کالایاب
شاخص یاب

دیکرد / Decred

  • نرخ فعلی:24.682
  • بالاترین قیمت روز:24.984
  • پایین ترین قیمت روز:24.682
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:24.984
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:24.985
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.303

نمودار کندل استیک دیکرد / Decred در روز جاری

نمودار کندل استیک دیکرد / Decred در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24.682 ریال7:49:10
24.693 ریال6:32:09
24.692 ریال6:23:51
24.692 ریال6:23:50
24.765 ریال6:16:22
24.761 ریال6:12:08
24.753 ریال6:10:12
24.742 ریال6:06:08
24.738 ریال6:04:03
24.736 ریال6:02:07
24.732 ریال6:00:16
24.718 ریال5:58:08
24.713 ریال5:51:03
24.712 ریال5:13:14
24.713 ریال5:12:09
24.711 ریال5:11:08
24.712 ریال5:08:09
24.711 ریال4:59:04
24.71 ریال4:54:03
24.709 ریال4:49:14
24.708 ریال4:47:13
24.707 ریال4:46:09
24.704 ریال4:44:08
24.703 ریال4:35:10
24.702 ریال4:26:09
24.787 ریال4:25:10
24.702 ریال4:20:05
24.7 ریال4:12:07
24.788 ریال4:08:08
24.787 ریال3:35:09
24.983 ریال2:27:08
24.984 ریال0:46:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات