کالایاب
شاخص یاب

بیت شیرز / BitShares

  • نرخ فعلی:0.06408
  • بالاترین قیمت روز:0.06448
  • پایین ترین قیمت روز:0.06333
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06367
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.0635
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06408 ریال7:53:07
0.064 ریال7:43:07
0.06371 ریال7:33:06
0.0635 ریال7:12:03
0.06359 ریال7:02:02
0.06368 ریال6:53:06
0.06358 ریال6:43:07
0.06341 ریال6:22:02
0.06377 ریال6:13:06
0.06368 ریال6:03:06
0.06333 ریال5:53:06
0.06342 ریال5:43:06
0.0635 ریال5:33:07
0.06378 ریال5:23:06
0.06351 ریال5:13:06
0.06415 ریال5:03:06
0.06406 ریال4:56:06
0.06388 ریال4:48:07
0.06368 ریال4:26:06
0.06358 ریال4:14:06
0.06369 ریال4:04:06
0.06361 ریال3:53:07
0.06371 ریال3:43:06
0.06396 ریال3:33:05
0.06407 ریال3:23:06
0.06389 ریال3:13:06
0.06437 ریال3:03:06
0.06448 ریال2:53:06
0.0644 ریال2:43:07
0.0642 ریال2:33:06
0.06418 ریال2:23:06
0.06417 ریال2:13:03
0.06364 ریال2:03:06
0.0639 ریال1:43:07
0.06379 ریال1:33:07
0.06352 ریال1:23:06
0.06399 ریال1:06:07
0.06397 ریال0:40:09
0.06368 ریال0:26:05
0.06341 ریال0:14:12
0.06367 ریال0:06:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات