شاخص یاب

دیجی بایت / DigiByte

  • نرخ فعلی:0.009513
  • بالاترین قیمت روز:0.009748
  • پایین ترین قیمت روز:0.009002
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.009004
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00907
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.009513 ریال14:28:11
0.009524 ریال13:46:09
0.009613 ریال13:09:04
0.009703 ریال12:47:09
0.009701 ریال12:08:03
0.009692 ریال12:03:12
0.009686 ریال11:58:09
0.009674 ریال11:56:09
0.009675 ریال11:48:09
0.009674 ریال11:37:09
0.009673 ریال11:27:10
0.009672 ریال11:11:11
0.009671 ریال10:04:06
0.009748 ریال9:46:10
0.009745 ریال8:55:07
0.009743 ریال8:54:10
0.009666 ریال8:47:05
0.009697 ریال8:43:10
0.009679 ریال8:29:09
0.009684 ریال8:12:06
0.009604 ریال8:10:10
0.009613 ریال8:02:06
0.009585 ریال7:59:09
0.009506 ریال7:55:11
0.009427 ریال7:52:10
0.009585 ریال7:38:04
0.009583 ریال7:35:10
0.009586 ریال7:14:09
0.009583 ریال6:11:09
0.009583 ریال6:10:44
0.00958 ریال4:42:09
0.009601 ریال4:40:06
0.009508 ریال4:38:08
0.0095 ریال4:32:09
0.009418 ریال4:30:12
0.009421 ریال4:29:08
0.009402 ریال4:19:08
0.0094 ریال4:15:09
0.009298 ریال3:57:04
0.009293 ریال3:56:04
0.009254 ریال3:55:09
0.009216 ریال3:43:08
0.009221 ریال3:42:08
0.009225 ریال3:39:04
0.009111 ریال3:38:04
0.00911 ریال3:17:08
0.009003 ریال2:50:09
0.009002 ریال1:37:07
0.009004 ریال1:07:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات