شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت مارک / Bitmark

  • نرخ فعلی:0.09711
  • بالاترین قیمت روز:0.10373
  • پایین ترین قیمت روز:0.09338
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.10265
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.1025
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0054

نمودار کندل استیک بیت مارک / Bitmark در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت مارک / Bitmark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.09711 ریال12:53:08
0.09691 ریال12:47:09
0.09465 ریال12:17:08
0.09533 ریال12:02:09
0.09393 ریال11:42:08
0.09338 ریال11:31:10
0.09502 ریال10:37:09
0.09674 ریال10:06:08
0.09714 ریال10:02:08
0.09725 ریال9:41:08
0.0976 ریال9:28:10
0.09614 ریال9:03:09
0.09608 ریال8:58:08
0.09609 ریال8:53:08
0.09596 ریال8:32:07
0.09548 ریال8:03:08
0.09793 ریال7:55:09
0.09817 ریال7:30:12
0.09816 ریال7:23:07
0.09847 ریال7:17:08
0.09791 ریال7:07:09
0.09786 ریال7:05:09
0.0989 ریال6:53:08
0.09796 ریال6:47:08
0.10098 ریال5:53:08
0.10226 ریال5:12:08
0.102 ریال5:06:08
0.1026 ریال4:47:08
0.10219 ریال4:44:07
0.10201 ریال4:43:08
0.10235 ریال4:31:09
0.10242 ریال4:19:08
0.10267 ریال4:16:08
0.10317 ریال3:51:09
0.10323 ریال3:40:10
0.10329 ریال3:39:09
0.10311 ریال3:29:08
0.1032 ریال3:22:08
0.10288 ریال3:17:08
0.10331 ریال3:09:08
0.10344 ریال3:06:08
0.1035 ریال2:53:08
0.10352 ریال2:51:08
0.10338 ریال2:46:08
0.10336 ریال2:45:09
0.10373 ریال2:32:08
0.10361 ریال2:11:08
0.1029 ریال1:45:10
0.10287 ریال1:36:09
0.10259 ریال1:29:07
0.10255 ریال1:27:07
0.10257 ریال1:05:09
0.10258 ریال1:01:09
0.10255 ریال0:41:08
0.10258 ریال0:38:08
0.10263 ریال0:37:08
0.10264 ریال0:36:08
0.10256 ریال0:17:08
0.10266 ریال0:11:08
0.10265 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات