کالایاب
شاخص یاب

دیجی بایت / DigiByte

  • نرخ فعلی:0.013893
  • بالاترین قیمت روز:0.014381
  • پایین ترین قیمت روز:0.013603
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.014043
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.014067
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجی بایت / DigiByte در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.013893 ریال17:30:08
0.013888 ریال17:28:06
0.013893 ریال17:27:03
0.013888 ریال17:09:03
0.0139 ریال17:06:06
0.013922 ریال16:54:03
0.013934 ریال15:51:05
0.014041 ریال15:48:06
0.013963 ریال14:26:06
0.01395 ریال14:16:06
0.013961 ریال14:08:05
0.013948 ریال13:37:05
0.013929 ریال13:18:06
0.013923 ریال13:06:04
0.013932 ریال12:18:06
0.01387 ریال12:06:07
0.013656 ریال11:36:05
0.013641 ریال11:27:06
0.013603 ریال11:07:49
0.013692 ریال7:22:02
0.013712 ریال7:20:06
0.013752 ریال7:16:06
0.013762 ریال7:04:05
0.013749 ریال6:34:10
0.013779 ریال6:25:11
0.013783 ریال6:22:05
0.013776 ریال6:13:05
0.013795 ریال6:10:06
0.013824 ریال6:07:05
0.013825 ریال6:01:02
0.013827 ریال5:49:05
0.013829 ریال5:43:03
0.013875 ریال5:40:06
0.013874 ریال5:22:05
0.013855 ریال5:01:05
0.013854 ریال4:58:05
0.014231 ریال4:56:05
0.013876 ریال4:52:05
0.013883 ریال4:50:05
0.013976 ریال4:46:05
0.01396 ریال4:44:05
0.014286 ریال4:40:06
0.014306 ریال4:37:05
0.014303 ریال4:16:02
0.0143 ریال4:13:05
0.014301 ریال4:10:04
0.014319 ریال4:02:05
0.014059 ریال3:46:02
0.014317 ریال3:43:02
0.014326 ریال3:40:06
0.014317 ریال3:25:05
0.014315 ریال3:11:05
0.014314 ریال3:03:05
0.014336 ریال2:56:05
0.014381 ریال2:39:05
0.014183 ریال2:33:05
0.014084 ریال2:22:05
0.013985 ریال2:17:04
0.014195 ریال2:15:06
0.014117 ریال2:10:06
0.014104 ریال2:06:05
0.014105 ریال1:56:05
0.014062 ریال1:45:03
0.014006 ریال1:15:06
0.014059 ریال1:12:05
0.014202 ریال1:01:06
0.014061 ریال0:56:05
0.014008 ریال0:50:06
0.014007 ریال0:49:04
0.014055 ریال0:43:05
0.014084 ریال0:38:05
0.014086 ریال0:31:05
0.014051 ریال0:17:05
0.014013 ریال0:13:04
0.014043 ریال0:07:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات