کالایاب
شاخص یاب

Centrality

  • نرخ فعلی:0.065045
  • بالاترین قیمت روز:0.065691
  • پایین ترین قیمت روز:0.064921
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.065182
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.065169
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.065045 ریال1:22:05
0.065084 ریال1:17:06
0.065137 ریال1:14:06
0.065124 ریال1:11:05
0.065058 ریال1:08:06
0.065052 ریال1:06:05
0.065143 ریال1:02:06
0.06511 ریال0:58:06
0.065215 ریال0:53:05
0.065333 ریال0:48:06
0.065281 ریال0:44:05
0.065287 ریال0:41:06
0.065228 ریال0:38:05
0.065281 ریال0:36:06
0.065446 ریال0:32:06
0.065419 ریال0:29:06
0.065691 ریال0:27:06
0.064928 ریال0:24:06
0.064921 ریال0:21:06
0.064986 ریال0:17:05
0.065006 ریال0:11:06
0.065182 ریال0:08:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات