شاخص یاب

دیکرد / Decred

  • نرخ فعلی:17.079
  • بالاترین قیمت روز:17.786
  • پایین ترین قیمت روز:17.059
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.377
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:17.378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.299

نمودار کندل استیک دیکرد / Decred در روز جاری

نمودار کندل استیک دیکرد / Decred در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.079 ریال8:40:05
17.081 ریال8:23:08
17.06 ریال8:10:09
17.061 ریال7:30:11
17.059 ریال7:27:03
17.105 ریال7:13:07
17.152 ریال6:56:07
17.151 ریال5:39:07
17.06 ریال4:53:06
17.084 ریال4:47:07
17.22 ریال4:35:08
17.227 ریال4:34:07
17.479 ریال4:11:02
17.481 ریال4:10:08
17.785 ریال3:54:07
17.786 ریال3:53:03
17.709 ریال3:41:07
17.423 ریال3:36:02
17.378 ریال3:33:03
17.375 ریال2:50:09
17.374 ریال0:45:09
17.377 ریال0:42:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات