شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کامت / Comet

  • نرخ فعلی:0.005618
  • بالاترین قیمت روز:0.005685
  • پایین ترین قیمت روز:0.005528
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.005651
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.00565
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کامت / Comet در روز جاری

نمودار کندل استیک کامت / Comet در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.005618 ریال14:58:09
0.005583 ریال14:46:09
0.00558 ریال14:40:11
0.005581 ریال14:09:08
0.005639 ریال13:31:08
0.005631 ریال13:20:23
0.005547 ریال13:03:10
0.005542 ریال12:54:08
0.005545 ریال12:49:08
0.005548 ریال12:30:13
0.005555 ریال12:26:08
0.005537 ریال12:14:09
0.005577 ریال12:05:09
0.005581 ریال11:50:10
0.00557 ریال11:49:08
0.005578 ریال11:30:13
0.005528 ریال11:11:08
0.005529 ریال11:06:09
0.005528 ریال11:05:09
0.00553 ریال11:04:10
0.005528 ریال11:03:08
0.00553 ریال11:02:09
0.005534 ریال10:57:08
0.00554 ریال10:49:09
0.005546 ریال10:45:11
0.005575 ریال10:10:09
0.00557 ریال10:06:08
0.005598 ریال9:58:09
0.0056 ریال9:37:08
0.005602 ریال9:35:08
0.005598 ریال9:33:08
0.005597 ریال9:32:10
0.005598 ریال9:30:12
0.005548 ریال9:17:09
0.005549 ریال9:06:09
0.005544 ریال8:57:09
0.005545 ریال8:53:08
0.005546 ریال8:50:12
0.005555 ریال8:43:09
0.005554 ریال8:32:08
0.005588 ریال8:26:09
0.00559 ریال8:13:09
0.005589 ریال8:09:08
0.00559 ریال8:08:08
0.005593 ریال8:05:11
0.005551 ریال7:34:08
0.005539 ریال7:28:08
0.005528 ریال7:15:10
0.005577 ریال6:42:09
0.005576 ریال6:32:08
0.005564 ریال6:20:11
0.005593 ریال5:54:10
0.005605 ریال5:10:12
0.005648 ریال4:38:08
0.00564 ریال4:27:08
0.005636 ریال4:04:08
0.005594 ریال4:02:09
0.005603 ریال3:21:09
0.005612 ریال3:19:09
0.005611 ریال3:10:11
0.005662 ریال3:00:15
0.005674 ریال2:47:08
0.005669 ریال2:45:10
0.005683 ریال2:40:11
0.005682 ریال2:31:09
0.005677 ریال2:16:10
0.005633 ریال2:09:08
0.00563 ریال2:06:08
0.005644 ریال1:57:09
0.005643 ریال1:21:08
0.005685 ریال1:13:09
0.005676 ریال1:06:08
0.005677 ریال0:51:08
0.005673 ریال0:45:09
0.005675 ریال0:29:33
0.005651 ریال0:01:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات