کالایاب
شاخص یاب

بیت کش / Bitcoin Cash

  • نرخ فعلی:429.53
  • بالاترین قیمت روز:430.91
  • پایین ترین قیمت روز:423.46
  • بیشترین مقدار نوسان روز:131,700,987.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:3245.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8695
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:426.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.15

نمودار کندل استیک بیت کش / Bitcoin Cash در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کش / Bitcoin Cash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,905.6 ریال17:58:12
431.47 ریال17:57:03
0.4296 ریال17:49:01
1,619.1 ریال17:41:00
14,260 ریال17:39:41
135,330 ریال17:32:47
108.3 ریال17:28:55
72,718.84 ریال17:25:00
18,977,000 ریال17:14:52
328.28 ریال17:13:12
38,690.5 ریال17:08:55
2,462 ریال17:03:03
351,050 ریال16:57:25
12.84 ریال16:53:12
131,701,000 ریال16:52:57
135,590 ریال16:49:09
18,931,000 ریال16:48:01
2,345.7 ریال16:45:07
350,920 ریال16:42:54
6,937.83 ریال16:39:12
5,486.38 ریال16:35:12
152,500 ریال16:33:23
19,620 ریال16:31:03
0.4405 ریال16:28:58
20,370 ریال16:26:58
93,300 ریال16:24:55
23,040 ریال16:22:23
8,319.99 ریال16:20:59
2,305,998 ریال16:17:02
32,945 ریال16:16:12
14.79 ریال16:12:45
64,086 ریال16:08:58
392.38 ریال16:05:13
2.375 ریال16:04:34
18,927,000 ریال16:01:51
8,295 ریال16:01:15
28.06 ریال15:57:14
4,730,000 ریال15:56:08
1,193.77 ریال15:53:11
1,238.22 ریال15:51:12
18,630,000 ریال15:49:51
14.6999 ریال15:47:56
584.79 ریال15:47:00
0.0146 ریال15:46:46
365.64 ریال15:46:35
7,343.2 ریال15:46:17
146,600 ریال15:43:06
136,000 ریال15:20:32
0.0696 ریال14:42:49
13,315.4 ریال14:41:17
46,890,000 ریال14:33:45
46,880,000 ریال14:31:38
799.1 ریال14:28:58
1,822.82 ریال14:27:25
4,303,000 ریال14:20:26
18,941,000 ریال14:17:31
14,330 ریال14:14:09
392.46 ریال14:12:13
37,140 ریال14:08:33
553.65 ریال14:05:16
46,980,000 ریال14:02:29
136,310 ریال13:59:44
1,238.98 ریال13:57:11
101,640 ریال13:56:57
0.0469 ریال13:53:14
4,350,000 ریال13:52:58
0.5873 ریال13:44:27
14.37 ریال13:44:13
135.37 ریال13:43:34
3,374 ریال13:39:26
326.7 ریال13:35:26
2,485 ریال13:32:17
135,020 ریال13:30:47
448,550 ریال12:54:08
0.000505 ریال12:49:55
0.03692 ریال12:49:15
0.36442 ریال12:48:11
0.042886 ریال12:47:56
0.05237 ریال12:46:06
12,091.63 ریال12:43:02
0.001968 ریال12:39:57
95.19 ریال12:36:39
0.010073 ریال12:32:32
0.005357 ریال12:29:03
441.81 ریال12:26:27
102,040 ریال12:21:17
0.005778 ریال12:19:05
19,114,000 ریال12:17:52
32,750 ریال12:17:04
0.39206 ریال12:15:32
0.000891 ریال12:14:05
18,770,000 ریال12:13:14
0.003116 ریال12:12:04
11.99 ریال12:06:34
0.0233 ریال11:59:04
0.006632 ریال11:58:20
0.1284 ریال11:57:11
0.00896 ریال11:56:34
0.01620 ریال11:56:23
7,352.25 ریال11:53:08
2,505.43 ریال11:51:40
0.5374 ریال11:49:47
0.000958 ریال11:46:48
0.004113 ریال11:44:55
0.06839 ریال11:43:45
511,249 ریال11:39:46
0.0676 ریال11:38:23
0.236 ریال11:36:43
0.56127 ریال11:35:21
289.26 ریال11:31:26
326.6 ریال11:28:07
0.001967 ریال11:23:54
268.54 ریال11:18:47
137,660 ریال11:12:39
598.59 ریال11:01:46
0.3537 ریال10:55:17
0.014765 ریال10:50:18
153,850 ریال10:46:41
149,100 ریال10:45:31
34,560 ریال10:40:41
0.020816 ریال10:35:56
451.11 ریال10:29:31
130.15 ریال10:22:01
0.5409 ریال10:15:58
0.000414 ریال10:08:00
0.014307 ریال10:06:48
0.001242 ریال10:02:16
0.0063 ریال9:58:36
0.000137 ریال9:49:38
26,188 ریال9:37:39
0.0468 ریال9:27:54
0.091 ریال9:20:10
0.025184 ریال9:12:41
240.49 ریال8:50:28
0.0471 ریال8:41:04
0.03680 ریال8:37:47
14.6449 ریال8:27:39
0.0262 ریال8:24:32
0.00041 ریال8:16:33
3,988.1 ریال8:14:31
0.000867 ریال8:07:27
96.779 ریال8:03:14
300.94 ریال7:50:35
426.25 ریال7:41:03
0.045 ریال7:32:17
265.58 ریال7:21:06
8,152.65 ریال7:12:55
99.15 ریال7:01:34
392.73 ریال6:54:11
158.03 ریال6:45:00
0.0473 ریال6:32:59
62.3 ریال6:21:13
7.0605 ریال6:12:58
9,115.4 ریال5:56:53
167.54 ریال5:45:06
0.118785 ریال5:35:11
462.62 ریال5:26:48
0.07781 ریال5:14:14
643,014 ریال5:05:00
10,305,000 ریال4:56:58
0.275837 ریال3:53:57
0.000591 ریال3:38:43
0.355 ریال3:34:56
48.742 ریال3:34:56
1.7991 ریال3:31:50
0.00494 ریال3:25:14
2.4884 ریال3:18:48
0.015 ریال3:14:13
1.9746 ریال3:11:15
0.001719 ریال3:06:26
0.011116 ریال2:58:28
28.926 ریال2:54:39
8.809 ریال2:49:21
0.030297 ریال2:47:02
0.002652 ریال2:45:04
0.01147 ریال2:42:41
0.007027 ریال2:39:15
0.5096 ریال2:29:25
2.2905 ریال2:23:55
0.51678 ریال2:19:56
0.04306 ریال2:15:51
980,308 ریال2:12:58
0.00262 ریال2:10:08
9.4794 ریال2:06:42
32,570.1 ریال2:02:57
0.007117 ریال1:57:21
70,554 ریال1:53:16
0.0364 ریال1:50:09
0.011387 ریال1:45:46
0.016285 ریال1:41:26
0.011675 ریال1:37:43
12,885 ریال1:33:25
36.803 ریال1:27:59
0.002551 ریال1:27:20
0.55814 ریال1:24:46
0.0069 ریال1:21:20
28.65 ریال1:18:09
0.010358 ریال1:14:41
31.219 ریال1:12:36
1.5986 ریال1:11:13
29,604 ریال1:08:16
0.002933 ریال1:05:49
18.556 ریال1:03:47
0.00161 ریال1:01:11
0.0989 ریال0:52:37
0.4697 ریال0:49:21
0.8695 ریال0:46:36
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات