شاخص یاب

چین لینک / ChainLink

  • نرخ فعلی:0.47
  • بالاترین قیمت روز:0.4794
  • پایین ترین قیمت روز:0.4494
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.47
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.4705
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک چین لینک / ChainLink در روز جاری

نمودار کندل استیک چین لینک / ChainLink در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.47 ریال11:15:05
0.462 ریال8:41:10
0.4525 ریال6:52:09
0.4512 ریال6:40:10
0.4794 ریال4:58:04
0.467 ریال4:40:05
0.4494 ریال2:04:03
0.47 ریال1:43:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات