شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7499
  • بالاترین قیمت روز:7535.5
  • پایین ترین قیمت روز:7416.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:19.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,519.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:7,516.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17.5

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,499 ریال13:29:13
7,493.8 ریال13:28:15
7,498 ریال13:27:12
7,498.4 ریال13:26:17
7,500.4 ریال13:25:20
7,497.3 ریال13:24:18
7,500.9 ریال13:23:17
7,502.2 ریال13:22:15
7,508.9 ریال13:21:19
7,509 ریال13:20:24
7,504.4 ریال13:19:15
7,506.4 ریال13:18:14
7,507.8 ریال13:17:17
7,503 ریال13:16:17
7,500.4 ریال13:15:18
7,498.5 ریال13:14:17
7,490.2 ریال13:13:17
7,493.6 ریال13:12:14
7,497.4 ریال13:11:18
7,498.3 ریال13:10:24
7,500.6 ریال13:09:16
7,499.9 ریال13:08:17
7,492.5 ریال13:07:17
7,488.3 ریال13:06:15
7,487.4 ریال13:05:20
7,492.9 ریال13:04:17
7,495.5 ریال13:03:15
7,498.2 ریال13:02:19
7,495.7 ریال13:01:24
7,492.7 ریال13:00:31
7,489.6 ریال12:59:17
7,493.1 ریال12:58:17
7,496.9 ریال12:57:16
7,495.9 ریال12:56:19
7,494.1 ریال12:55:20
7,491.3 ریال12:54:15
7,490.5 ریال12:53:16
7,487.1 ریال12:52:17
7,480.4 ریال12:51:18
7,478.3 ریال12:50:25
7,479.9 ریال12:48:14
7,476.9 ریال12:47:19
7,479.6 ریال12:46:16
7,474.7 ریال12:45:16
7,470.9 ریال12:44:16
7,463.6 ریال12:43:16
7,460.2 ریال12:42:15
7,466.2 ریال12:41:18
7,462.2 ریال12:40:21
7,463.5 ریال12:39:16
7,464.1 ریال12:38:16
7,465.9 ریال12:37:17
7,466.8 ریال12:36:15
7,462.2 ریال12:35:22
7,463.8 ریال12:34:17
7,461.7 ریال12:33:15
7,465.5 ریال12:32:20
7,464.8 ریال12:31:20
7,455 ریال12:30:22
7,453.9 ریال12:29:16
7,453.8 ریال12:28:16
7,459.4 ریال12:27:16
7,459.1 ریال12:26:15
7,454.6 ریال12:25:17
7,451.8 ریال12:24:13
7,454.3 ریال12:23:16
7,452.1 ریال12:22:15
7,450.3 ریال12:21:17
7,452 ریال12:20:21
7,456.8 ریال12:19:15
7,455.9 ریال12:18:12
7,453.9 ریال12:17:17
7,453 ریال12:16:17
7,454.2 ریال12:15:16
7,455.1 ریال12:14:15
7,453.1 ریال12:13:14
7,451.2 ریال12:12:13
7,451.7 ریال12:11:16
7,450.3 ریال12:10:19
7,448.2 ریال12:09:13
7,449.3 ریال12:08:15
7,455.7 ریال12:07:15
7,456 ریال12:06:14
7,450.2 ریال12:05:19
7,449.8 ریال12:04:18
7,451.7 ریال12:03:18
7,451.8 ریال12:02:24
7,449.9 ریال12:01:25
7,452.3 ریال12:00:31
7,451.4 ریال11:59:17
7,451.3 ریال11:58:15
7,455.3 ریال11:57:13
7,454.2 ریال11:56:28
7,447.7 ریال11:55:29
7,447.8 ریال11:54:25
7,447.7 ریال11:53:26
7,449 ریال11:52:25
7,450.6 ریال11:51:28
7,447.6 ریال11:50:35
7,450.5 ریال11:49:27
7,451.7 ریال11:48:21
7,450.9 ریال11:47:23
7,451.9 ریال11:46:24
7,451.5 ریال11:45:26
7,453.5 ریال11:44:25
7,459.6 ریال11:43:25
7,460.8 ریال11:42:24
7,458.7 ریال11:41:29
7,459 ریال11:40:35
7,468 ریال11:39:27
7,469.4 ریال11:38:27
7,467.7 ریال11:37:28
7,466.2 ریال11:36:23
7,461.5 ریال11:35:30
7,462.3 ریال11:34:27
7,456.6 ریال11:33:26
7,457.8 ریال11:32:35
7,458.2 ریال11:31:38
7,461.5 ریال11:30:35
7,464.4 ریال11:29:26
7,465.3 ریال11:28:29
7,463.9 ریال11:27:25
7,461.7 ریال11:26:25
7,462.5 ریال11:25:31
7,462.3 ریال11:24:27
7,456.6 ریال11:23:29
7,457.2 ریال11:22:28
7,461.2 ریال11:21:31
7,462.7 ریال11:20:35
7,462.5 ریال11:19:30
7,464.4 ریال11:18:28
7,463.2 ریال11:17:29
7,462.5 ریال11:16:17
7,460.4 ریال11:15:16
7,460 ریال11:14:17
7,460.4 ریال11:13:17
7,466.1 ریال11:12:17
7,466.2 ریال11:11:18
7,468.5 ریال11:10:21
7,472.7 ریال11:09:16
7,474.3 ریال11:08:16
7,472.4 ریال11:07:18
7,473 ریال11:06:15
7,470.4 ریال11:05:19
7,470.2 ریال11:04:20
7,467.2 ریال11:03:18
7,466.3 ریال11:02:22
7,470.9 ریال11:01:22
7,470 ریال11:00:29
7,464.8 ریال10:59:16
7,466.3 ریال10:58:18
7,462.3 ریال10:57:18
7,460.3 ریال10:56:18
7,459.1 ریال10:55:20
7,459 ریال10:54:16
7,461.7 ریال10:53:16
7,463.2 ریال10:52:17
7,465.2 ریال10:51:17
7,466.4 ریال10:50:20
7,468.3 ریال10:49:19
7,465.9 ریال10:48:16
7,461.6 ریال10:47:18
7,461.5 ریال10:46:17
7,461.2 ریال10:45:18
7,464.5 ریال10:44:16
7,466.4 ریال10:43:17
7,466.8 ریال10:42:18
7,469.8 ریال10:40:20
7,466.7 ریال10:39:16
7,468.4 ریال10:38:15
7,471.5 ریال10:37:17
7,473.2 ریال10:36:15
7,475.8 ریال10:35:18
7,476.3 ریال10:34:16
7,473.1 ریال10:33:17
7,474.7 ریال10:32:17
7,469.2 ریال10:31:18
7,468.5 ریال10:30:20
7,464.6 ریال10:28:16
7,458.4 ریال10:27:14
7,459.7 ریال10:26:15
7,461.3 ریال10:25:17
7,460.5 ریال10:24:15
7,463.3 ریال10:23:14
7,463 ریال10:22:16
7,456.2 ریال10:21:17
7,458.3 ریال10:20:17
7,459 ریال10:19:16
7,459.6 ریال10:18:15
7,462.2 ریال10:17:15
7,463.7 ریال10:16:14
7,460.1 ریال10:15:15
7,460.6 ریال10:14:15
7,464.5 ریال10:13:15
7,464.6 ریال10:12:14
7,467.2 ریال10:11:14
7,468 ریال10:09:14
7,470.6 ریال10:08:13
7,469.1 ریال10:07:15
7,467.9 ریال10:06:13
7,468.9 ریال10:05:15
7,468.1 ریال10:04:14
7,467.1 ریال10:03:13
7,467.6 ریال10:01:17
7,465.8 ریال10:00:22
7,462.2 ریال9:59:13
7,460.9 ریال9:58:14
7,464.8 ریال9:57:14
7,463.8 ریال9:56:14
7,464.4 ریال9:55:15
7,469 ریال9:54:13
7,464.4 ریال9:53:12
7,459.7 ریال9:52:13
7,460.6 ریال9:51:13
7,460.3 ریال9:50:16
7,461.4 ریال9:49:14
7,462.7 ریال9:48:13
7,463.6 ریال9:47:14
7,464.5 ریال9:46:14
7,464 ریال9:45:13
7,463.8 ریال9:44:12
7,457.9 ریال9:43:13
7,460.8 ریال9:42:14
7,456.3 ریال9:41:13
7,460.7 ریال9:40:16
7,457.2 ریال9:39:13
7,454.1 ریال9:38:12
7,451.5 ریال9:37:13
7,450.8 ریال9:36:12
7,447.9 ریال9:35:14
7,447.5 ریال9:34:13
7,448.5 ریال9:33:12
7,449.3 ریال9:32:13
7,450.3 ریال9:30:17
7,450 ریال9:29:12
7,451 ریال9:28:14
7,447.2 ریال9:27:12
7,446.8 ریال9:26:11
7,448.3 ریال9:25:14
7,448 ریال9:24:12
7,446.9 ریال9:23:11
7,445.7 ریال9:22:12
7,448.2 ریال9:21:13
7,445.4 ریال9:20:14
7,445.5 ریال9:19:13
7,449 ریال9:18:12
7,447.7 ریال9:17:11
7,448.4 ریال9:16:12
7,446.4 ریال9:15:13
7,447.5 ریال9:14:12
7,448.5 ریال9:13:12
7,447.6 ریال9:12:11
7,450.4 ریال9:11:11
7,451.1 ریال9:10:14
7,453.6 ریال9:09:10
7,453.7 ریال9:08:11
7,452.9 ریال9:07:13
7,452.5 ریال9:06:11
7,448.6 ریال9:05:13
7,448.9 ریال9:04:11
7,449.6 ریال9:03:11
7,451.1 ریال9:02:12
7,450.9 ریال9:01:14
7,450.4 ریال9:00:18
7,455.7 ریال8:59:11
7,452.2 ریال8:57:10
7,450.7 ریال8:56:11
7,454.6 ریال8:55:13
7,454.5 ریال8:54:11
7,454.2 ریال8:53:10
7,453.4 ریال8:52:12
7,456.2 ریال8:51:11
7,455.8 ریال8:50:13
7,449.6 ریال8:49:12
7,450.9 ریال8:48:11
7,453.2 ریال8:47:11
7,453 ریال8:46:11
7,450.8 ریال8:45:11
7,449.5 ریال8:44:10
7,446.3 ریال8:43:11
7,447.1 ریال8:42:11
7,454.4 ریال8:41:11
7,454.5 ریال8:40:14
7,449.7 ریال8:39:11
7,450.8 ریال8:38:10
7,455 ریال8:36:10
7,457.4 ریال8:35:13
7,459.5 ریال8:34:12
7,459.1 ریال8:33:11
7,453.1 ریال8:32:11
7,451.8 ریال8:31:12
7,450 ریال8:30:13
7,447.2 ریال8:29:10
7,447.5 ریال8:28:11
7,450.8 ریال8:27:10
7,451.1 ریال8:26:10
7,450.5 ریال8:25:12
7,447.4 ریال8:24:10
7,444.3 ریال8:23:10
7,444.6 ریال8:22:11
7,443 ریال8:21:11
7,437.7 ریال8:20:12
7,434.9 ریال8:19:12
7,434.4 ریال8:18:10
7,436.6 ریال8:17:11
7,435.1 ریال8:16:11
7,435.9 ریال8:15:12
7,435.6 ریال8:14:12
7,434.7 ریال8:13:12
7,432.4 ریال8:12:11
7,427.6 ریال8:11:12
7,426.9 ریال8:10:14
7,425.9 ریال8:08:11
7,430 ریال8:07:12
7,430.2 ریال8:06:11
7,433.4 ریال8:05:12
7,433.8 ریال8:04:13
7,426.7 ریال8:02:12
7,427.7 ریال8:01:14
7,428.7 ریال8:00:20
7,424.8 ریال7:59:11
7,424.6 ریال7:58:12
7,426.8 ریال7:56:13
7,422.1 ریال7:55:13
7,419.8 ریال7:54:11
7,420.6 ریال7:53:12
7,419.8 ریال7:52:12
7,420.4 ریال7:51:11
7,420.8 ریال7:50:14
7,420.2 ریال7:49:12
7,422.5 ریال7:48:12
7,423.4 ریال7:46:11
7,423.5 ریال7:45:13
7,422.4 ریال7:44:11
7,422.8 ریال7:43:12
7,420.8 ریال7:42:11
7,416.9 ریال7:41:11
7,420.1 ریال7:40:14
7,425.6 ریال7:39:11
7,421.4 ریال7:38:12
7,419.2 ریال7:37:12
7,425.6 ریال7:35:13
7,430.4 ریال7:34:11
7,433 ریال7:33:11
7,426.6 ریال7:32:12
7,431 ریال7:31:13
7,433.6 ریال7:29:11
7,432.2 ریال7:28:12
7,428.5 ریال7:27:12
7,428.7 ریال7:26:10
7,429.8 ریال7:25:11
7,427 ریال7:24:10
7,427.7 ریال7:23:10
7,428.1 ریال7:22:10
7,421.2 ریال7:20:12
7,419.9 ریال7:19:11
7,421.7 ریال7:18:10
7,424.6 ریال7:17:11
7,428.7 ریال7:16:10
7,428.1 ریال7:15:11
7,431 ریال7:14:10
7,429.5 ریال7:13:10
7,428.8 ریال7:12:10
7,425.4 ریال7:11:10
7,423.6 ریال7:10:13
7,423.3 ریال7:09:10
7,423 ریال7:08:10
7,427.4 ریال7:07:12
7,428.1 ریال7:06:10
7,424.1 ریال7:05:12
7,422.3 ریال7:04:11
7,427.9 ریال7:03:10
7,425.9 ریال7:02:10
7,426.4 ریال7:01:13
7,432.1 ریال7:00:16
7,433.8 ریال6:59:10
7,431.6 ریال6:58:11
7,435.1 ریال6:56:10
7,437 ریال6:55:11
7,436.5 ریال6:54:10
7,435.1 ریال6:53:10
7,433.7 ریال6:52:11
7,425.7 ریال6:51:10
7,428.2 ریال6:50:12
7,427.3 ریال6:49:11
7,429.3 ریال6:48:11
7,428.6 ریال6:47:10
7,427.8 ریال6:46:11
7,433.9 ریال6:45:11
7,434 ریال6:44:10
7,429.2 ریال6:43:10
7,429.4 ریال6:42:10
7,434.8 ریال6:41:10
7,437.3 ریال6:40:13
7,433 ریال6:39:10
7,425.4 ریال6:38:10
7,425.5 ریال6:37:10
7,426.1 ریال6:36:11
7,426.7 ریال6:35:12
7,430.9 ریال6:34:11
7,431.4 ریال6:33:11
7,433.2 ریال6:32:10
7,434.3 ریال6:31:13
7,438.1 ریال6:30:14
7,438.3 ریال6:29:11
7,432.1 ریال6:28:12
7,430.9 ریال6:27:10
7,431 ریال6:26:10
7,435 ریال6:25:12
7,434.1 ریال6:24:10
7,435.4 ریال6:23:10
7,437.4 ریال6:22:11
7,433.1 ریال6:21:32
7,430.7 ریال6:20:32
7,428.7 ریال6:19:32
7,425.9 ریال6:18:30
7,431 ریال6:17:30
7,436.1 ریال6:16:31
7,430.8 ریال6:15:33
7,432.4 ریال6:14:31
7,433.6 ریال6:12:32
7,434.6 ریال6:11:33
7,431.3 ریال6:10:37
7,437.4 ریال6:08:29
7,432.9 ریال6:07:34
7,430.3 ریال6:06:34
7,431.6 ریال6:05:33
7,429.3 ریال6:04:33
7,428.5 ریال6:03:36
7,431.8 ریال6:02:35
7,428.2 ریال6:01:43
7,428.1 ریال6:00:52
7,426.4 ریال5:59:32
7,423 ریال5:58:33
7,425.7 ریال5:57:32
7,431.5 ریال5:56:30
7,430 ریال5:54:31
7,427.5 ریال5:53:30
7,441.4 ریال5:52:33
7,443.9 ریال5:51:22
7,450.3 ریال5:50:24
7,453.7 ریال5:49:26
7,458 ریال5:48:23
7,459.8 ریال5:47:23
7,458 ریال5:46:26
7,454.3 ریال5:45:26
7,452.7 ریال5:44:22
7,447.8 ریال5:43:24
7,449.1 ریال5:42:26
7,458.3 ریال5:41:25
7,457.8 ریال5:40:30
7,457.1 ریال5:39:26
7,458.4 ریال5:38:23
7,456.6 ریال5:37:24
7,455.1 ریال5:36:21
7,456 ریال5:35:23
7,455.1 ریال5:34:22
7,459.8 ریال5:33:20
7,463.2 ریال5:32:22
7,459.3 ریال5:31:25
7,458.1 ریال5:30:29
7,460.2 ریال5:29:19
7,460.3 ریال5:28:22
7,463.4 ریال5:27:19
7,465.2 ریال5:26:13
7,466.6 ریال5:25:15
7,468.2 ریال5:24:14
7,466.2 ریال5:23:12
7,466.9 ریال5:22:15
7,465.8 ریال5:21:13
7,464.5 ریال5:20:14
7,459.6 ریال5:19:13
7,463.5 ریال5:18:13
7,459.7 ریال5:17:12
7,457.4 ریال5:15:14
7,462.2 ریال5:14:14
7,463.3 ریال5:13:13
7,461.1 ریال5:12:13
7,462.3 ریال5:10:15
7,461 ریال5:09:11
7,460.2 ریال5:08:11
7,456.7 ریال5:07:14
7,455.3 ریال5:06:10
7,453.3 ریال5:05:12
7,450.4 ریال5:04:12
7,448 ریال5:03:11
7,446.8 ریال5:02:12
7,449.5 ریال5:01:14
7,453.2 ریال5:00:19
7,446.6 ریال4:59:11
7,446.8 ریال4:58:12
7,454.9 ریال4:57:11
7,461.1 ریال4:56:10
7,456.1 ریال4:55:12
7,462.4 ریال4:54:10
7,461 ریال4:53:10
7,456.1 ریال4:52:11
7,453.7 ریال4:51:10
7,451.5 ریال4:50:11
7,451.1 ریال4:49:10
7,450.9 ریال4:48:10
7,458.8 ریال4:47:10
7,467 ریال4:46:11
7,464.5 ریال4:45:11
7,461.5 ریال4:44:10
7,457.3 ریال4:43:11
7,461.6 ریال4:42:11
7,470 ریال4:41:11
7,477.1 ریال4:40:13
7,477.9 ریال4:39:10
7,473.9 ریال4:38:10
7,474.1 ریال4:37:10
7,473.2 ریال4:36:09
7,493.1 ریال4:33:09
7,492 ریال4:32:10
7,494.4 ریال4:31:12
7,493.6 ریال4:30:13
7,495.1 ریال4:29:09
7,502.7 ریال4:28:11
7,501.8 ریال4:27:10
7,495.6 ریال4:26:09
7,494.6 ریال4:25:11
7,493.8 ریال4:24:09
7,500 ریال4:23:09
7,502.7 ریال4:22:11
7,503.3 ریال4:21:09
7,504.5 ریال4:20:12
7,499 ریال4:19:10
7,489.1 ریال4:18:09
7,482.4 ریال4:17:09
7,484.4 ریال4:16:10
7,480.8 ریال4:15:10
7,478.3 ریال4:14:09
7,480.2 ریال4:13:10
7,488.3 ریال4:12:09
7,485.8 ریال4:11:10
7,479.5 ریال4:10:12
7,485.3 ریال4:09:09
7,491.2 ریال4:08:09
7,491.9 ریال4:07:10
7,481 ریال4:06:09
7,498.8 ریال4:05:11
7,502.3 ریال4:04:09
7,505 ریال4:03:09
7,506.2 ریال4:02:10
7,506.9 ریال4:01:11
7,506.6 ریال4:00:15
7,507.3 ریال3:59:08
7,508.7 ریال3:58:09
7,509.3 ریال3:57:10
7,507.8 ریال3:55:11
7,508.6 ریال3:54:10
7,509.1 ریال3:53:09
7,512.2 ریال3:52:10
7,511.9 ریال3:51:09
7,512.6 ریال3:50:11
7,511.8 ریال3:49:11
7,516 ریال3:48:09
7,515.6 ریال3:46:09
7,514 ریال3:45:10
7,512.8 ریال3:44:09
7,509.5 ریال3:42:09
7,506.9 ریال3:41:09
7,506.3 ریال3:40:12
7,503.3 ریال3:39:10
7,500 ریال3:38:09
7,504.5 ریال3:37:10
7,504.4 ریال3:36:09
7,505.2 ریال3:35:11
7,503.8 ریال3:33:09
7,506.7 ریال3:32:09
7,509.9 ریال3:31:11
7,508 ریال3:29:09
7,509.2 ریال3:28:10
7,509.7 ریال3:27:09
7,510.4 ریال3:26:10
7,510.3 ریال3:25:11
7,509.1 ریال3:24:09
7,506.4 ریال3:23:09
7,507.7 ریال3:22:10
7,510.2 ریال3:20:10
7,511.3 ریال3:19:09
7,513.4 ریال3:18:09
7,512.3 ریال3:17:09
7,513.4 ریال3:16:10
7,515.1 ریال3:15:10
7,513.5 ریال3:14:09
7,518.3 ریال3:13:09
7,519.8 ریال3:12:08
7,518.5 ریال3:10:12
7,523 ریال3:09:08
7,520.9 ریال3:08:09
7,519.1 ریال3:07:10
7,516 ریال3:06:08
7,519.6 ریال3:05:10
7,517.6 ریال3:04:09
7,523.3 ریال3:03:10
7,524.4 ریال3:02:11
7,525.7 ریال3:01:13
7,526.6 ریال3:00:17
7,523.9 ریال2:59:10
7,523.3 ریال2:58:11
7,529.4 ریال2:57:10
7,528 ریال2:55:12
7,528.7 ریال2:54:10
7,523.3 ریال2:53:10
7,524.8 ریال2:52:11
7,524.9 ریال2:51:10
7,523.2 ریال2:50:13
7,524.8 ریال2:49:12
7,523.8 ریال2:48:09
7,524 ریال2:47:10
7,521.7 ریال2:45:11
7,520.6 ریال2:44:10
7,518.1 ریال2:43:10
7,518 ریال2:42:11
7,523.2 ریال2:41:09
7,523.3 ریال2:40:12
7,524 ریال2:39:10
7,523.1 ریال2:38:10
7,521.4 ریال2:37:10
7,520.6 ریال2:36:09
7,533.3 ریال2:34:09
7,535.5 ریال2:33:09
7,533.7 ریال2:32:09
7,529.6 ریال2:31:10
7,528.1 ریال2:30:12
7,525.2 ریال2:29:09
7,525 ریال2:28:10
7,530.1 ریال2:27:08
7,530 ریال2:26:08
7,527.2 ریال2:25:10
7,527.5 ریال2:23:08
7,526 ریال2:22:08
7,528.3 ریال2:20:10
7,526.7 ریال2:19:09
7,526.1 ریال2:18:09
7,527.2 ریال2:17:08
7,527.1 ریال2:14:09
7,519.7 ریال2:13:09
7,521.2 ریال2:11:08
7,522 ریال2:10:12
7,523.2 ریال2:09:08
7,524 ریال2:08:08
7,518.7 ریال2:07:09
7,517.8 ریال2:06:09
7,523.8 ریال2:05:10
7,522.1 ریال2:04:09
7,521.5 ریال2:03:08
7,520.8 ریال2:02:09
7,517.1 ریال2:01:10
7,517.5 ریال2:00:14
7,519.9 ریال1:59:09
7,521.6 ریال1:58:09
7,521.8 ریال1:57:09
7,526.8 ریال1:55:10
7,521 ریال1:53:08
7,520.9 ریال1:51:08
7,519.4 ریال1:50:10
7,518.4 ریال1:49:08
7,517 ریال1:48:08
7,511.9 ریال1:47:08
7,519.5 ریال1:45:09
7,522.9 ریال1:44:08
7,525 ریال1:43:08
7,520.9 ریال1:42:08
7,517.8 ریال1:41:08
7,519.5 ریال1:40:10
7,519 ریال1:39:08
7,517.6 ریال1:38:08
7,514.6 ریال1:37:09
7,515.1 ریال1:36:09
7,511.3 ریال1:35:10
7,509.9 ریال1:33:09
7,505.6 ریال1:32:10
7,503.4 ریال1:31:10
7,505.1 ریال1:30:12
7,504.3 ریال1:29:08
7,502.9 ریال1:28:10
7,503.5 ریال1:27:09
7,504.7 ریال1:26:08
7,507 ریال1:25:10
7,503.6 ریال1:24:08
7,501.9 ریال1:23:09
7,504.8 ریال1:22:08
7,508 ریال1:21:08
7,509.6 ریال1:20:11
7,505.4 ریال1:19:08
7,506.3 ریال1:18:08
7,509.6 ریال1:16:09
7,508.4 ریال1:15:10
7,509.8 ریال1:14:08
7,509.2 ریال1:12:09
7,507.5 ریال1:10:11
7,506.5 ریال1:09:08
7,509.6 ریال1:07:09
7,510.6 ریال1:06:08
7,511.1 ریال1:04:09
7,512.4 ریال1:03:08
7,513.4 ریال1:02:08
7,514.9 ریال1:01:09
7,513.8 ریال1:00:12
7,515.5 ریال0:59:08
7,514.8 ریال0:58:08
7,516.2 ریال0:57:08
7,514.4 ریال0:56:08
7,510.3 ریال0:55:10
7,511.3 ریال0:54:08
7,512.1 ریال0:53:08
7,505.8 ریال0:52:09
7,507.8 ریال0:51:08
7,509.9 ریال0:50:10
7,509.7 ریال0:49:10
7,511.7 ریال0:48:08
7,508.7 ریال0:47:08
7,509.2 ریال0:46:09
7,510.2 ریال0:45:09
7,513.6 ریال0:44:08
7,516 ریال0:43:08
7,516.5 ریال0:42:08
7,516.2 ریال0:41:09
7,515.2 ریال0:40:10
7,520.2 ریال0:39:08
7,519.6 ریال0:38:08
7,519 ریال0:37:09
7,510.2 ریال0:35:10
7,510.4 ریال0:34:08
7,514 ریال0:33:08
7,515 ریال0:32:09
7,515.4 ریال0:31:10
7,515.7 ریال0:30:10
7,519.4 ریال0:29:08
7,519.5 ریال0:28:09
7,523.1 ریال0:26:08
7,522.7 ریال0:25:10
7,524.8 ریال0:24:08
7,518.8 ریال0:23:08
7,518 ریال0:22:09
7,514.5 ریال0:21:08
7,514.4 ریال0:20:10
7,514.3 ریال0:19:09
7,513.4 ریال0:18:08
7,518.2 ریال0:17:09
7,519.9 ریال0:16:08
7,517.1 ریال0:15:09
7,515 ریال0:14:08
7,511.8 ریال0:13:08
7,513.2 ریال0:12:08
7,521.3 ریال0:11:08
7,521.8 ریال0:10:10
7,525.4 ریال0:09:08
7,525.9 ریال0:08:09
7,524.9 ریال0:07:09
7,525.4 ریال0:06:08
7,526.7 ریال0:05:10
7,526.9 ریال0:04:08
7,519.5 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات