شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7226.7
  • بالاترین قیمت روز:7276.9
  • پایین ترین قیمت روز:7200.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,214.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:7,214.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,226.7 ریال14:11:15
7,233 ریال14:10:21
7,234.1 ریال14:09:15
7,231.5 ریال14:08:14
7,224.7 ریال14:07:14
7,224.2 ریال14:06:12
7,226.9 ریال14:05:15
7,230.1 ریال14:04:14
7,227 ریال14:03:14
7,227.5 ریال14:02:26
7,230.2 ریال14:01:20
7,231.2 ریال14:00:25
7,233.1 ریال13:59:13
7,235.2 ریال13:58:13
7,238.5 ریال13:57:12
7,236.1 ریال13:56:13
7,233.9 ریال13:55:15
7,231.2 ریال13:54:14
7,227.4 ریال13:53:15
7,230.5 ریال13:52:13
7,234.5 ریال13:51:13
7,234.3 ریال13:50:19
7,231.1 ریال13:49:15
7,235 ریال13:48:12
7,232.7 ریال13:47:15
7,230.5 ریال13:46:13
7,235.1 ریال13:45:15
7,240.4 ریال13:44:12
7,245.5 ریال13:43:13
7,249.9 ریال13:42:12
7,250.9 ریال13:41:15
7,248.8 ریال13:40:20
7,249.5 ریال13:39:11
7,250 ریال13:38:13
7,253.8 ریال13:37:14
7,255.3 ریال13:36:13
7,253 ریال13:35:20
7,252.8 ریال13:34:13
7,256.7 ریال13:33:12
7,257.4 ریال13:32:16
7,256.8 ریال13:31:17
7,250.8 ریال13:30:20
7,250.5 ریال13:29:13
7,250.3 ریال13:28:15
7,250.2 ریال13:27:16
7,251 ریال13:26:12
7,247.2 ریال13:25:16
7,248.6 ریال13:24:11
7,255.2 ریال13:23:13
7,258.7 ریال13:22:12
7,256 ریال13:21:15
7,260.1 ریال13:20:16
7,260.2 ریال13:19:13
7,260.3 ریال13:18:11
7,257.9 ریال13:17:13
7,255.1 ریال13:16:13
7,257.8 ریال13:15:14
7,253 ریال13:14:14
7,251.3 ریال13:13:15
7,251 ریال13:12:12
7,252.4 ریال13:10:21
7,252.6 ریال13:09:11
7,250.6 ریال13:08:14
7,251.1 ریال13:07:13
7,250.5 ریال13:06:10
7,251.3 ریال13:05:15
7,251.8 ریال13:04:11
7,252 ریال13:03:12
7,251.1 ریال13:02:15
7,251.9 ریال13:01:21
7,252.7 ریال13:00:27
7,251.4 ریال12:59:13
7,252.7 ریال12:58:14
7,258.8 ریال12:57:13
7,260.8 ریال12:56:14
7,256.7 ریال12:55:17
7,257.4 ریال12:54:12
7,256.2 ریال12:53:13
7,253.5 ریال12:52:13
7,254 ریال12:51:13
7,253.2 ریال12:50:19
7,251.1 ریال12:49:16
7,251 ریال12:48:12
7,250.7 ریال12:47:13
7,255.2 ریال12:46:14
7,251.7 ریال12:45:14
7,250.6 ریال12:44:12
7,249.3 ریال12:43:12
7,249.1 ریال12:42:12
7,249 ریال12:41:13
7,251.5 ریال12:40:20
7,252.6 ریال12:39:12
7,245.1 ریال12:38:12
7,245.8 ریال12:37:13
7,242 ریال12:36:12
7,240.6 ریال12:35:19
7,240.3 ریال12:34:15
7,243.4 ریال12:33:13
7,240.5 ریال12:32:14
7,239.5 ریال12:31:17
7,242.6 ریال12:30:20
7,244.7 ریال12:29:12
7,247.2 ریال12:28:14
7,247.7 ریال12:27:12
7,245.8 ریال12:26:13
7,242.1 ریال12:25:16
7,241.6 ریال12:24:11
7,243.8 ریال12:23:11
7,243.6 ریال12:22:13
7,239.7 ریال12:21:12
7,238.8 ریال12:20:16
7,240 ریال12:19:13
7,240.3 ریال12:18:12
7,237.9 ریال12:17:14
7,237.3 ریال12:16:13
7,237.5 ریال12:15:14
7,238.6 ریال12:14:13
7,237.1 ریال12:13:12
7,232 ریال12:12:11
7,231.2 ریال12:11:14
7,233.1 ریال12:10:19
7,235.4 ریال12:09:12
7,236.9 ریال12:08:13
7,238.9 ریال12:07:15
7,239.7 ریال12:06:11
7,237.6 ریال12:05:16
7,239.9 ریال12:04:14
7,236.1 ریال12:03:15
7,239 ریال12:02:17
7,244.1 ریال12:01:22
7,243.9 ریال12:00:28
7,238.1 ریال11:59:13
7,240.7 ریال11:58:12
7,241.1 ریال11:57:12
7,241.8 ریال11:56:13
7,241.7 ریال11:55:15
7,241.4 ریال11:54:12
7,246.4 ریال11:53:13
7,247.9 ریال11:52:12
7,246.3 ریال11:51:13
7,246.6 ریال11:50:19
7,247.8 ریال11:49:15
7,246.2 ریال11:48:12
7,242.9 ریال11:47:14
7,238.4 ریال11:46:13
7,238.8 ریال11:45:13
7,238.1 ریال11:44:16
7,240 ریال11:43:13
7,242.8 ریال11:42:13
7,243.6 ریال11:41:14
7,244.9 ریال11:40:19
7,244.2 ریال11:39:12
7,245.6 ریال11:37:13
7,245.2 ریال11:36:12
7,249.2 ریال11:35:17
7,246.6 ریال11:34:12
7,239.3 ریال11:33:12
7,237.6 ریال11:32:16
7,235.5 ریال11:30:17
7,233.9 ریال11:29:12
7,234.3 ریال11:28:14
7,234 ریال11:27:11
7,232.9 ریال11:26:12
7,233.7 ریال11:25:14
7,234.6 ریال11:24:12
7,237 ریال11:23:12
7,235.4 ریال11:22:12
7,236 ریال11:21:13
7,240.1 ریال11:20:16
7,240 ریال11:19:12
7,239 ریال11:18:11
7,236.4 ریال11:17:13
7,235 ریال11:16:12
7,235.7 ریال11:15:14
7,230.3 ریال11:14:13
7,229.5 ریال11:13:12
7,228.7 ریال11:12:11
7,228 ریال11:11:12
7,227.3 ریال11:10:18
7,226.5 ریال11:09:13
7,226.1 ریال11:08:14
7,225.5 ریال11:07:16
7,227.3 ریال11:06:12
7,228.5 ریال11:05:16
7,231 ریال11:04:12
7,230.1 ریال11:03:11
7,230.6 ریال11:02:14
7,233.1 ریال11:01:18
7,235.1 ریال11:00:26
7,234.4 ریال10:59:12
7,230 ریال10:58:11
7,229 ریال10:57:11
7,228.5 ریال10:56:13
7,234.2 ریال10:55:14
7,233.5 ریال10:53:12
7,232.2 ریال10:52:11
7,233.4 ریال10:51:12
7,233.2 ریال10:50:15
7,232.1 ریال10:49:13
7,226.6 ریال10:48:11
7,225.1 ریال10:47:12
7,226.6 ریال10:46:11
7,226.3 ریال10:45:12
7,225 ریال10:44:13
7,223.4 ریال10:43:12
7,224.7 ریال10:42:12
7,229.7 ریال10:41:12
7,230.9 ریال10:40:15
7,233.8 ریال10:39:11
7,232.3 ریال10:38:11
7,233.4 ریال10:37:11
7,233.9 ریال10:36:10
7,234.3 ریال10:35:16
7,231.2 ریال10:34:12
7,230.9 ریال10:33:11
7,231.1 ریال10:32:12
7,229.9 ریال10:31:14
7,227.9 ریال10:30:14
7,227 ریال10:29:11
7,225.6 ریال10:28:11
7,228.1 ریال10:27:10
7,227.4 ریال10:26:11
7,225.8 ریال10:25:15
7,225.1 ریال10:24:10
7,220.9 ریال10:23:10
7,224.5 ریال10:22:11
7,222.3 ریال10:21:11
7,222.9 ریال10:20:14
7,221.6 ریال10:19:11
7,223 ریال10:18:10
7,222.3 ریال10:17:10
7,218.7 ریال10:16:11
7,219.7 ریال10:15:11
7,219 ریال10:14:11
7,223.1 ریال10:13:11
7,222.3 ریال10:12:11
7,223.2 ریال10:11:11
7,219.5 ریال10:10:14
7,217.3 ریال10:09:11
7,218 ریال10:08:11
7,214.2 ریال10:07:11
7,215.6 ریال10:06:10
7,212.9 ریال10:05:11
7,214.9 ریال10:04:10
7,222.2 ریال10:03:10
7,223 ریال10:02:11
7,214.9 ریال10:01:11
7,218.2 ریال10:00:18
7,218.8 ریال9:59:09
7,214.4 ریال9:58:10
7,217.2 ریال9:57:10
7,219.5 ریال9:56:11
7,217.9 ریال9:55:12
7,217.5 ریال9:54:10
7,224.4 ریال9:53:10
7,224.3 ریال9:52:10
7,220.2 ریال9:51:09
7,223.4 ریال9:50:13
7,225.2 ریال9:49:11
7,226.5 ریال9:48:10
7,225.5 ریال9:47:10
7,220.3 ریال9:46:10
7,221.7 ریال9:45:11
7,221.5 ریال9:44:10
7,220.2 ریال9:43:10
7,219.8 ریال9:42:10
7,224.4 ریال9:41:09
7,224 ریال9:40:13
7,221.8 ریال9:39:10
7,217.7 ریال9:38:10
7,218.4 ریال9:37:10
7,215.9 ریال9:36:10
7,212 ریال9:35:13
7,210.8 ریال9:34:11
7,208.1 ریال9:33:10
7,209.6 ریال9:32:11
7,214.9 ریال9:31:12
7,217.4 ریال9:30:13
7,215.6 ریال9:29:10
7,213.7 ریال9:28:11
7,213.2 ریال9:27:10
7,214.6 ریال9:26:09
7,213.2 ریال9:25:12
7,213 ریال9:24:10
7,214.5 ریال9:23:09
7,216.2 ریال9:22:10
7,222.7 ریال9:21:10
7,224.5 ریال9:20:12
7,220.9 ریال9:19:11
7,223.3 ریال9:18:10
7,219.9 ریال9:17:09
7,220.3 ریال9:16:10
7,222.8 ریال9:15:11
7,223.6 ریال9:14:10
7,224.2 ریال9:13:10
7,225.9 ریال9:12:09
7,220.4 ریال9:11:09
7,216.8 ریال9:10:13
7,216.5 ریال9:09:10
7,222.8 ریال9:08:09
7,224.1 ریال9:07:11
7,224.7 ریال9:06:09
7,223.9 ریال9:05:11
7,221.8 ریال9:04:10
7,222.2 ریال9:03:09
7,224.1 ریال9:02:11
7,227.1 ریال9:01:11
7,227 ریال9:00:15
7,232.4 ریال8:59:09
7,231 ریال8:58:10
7,229.6 ریال8:57:09
7,233.8 ریال8:56:10
7,234.3 ریال8:55:10
7,234.9 ریال8:54:09
7,235.8 ریال8:53:10
7,236 ریال8:52:09
7,232.9 ریال8:51:09
7,234.9 ریال8:50:13
7,236.2 ریال8:49:10
7,238.1 ریال8:48:09
7,239.3 ریال8:47:10
7,237.7 ریال8:46:09
7,233 ریال8:45:11
7,232.7 ریال8:44:09
7,235.5 ریال8:43:10
7,234.5 ریال8:42:09
7,230.3 ریال8:41:09
7,230.8 ریال8:40:13
7,234.9 ریال8:39:09
7,234.8 ریال8:38:09
7,232 ریال8:37:10
7,229.3 ریال8:36:09
7,230.1 ریال8:35:11
7,229 ریال8:34:09
7,228.9 ریال8:33:09
7,227.3 ریال8:32:10
7,229.8 ریال8:31:12
7,231 ریال8:30:12
7,234.8 ریال8:29:09
7,230.1 ریال8:28:10
7,230.4 ریال8:27:09
7,231 ریال8:26:08
7,237.1 ریال8:25:11
7,235.1 ریال8:24:09
7,234.6 ریال8:23:09
7,229.6 ریال8:22:09
7,228.3 ریال8:21:09
7,233.2 ریال8:20:11
7,232.4 ریال8:19:10
7,231.5 ریال8:18:09
7,227.9 ریال8:16:09
7,229.1 ریال8:15:11
7,226 ریال8:14:09
7,226.6 ریال8:13:10
7,227.2 ریال8:12:09
7,230.7 ریال8:11:09
7,231.8 ریال8:10:12
7,232.6 ریال8:09:09
7,232.2 ریال8:08:09
7,231.9 ریال8:07:10
7,231.2 ریال8:06:09
7,230.7 ریال8:05:10
7,230.8 ریال8:04:10
7,234.3 ریال8:03:08
7,237.1 ریال8:02:10
7,234.2 ریال8:01:11
7,239.7 ریال8:00:15
7,240.1 ریال7:59:09
7,241.2 ریال7:58:10
7,234.7 ریال7:57:09
7,235.8 ریال7:55:12
7,236.7 ریال7:54:09
7,240.7 ریال7:53:09
7,236.6 ریال7:52:10
7,234.9 ریال7:51:09
7,233.9 ریال7:50:11
7,230.8 ریال7:49:10
7,230.6 ریال7:48:09
7,231 ریال7:47:09
7,232.7 ریال7:46:09
7,231.8 ریال7:45:10
7,232.7 ریال7:44:09
7,235.6 ریال7:43:09
7,233.6 ریال7:42:09
7,232.6 ریال7:41:09
7,229.7 ریال7:40:12
7,227.3 ریال7:39:08
7,226.1 ریال7:38:09
7,225.4 ریال7:37:10
7,223.5 ریال7:36:08
7,222.6 ریال7:35:10
7,223.1 ریال7:34:09
7,220.5 ریال7:33:09
7,223.3 ریال7:32:08
7,224.7 ریال7:31:10
7,227.1 ریال7:30:12
7,223.1 ریال7:29:09
7,222 ریال7:28:10
7,225.8 ریال7:27:09
7,224.6 ریال7:26:09
7,223.9 ریال7:25:10
7,225.1 ریال7:24:08
7,224.1 ریال7:23:09
7,218.3 ریال7:22:09
7,211.6 ریال7:21:09
7,215.4 ریال7:20:11
7,219.9 ریال7:19:09
7,220.6 ریال7:18:09
7,220.2 ریال7:17:09
7,222.7 ریال7:16:09
7,221.9 ریال7:15:10
7,219.1 ریال7:14:09
7,225.6 ریال7:13:09
7,224.4 ریال7:12:09
7,220.6 ریال7:11:09
7,226 ریال7:10:11
7,229.3 ریال7:09:08
7,230.2 ریال7:08:08
7,233.9 ریال7:07:09
7,229.3 ریال7:06:09
7,229.9 ریال7:05:11
7,227.7 ریال7:04:10
7,227.3 ریال7:02:10
7,228.7 ریال7:01:12
7,229.4 ریال7:00:17
7,230.5 ریال6:59:08
7,230.7 ریال6:58:09
7,228.9 ریال6:57:09
7,235.8 ریال6:56:09
7,237 ریال6:55:10
7,237.8 ریال6:54:09
7,238.1 ریال6:53:08
7,238.9 ریال6:52:09
7,239.6 ریال6:51:09
7,237.4 ریال6:50:11
7,237.1 ریال6:49:09
7,236.9 ریال6:48:09
7,232.9 ریال6:47:08
7,231.1 ریال6:46:08
7,233.8 ریال6:45:09
7,233 ریال6:44:08
7,234 ریال6:43:11
7,231.9 ریال6:42:09
7,233.5 ریال6:41:09
7,232.7 ریال6:40:12
7,237.2 ریال6:39:09
7,243.2 ریال6:38:09
7,247.7 ریال6:37:10
7,248.7 ریال6:36:08
7,248.6 ریال6:35:11
7,253.6 ریال6:34:10
7,253.4 ریال6:33:09
7,259.1 ریال6:32:10
7,260.8 ریال6:31:12
7,260.7 ریال6:30:12
7,262.7 ریال6:29:09
7,263.5 ریال6:28:10
7,262.7 ریال6:27:09
7,262.6 ریال6:26:08
7,260.8 ریال6:25:11
7,262.4 ریال6:24:09
7,262.1 ریال6:23:09
7,262.9 ریال6:22:10
7,264.1 ریال6:21:09
7,261.9 ریال6:20:11
7,262.3 ریال6:19:10
7,261.4 ریال6:18:09
7,267.4 ریال6:17:09
7,269.1 ریال6:16:09
7,269.4 ریال6:15:11
7,270 ریال6:14:09
7,267 ریال6:13:10
7,267.7 ریال6:12:09
7,265.8 ریال6:11:09
7,265.9 ریال6:10:12
7,270.3 ریال6:09:09
7,271.7 ریال6:08:10
7,271.3 ریال6:07:10
7,271.4 ریال6:06:09
7,266.1 ریال6:05:10
7,270 ریال6:04:10
7,269.2 ریال6:03:09
7,269 ریال6:02:11
7,266.4 ریال6:01:12
7,266.5 ریال6:00:16
7,260.3 ریال5:59:09
7,264.4 ریال5:58:10
7,262.5 ریال5:56:10
7,261.7 ریال5:55:11
7,263.5 ریال5:54:09
7,264.1 ریال5:53:09
7,262.9 ریال5:52:11
7,262.3 ریال5:51:09
7,269.3 ریال5:50:12
7,268.2 ریال5:49:10
7,267 ریال5:48:09
7,260.7 ریال5:46:09
7,265.5 ریال5:45:11
7,266.8 ریال5:44:10
7,265.8 ریال5:43:10
7,267.4 ریال5:42:09
7,265.7 ریال5:41:09
7,266.8 ریال5:40:12
7,269.5 ریال5:39:08
7,270.1 ریال5:38:09
7,267.7 ریال5:37:09
7,270.6 ریال5:36:09
7,271.3 ریال5:35:12
7,276.8 ریال5:34:10
7,274 ریال5:33:10
7,276.9 ریال5:32:10
7,275.9 ریال5:31:11
7,274.8 ریال5:30:14
7,274.4 ریال5:29:09
7,274 ریال5:28:10
7,273.2 ریال5:27:09
7,274.6 ریال5:26:09
7,274.2 ریال5:25:11
7,273.2 ریال5:24:09
7,272.5 ریال5:23:09
7,271.4 ریال5:22:10
7,270.3 ریال5:21:09
7,268.5 ریال5:20:11
7,265.5 ریال5:19:09
7,264.7 ریال5:18:09
7,268.2 ریال5:17:09
7,269.7 ریال5:16:10
7,265.3 ریال5:15:11
7,260.9 ریال5:14:10
7,256 ریال5:13:09
7,249.9 ریال5:12:09
7,247.8 ریال5:11:08
7,248.7 ریال5:10:12
7,248.6 ریال5:09:08
7,247 ریال5:08:08
7,250 ریال5:07:09
7,251.9 ریال5:06:08
7,254.1 ریال5:05:09
7,253.3 ریال5:04:09
7,255 ریال5:03:09
7,254.4 ریال5:02:09
7,252.6 ریال5:01:11
7,252.3 ریال5:00:14
7,250.9 ریال4:59:09
7,255.1 ریال4:58:09
7,253.3 ریال4:57:09
7,254.2 ریال4:56:09
7,254.4 ریال4:55:10
7,253.6 ریال4:54:08
7,252.5 ریال4:53:08
7,250.4 ریال4:52:09
7,246.4 ریال4:51:09
7,246.9 ریال4:50:11
7,246.8 ریال4:49:10
7,246.9 ریال4:48:09
7,245.3 ریال4:47:08
7,248.2 ریال4:46:09
7,245.9 ریال4:45:09
7,246.4 ریال4:44:09
7,244.3 ریال4:43:09
7,245.2 ریال4:42:09
7,244.7 ریال4:41:08
7,244.2 ریال4:40:11
7,244.1 ریال4:39:08
7,246.3 ریال4:38:08
7,246.6 ریال4:37:09
7,246.2 ریال4:36:09
7,246.7 ریال4:35:11
7,246.8 ریال4:34:09
7,247 ریال4:33:09
7,248.6 ریال4:32:08
7,246 ریال4:31:10
7,246.3 ریال4:30:12
7,248.9 ریال4:29:09
7,247 ریال4:28:10
7,251.4 ریال4:27:08
7,253.4 ریال4:26:08
7,247.9 ریال4:25:10
7,248.5 ریال4:24:08
7,251.5 ریال4:23:09
7,246.5 ریال4:22:09
7,245 ریال4:21:09
7,248.6 ریال4:20:11
7,247.7 ریال4:19:09
7,250 ریال4:18:08
7,251.7 ریال4:17:09
7,254 ریال4:16:09
7,248.7 ریال4:15:09
7,249.6 ریال4:14:09
7,252.2 ریال4:13:09
7,251 ریال4:12:08
7,252.7 ریال4:11:09
7,251.7 ریال4:10:11
7,249.2 ریال4:09:08
7,250.5 ریال4:08:08
7,250.4 ریال4:07:10
7,245.7 ریال4:06:09
7,244.6 ریال4:05:09
7,244.9 ریال4:04:09
7,241.6 ریال4:03:09
7,247.5 ریال4:02:10
7,248.2 ریال4:01:10
7,248.5 ریال4:00:12
7,244.5 ریال3:59:09
7,243.5 ریال3:58:09
7,244.7 ریال3:57:08
7,248.9 ریال3:56:09
7,248.8 ریال3:55:10
7,249.8 ریال3:54:09
7,251.4 ریال3:53:08
7,249.6 ریال3:52:09
7,250.3 ریال3:51:09
7,248.2 ریال3:50:11
7,248.1 ریال3:49:09
7,242 ریال3:48:08
7,241.5 ریال3:47:08
7,240.7 ریال3:46:09
7,248 ریال3:45:09
7,247.3 ریال3:44:08
7,246.5 ریال3:43:09
7,246.1 ریال3:42:09
7,244.8 ریال3:41:08
7,243.1 ریال3:40:11
7,238.5 ریال3:39:09
7,242.3 ریال3:38:08
7,242.8 ریال3:37:08
7,240.8 ریال3:36:08
7,240.1 ریال3:35:10
7,236.4 ریال3:34:09
7,233.9 ریال3:33:08
7,234.7 ریال3:32:09
7,235.9 ریال3:31:10
7,235.5 ریال3:30:11
7,239.6 ریال3:29:08
7,244.5 ریال3:28:10
7,245.4 ریال3:27:08
7,245.7 ریال3:26:08
7,246.4 ریال3:25:10
7,242.8 ریال3:24:08
7,242.1 ریال3:23:08
7,240.8 ریال3:22:09
7,240.1 ریال3:21:08
7,241.2 ریال3:20:10
7,241.5 ریال3:19:09
7,242 ریال3:18:08
7,241.7 ریال3:17:08
7,245.6 ریال3:16:09
7,246.7 ریال3:15:10
7,245.6 ریال3:14:09
7,240.8 ریال3:13:09
7,242.4 ریال3:12:08
7,243.3 ریال3:11:08
7,243.5 ریال3:10:12
7,243.4 ریال3:09:08
7,248.2 ریال3:08:09
7,248.9 ریال3:07:09
7,247.3 ریال3:06:08
7,247 ریال3:05:09
7,250.2 ریال3:04:09
7,253.8 ریال3:03:09
7,254.8 ریال3:02:09
7,257 ریال3:01:10
7,255.3 ریال3:00:15
7,258.4 ریال2:59:08
7,254.6 ریال2:58:09
7,255.7 ریال2:57:08
7,255.8 ریال2:56:08
7,261.2 ریال2:55:10
7,259.3 ریال2:54:09
7,258.1 ریال2:53:09
7,258.2 ریال2:52:09
7,259.1 ریال2:51:09
7,256.2 ریال2:50:11
7,251.8 ریال2:49:10
7,251.2 ریال2:48:08
7,248.7 ریال2:47:09
7,250.6 ریال2:46:08
7,251.1 ریال2:45:10
7,251.8 ریال2:44:08
7,256.3 ریال2:43:09
7,258.2 ریال2:42:09
7,257.4 ریال2:41:08
7,257.2 ریال2:40:11
7,256.4 ریال2:39:09
7,255.4 ریال2:38:08
7,255.9 ریال2:37:09
7,249.8 ریال2:36:08
7,247.3 ریال2:35:10
7,245.8 ریال2:34:08
7,248.4 ریال2:33:08
7,247.6 ریال2:32:09
7,250.8 ریال2:31:10
7,245.6 ریال2:30:11
7,243.9 ریال2:29:09
7,245.2 ریال2:28:09
7,253.7 ریال2:27:08
7,255.5 ریال2:26:08
7,257.7 ریال2:25:10
7,253.1 ریال2:24:08
7,254.8 ریال2:23:08
7,256 ریال2:22:09
7,254.6 ریال2:21:08
7,252.7 ریال2:20:11
7,251.6 ریال2:19:09
7,251.1 ریال2:18:08
7,250.2 ریال2:17:09
7,252 ریال2:16:08
7,249.6 ریال2:14:08
7,248.2 ریال2:13:09
7,247 ریال2:12:08
7,245.8 ریال2:11:08
7,246.1 ریال2:10:11
7,244.8 ریال2:09:08
7,245.8 ریال2:08:08
7,246.2 ریال2:07:09
7,245.9 ریال2:06:08
7,243.1 ریال2:05:10
7,243.2 ریال2:04:08
7,241.9 ریال2:03:09
7,242 ریال2:02:10
7,242.3 ریال2:01:10
7,243.5 ریال2:00:14
7,244.8 ریال1:59:08
7,244.7 ریال1:58:08
7,248.6 ریال1:57:09
7,249.2 ریال1:56:10
7,251.4 ریال1:55:10
7,252.4 ریال1:54:08
7,246.9 ریال1:53:09
7,248.1 ریال1:52:09
7,247.4 ریال1:51:08
7,246.8 ریال1:50:11
7,252.6 ریال1:49:09
7,251.3 ریال1:48:08
7,250 ریال1:47:08
7,249 ریال1:46:09
7,250 ریال1:45:09
7,249.2 ریال1:44:08
7,249.4 ریال1:43:09
7,250.3 ریال1:42:09
7,244.7 ریال1:41:08
7,244.3 ریال1:40:11
7,246.2 ریال1:39:08
7,244 ریال1:38:09
7,240.3 ریال1:37:09
7,236.9 ریال1:36:08
7,235.3 ریال1:35:10
7,234.7 ریال1:34:08
7,237.6 ریال1:33:08
7,237.1 ریال1:32:08
7,230.5 ریال1:31:10
7,229.6 ریال1:30:13
7,230.4 ریال1:29:08
7,236.7 ریال1:28:10
7,237.6 ریال1:26:08
7,238.9 ریال1:25:10
7,238.8 ریال1:24:08
7,236.8 ریال1:23:09
7,239.9 ریال1:22:09
7,241.1 ریال1:21:08
7,242.5 ریال1:20:11
7,244.8 ریال1:19:09
7,244 ریال1:18:08
7,244.3 ریال1:17:08
7,245.7 ریال1:16:09
7,244.2 ریال1:15:10
7,241.5 ریال1:14:09
7,241.2 ریال1:13:09
7,238.6 ریال1:12:08
7,239.3 ریال1:11:09
7,239.1 ریال1:10:11
7,234.4 ریال1:09:08
7,238.8 ریال1:08:08
7,239.4 ریال1:07:09
7,235.9 ریال1:06:08
7,235.2 ریال1:05:09
7,236.5 ریال1:04:09
7,237.2 ریال1:03:08
7,242.1 ریال1:02:09
7,242.9 ریال1:01:10
7,245.6 ریال1:00:14
7,244.1 ریال0:59:08
7,243.5 ریال0:58:09
7,239.7 ریال0:57:08
7,229.4 ریال0:56:08
7,236.3 ریال0:55:10
7,236.2 ریال0:54:08
7,230 ریال0:53:08
7,235.2 ریال0:52:09
7,238.2 ریال0:51:08
7,243 ریال0:50:11
7,240 ریال0:49:09
7,238.3 ریال0:48:08
7,237.9 ریال0:47:09
7,237.5 ریال0:46:09
7,236.7 ریال0:45:09
7,234.2 ریال0:43:08
7,228 ریال0:42:09
7,226 ریال0:41:08
7,227.6 ریال0:40:11
7,229.8 ریال0:39:08
7,228.8 ریال0:38:08
7,230.6 ریال0:37:08
7,226.6 ریال0:36:08
7,226.4 ریال0:35:10
7,223.5 ریال0:34:08
7,221.4 ریال0:33:08
7,222.5 ریال0:32:08
7,225.8 ریال0:31:10
7,222.6 ریال0:30:11
7,218.9 ریال0:29:08
7,217.3 ریال0:28:09
7,211.9 ریال0:27:08
7,216.3 ریال0:26:08
7,218.7 ریال0:25:10
7,218 ریال0:24:08
7,216.5 ریال0:23:08
7,219.2 ریال0:22:09
7,223.7 ریال0:21:08
7,224.7 ریال0:20:11
7,227.4 ریال0:19:09
7,223.7 ریال0:18:08
7,219.2 ریال0:17:08
7,211.1 ریال0:16:08
7,211.5 ریال0:15:09
7,210.4 ریال0:14:09
7,216.9 ریال0:13:09
7,212.4 ریال0:12:08
7,202.3 ریال0:11:09
7,202 ریال0:10:11
7,200.3 ریال0:09:08
7,202.9 ریال0:08:08
7,203.7 ریال0:07:09
7,211.2 ریال0:06:08
7,214.3 ریال0:05:09
7,214.7 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات