کالایاب
شاخص یاب

بیت شیرز / BitShares

  • نرخ فعلی:0.06108
  • بالاترین قیمت روز:0.06134
  • پایین ترین قیمت روز:0.05947
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05947
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.05937
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06108 ریال5:05:08
0.06102 ریال5:02:07
0.06077 ریال4:58:07
0.0612 ریال4:56:03
0.06128 ریال4:55:09
0.06121 ریال4:52:07
0.06089 ریال4:50:09
0.06088 ریال4:49:08
0.06082 ریال4:47:07
0.06126 ریال4:45:09
0.06109 ریال4:41:08
0.06079 ریال4:38:08
0.06102 ریال4:37:08
0.06072 ریال4:36:07
0.06098 ریال4:32:07
0.06134 ریال4:29:07
0.06117 ریال4:25:10
0.06118 ریال4:23:07
0.06103 ریال4:19:08
0.06095 ریال4:15:08
0.06099 ریال4:11:07
0.06085 ریال4:00:11
0.06077 ریال3:59:07
0.06056 ریال3:57:08
0.06099 ریال3:56:03
0.06106 ریال3:55:09
0.06099 ریال3:53:08
0.06085 ریال3:51:03
0.06099 ریال3:49:07
0.06094 ریال3:47:07
0.06072 ریال3:45:09
0.06087 ریال3:44:08
0.06065 ریال3:43:08
0.06072 ریال3:41:08
0.06051 ریال3:39:07
0.06094 ریال3:38:08
0.06109 ریال3:37:08
0.06094 ریال3:36:08
0.06073 ریال3:34:08
0.0607 ریال3:33:08
0.06004 ریال3:32:07
0.06041 ریال3:30:10
0.06019 ریال3:29:08
0.06091 ریال3:28:09
0.06033 ریال3:27:08
0.0604 ریال3:22:08
0.0612 ریال3:21:07
0.06083 ریال3:18:07
0.06069 ریال3:17:08
0.06062 ریال3:15:08
0.06099 ریال3:14:08
0.06092 ریال3:12:08
0.06117 ریال3:09:03
0.06073 ریال3:01:09
0.0608 ریال2:59:03
0.06095 ریال2:58:07
0.06073 ریال2:56:08
0.06087 ریال2:55:09
0.06101 ریال2:54:08
0.061 ریال2:52:08
0.06084 ریال2:51:07
0.0606 ریال2:50:09
0.06096 ریال2:48:07
0.06093 ریال2:47:08
0.0605 ریال2:46:08
0.06037 ریال2:45:09
0.06036 ریال2:44:08
0.06073 ریال2:43:08
0.06037 ریال2:42:07
0.06075 ریال2:40:10
0.0606 ریال2:38:07
0.06074 ریال2:36:07
0.06067 ریال2:34:08
0.06066 ریال2:33:08
0.06067 ریال2:32:08
0.06066 ریال2:27:08
0.06038 ریال2:24:08
0.06053 ریال2:22:08
0.06059 ریال2:21:08
0.06045 ریال2:19:08
0.06082 ریال2:17:07
0.0608 ریال2:15:08
0.06085 ریال2:14:07
0.0608 ریال2:13:08
0.06041 ریال2:02:08
0.06077 ریال1:59:08
0.06034 ریال1:57:08
0.06048 ریال1:56:08
0.0607 ریال1:54:03
0.06034 ریال1:53:07
0.06068 ریال1:51:08
0.06074 ریال1:50:10
0.06041 ریال1:47:08
0.06037 ریال1:45:09
0.06061 ریال1:42:08
0.06055 ریال1:41:08
0.06062 ریال1:40:10
0.06084 ریال1:39:08
0.06062 ریال1:37:07
0.06067 ریال1:35:08
0.06025 ریال1:33:08
0.06021 ریال1:31:09
0.05988 ریال1:29:07
0.05999 ریال1:25:09
0.06025 ریال1:23:08
0.06024 ریال1:20:05
0.06047 ریال1:17:08
0.06064 ریال1:16:04
0.06021 ریال1:15:09
0.06038 ریال1:13:09
0.06006 ریال1:11:03
0.0602 ریال1:02:08
0.06071 ریال1:00:11
0.06049 ریال0:58:08
0.06064 ریال0:56:03
0.06018 ریال0:52:08
0.06017 ریال0:51:09
0.06002 ریال0:47:07
0.06009 ریال0:45:09
0.06043 ریال0:41:08
0.0597 ریال0:39:07
0.05969 ریال0:35:09
0.05976 ریال0:33:08
0.05962 ریال0:31:10
0.05953 ریال0:30:12
0.05988 ریال0:29:08
0.0597 ریال0:27:07
0.05951 ریال0:23:07
0.05987 ریال0:21:08
0.05951 ریال0:18:03
0.06054 ریال0:15:09
0.05947 ریال0:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات