کالایاب
شاخص یاب

بیت جم / Bitgem

  • نرخ فعلی:17.306
  • بالاترین قیمت روز:17.497
  • پایین ترین قیمت روز:17.271
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.271
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:17.279
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.027

نمودار کندل استیک بیت جم / Bitgem در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت جم / Bitgem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.306 ریال3:43:09
17.3054 ریال3:41:09
17.3006 ریال3:40:11
17.2966 ریال3:39:08
17.2865 ریال3:38:08
17.2959 ریال3:36:08
17.299 ریال3:35:09
17.343 ریال3:33:09
17.340 ریال3:31:09
17.338 ریال3:26:08
17.3469 ریال3:24:07
17.355 ریال3:23:08
17.378 ریال3:21:03
17.381 ریال3:20:10
17.3615 ریال3:18:07
17.374 ریال3:16:14
17.3698 ریال3:14:09
17.4245 ریال3:12:09
17.439 ریال3:11:08
17.469 ریال3:10:11
17.473 ریال3:07:09
17.469 ریال3:03:03
17.471 ریال3:01:12
17.4745 ریال3:00:14
17.485 ریال2:59:02
17.481 ریال2:58:09
17.4853 ریال2:56:08
17.483 ریال2:54:08
17.493 ریال2:53:09
17.497 ریال2:51:03
17.487 ریال2:50:10
17.479 ریال2:49:09
17.461 ریال2:48:09
17.480 ریال2:46:08
17.4799 ریال2:45:11
17.461 ریال2:44:08
17.4609 ریال2:43:09
17.479 ریال2:42:03
17.4794 ریال2:41:09
17.472 ریال2:40:12
17.4715 ریال2:39:08
17.463 ریال2:38:08
17.458 ریال2:35:10
17.468 ریال2:34:09
17.440 ریال2:33:08
17.4396 ریال2:31:10
17.435 ریال2:30:12
17.4352 ریال2:29:09
17.437 ریال2:28:08
17.438 ریال2:27:08
17.452 ریال2:25:11
17.458 ریال2:20:10
17.467 ریال2:18:12
17.426 ریال2:16:13
17.4712 ریال2:15:10
17.445 ریال2:14:17
17.450 ریال2:11:07
17.400 ریال2:10:10
17.410 ریال2:06:08
17.4144 ریال2:04:03
17.417 ریال2:03:08
17.4126 ریال2:01:12
17.422 ریال1:58:09
17.418 ریال1:55:10
17.423 ریال1:54:09
17.4191 ریال1:53:08
17.411 ریال1:52:09
17.415 ریال1:50:04
17.4204 ریال1:49:03
17.4158 ریال1:48:09
17.411 ریال1:47:07
17.4142 ریال1:46:09
17.417 ریال1:45:04
17.421 ریال1:44:08
17.407 ریال1:43:08
17.402 ریال1:42:08
17.396 ریال1:40:12
17.4099 ریال1:39:09
17.413 ریال1:38:03
17.414 ریال1:37:10
17.4136 ریال1:36:09
17.413 ریال1:33:08
17.405 ریال1:32:08
17.413 ریال1:30:06
17.408 ریال1:29:08
17.399 ریال1:28:10
17.383 ریال1:26:08
17.387 ریال1:25:11
17.377 ریال1:24:03
17.373 ریال1:23:09
17.374 ریال1:22:09
17.403 ریال1:21:03
17.404 ریال1:20:10
17.403 ریال1:18:09
17.412 ریال1:16:10
17.407 ریال1:15:09
17.411 ریال1:14:08
17.403 ریال1:12:08
17.412 ریال1:08:09
17.406 ریال1:06:08
17.396 ریال1:03:08
17.389 ریال1:02:08
17.384 ریال1:00:12
17.3835 ریال0:59:03
17.381 ریال0:58:10
17.389 ریال0:56:09
17.385 ریال0:53:09
17.389 ریال0:51:08
17.385 ریال0:50:11
17.389 ریال0:48:08
17.383 ریال0:47:02
17.3767 ریال0:46:09
17.383 ریال0:44:09
17.376 ریال0:42:08
17.381 ریال0:39:03
17.362 ریال0:38:05
17.381 ریال0:37:10
17.383 ریال0:35:09
17.3768 ریال0:34:03
17.354 ریال0:33:04
17.356 ریال0:32:08
17.339 ریال0:28:08
17.306 ریال0:24:08
17.303 ریال0:22:09
17.294 ریال0:20:10
17.272 ریال0:19:09
17.294 ریال0:16:09
17.306 ریال0:12:12
17.302 ریال0:10:11
17.307 ریال0:08:13
17.289 ریال0:06:08
17.271 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات