شاخص یاب

بایت کوین / Bytecoin

  • نرخ فعلی:0.000536
  • بالاترین قیمت روز:0.000545
  • پایین ترین قیمت روز:0.000521
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000545
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.00055
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بایت کوین / Bytecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بایت کوین / Bytecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000536 ریال11:44:09
0.00054 ریال11:36:09
0.000541 ریال11:35:09
0.000537 ریال11:34:09
0.000539 ریال11:33:08
0.000538 ریال11:31:05
0.000539 ریال11:30:14
0.00054 ریال11:29:07
0.000538 ریال11:28:05
0.000537 ریال11:27:08
0.000539 ریال11:26:08
0.000543 ریال11:24:08
0.000534 ریال10:59:08
0.000535 ریال10:32:09
0.000534 ریال10:30:14
0.000533 ریال10:20:07
0.000532 ریال10:15:06
0.000533 ریال10:14:08
0.00053 ریال10:13:05
0.000521 ریال10:12:09
0.000539 ریال10:04:08
0.000537 ریال9:42:08
0.00054 ریال9:41:09
0.000538 ریال9:40:10
0.000541 ریال9:23:08
0.000542 ریال9:12:08
0.000545 ریال8:41:07
0.000544 ریال8:40:06
0.000543 ریال8:39:04
0.000542 ریال8:38:08
0.000543 ریال8:37:05
0.00054 ریال8:36:04
0.000544 ریال8:27:04
0.000543 ریال8:23:08
0.000544 ریال7:36:07
0.000542 ریال7:27:07
0.000541 ریال7:26:04
0.000542 ریال7:25:09
0.000541 ریال7:24:04
0.000542 ریال7:20:06
0.000541 ریال6:51:07
0.000542 ریال6:34:27
0.000541 ریال6:30:11
0.000537 ریال6:02:08
0.000535 ریال5:57:08
0.000537 ریال5:52:04
0.000538 ریال5:49:04
0.000539 ریال5:48:08
0.000542 ریال4:46:04
0.000541 ریال4:03:04
0.00054 ریال4:02:07
0.000536 ریال3:59:07
0.000531 ریال3:55:09
0.000532 ریال3:52:04
0.000533 ریال3:51:03
0.000535 ریال3:50:05
0.000536 ریال3:47:04
0.000537 ریال3:46:03
0.000536 ریال3:44:04
0.000538 ریال3:42:04
0.000537 ریال3:41:07
0.000539 ریال3:38:03
0.00054 ریال3:30:07
0.000538 ریال3:24:07
0.00054 ریال3:16:03
0.000541 ریال3:15:05
0.00054 ریال3:13:03
0.000538 ریال2:55:05
0.000541 ریال2:54:07
0.00054 ریال2:51:07
0.000539 ریال2:50:10
0.000538 ریال2:48:04
0.000539 ریال2:46:06
0.00054 ریال2:44:03
0.000532 ریال2:34:03
0.000533 ریال2:32:07
0.000532 ریال2:30:11
0.000531 ریال2:28:08
0.000536 ریال2:24:07
0.00054 ریال2:07:07
0.000542 ریال2:03:03
0.000543 ریال1:59:06
0.000541 ریال1:49:03
0.000542 ریال1:37:06
0.000541 ریال1:34:06
0.000539 ریال1:33:07
0.00054 ریال1:32:06
0.000541 ریال1:31:03
0.000544 ریال0:52:02
0.000541 ریال0:33:02
0.000545 ریال0:27:06
0.000542 ریال0:26:03
0.000541 ریال0:19:07
0.000542 ریال0:14:03
0.000543 ریال0:13:03
0.000542 ریال0:12:06
0.000545 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات