0.013178 ریال9:40:12
0.013179 ریال9:39:10
0.013178 ریال9:35:11
0.01318 ریال9:29:04
0.013179 ریال9:24:10
0.013178 ریال9:18:09
0.01321 ریال9:16:10
0.013311 ریال9:14:09
0.013221 ریال9:10:11
0.013272 ریال9:06:09
0.013276 ریال9:03:10
0.013277 ریال8:54:09
0.013297 ریال8:50:12
0.013308 ریال7:23:08
0.013307 ریال7:14:08
0.013286 ریال7:12:09
0.013306 ریال7:10:10
0.013286 ریال7:04:10
0.013304 ریال7:00:13
0.013291 ریال6:39:08
0.013307 ریال6:21:15
0.013307 ریال6:21:14
0.013305 ریال6:17:34
0.013305 ریال6:17:34
0.013259 ریال6:15:35
0.013259 ریال6:15:35
0.013302 ریال6:13:33
0.013302 ریال6:13:33
0.013299 ریال6:11:09
0.013299 ریال6:11:06
0.013259 ریال5:51:08
0.013258 ریال5:45:10
0.013236 ریال4:56:08
0.013203 ریال4:39:08
0.013094 ریال4:35:08
0.013203 ریال4:13:03
0.013094 ریال4:01:11
0.013115 ریال3:24:03
0.0132 ریال3:22:08
0.013199 ریال3:16:08
0.013196 ریال3:02:08
0.013194 ریال2:25:09
0.013197 ریال2:14:08
0.013224 ریال1:39:08
0.013319 ریال1:32:08
0.013318 ریال1:24:07
0.013316 ریال1:20:10
0.013315 ریال1:01:11
0.013336 ریال0:58:08
0.013365 ریال0:30:11
0.013336 ریال0:28:08
0.013365 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات