شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:8743.6
  • بالاترین قیمت روز:8817.8
  • پایین ترین قیمت روز:8721.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,769.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:8,772.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:29.2

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,743.6 ریال8:59:05
8,745.9 ریال8:55:07
8,743.5 ریال8:51:05
8,750.3 ریال8:47:05
8,750.5 ریال8:43:05
8,750.1 ریال8:39:05
8,741.1 ریال8:35:06
8,734.9 ریال8:27:05
8,738.7 ریال8:24:05
8,721.8 ریال8:19:05
8,732 ریال8:15:06
8,744.3 ریال8:07:05
8,742.1 ریال8:03:06
8,737.3 ریال7:59:05
8,736.2 ریال7:55:06
8,735.8 ریال7:51:06
8,735.4 ریال7:47:05
8,731 ریال7:43:05
8,737.1 ریال7:39:06
8,740.2 ریال7:35:06
8,743.8 ریال7:31:06
8,743.7 ریال7:27:05
8,748.6 ریال7:23:05
8,748.3 ریال7:19:06
8,747.8 ریال7:15:06
8,755.6 ریال7:11:05
8,754.5 ریال7:07:06
8,757.5 ریال6:59:05
8,750.3 ریال6:55:06
8,751.5 ریال6:51:05
8,753.1 ریال6:47:05
8,756.4 ریال6:43:05
8,752.6 ریال6:39:05
8,754.2 ریال6:35:06
8,754.8 ریال6:27:07
8,752.4 ریال6:24:06
8,758.7 ریال6:19:05
8,763.1 ریال6:15:07
8,763 ریال6:11:06
8,758.2 ریال6:08:06
8,758.8 ریال6:03:06
8,755.1 ریال5:59:05
8,757.8 ریال5:55:06
8,761.3 ریال5:51:06
8,758.3 ریال5:47:05
8,759.7 ریال5:43:05
8,762.5 ریال5:40:08
8,767.8 ریال5:36:06
8,772.5 ریال5:31:06
8,776.4 ریال5:27:05
8,777.1 ریال5:23:05
8,775.4 ریال5:19:06
8,772.3 ریال5:15:06
8,770.1 ریال5:07:06
8,767 ریال5:03:05
8,769.9 ریال4:59:05
8,766.7 ریال4:55:06
8,779 ریال4:51:05
8,777.4 ریال4:47:05
8,776.6 ریال4:43:06
8,776.3 ریال4:39:05
8,772.1 ریال4:35:06
8,783.7 ریال4:31:06
8,777.6 ریال4:27:05
8,771.8 ریال4:23:05
8,769.1 ریال4:19:05
8,777.7 ریال4:15:07
8,778.9 ریال4:11:06
8,788.2 ریال4:07:06
8,794.5 ریال4:03:05
8,792.1 ریال3:59:05
8,788.8 ریال3:55:06
8,795 ریال3:51:05
8,786.3 ریال3:47:05
8,791.6 ریال3:43:05
8,797.5 ریال3:39:05
8,817.8 ریال3:35:06
8,804.9 ریال3:31:06
8,799.2 ریال3:27:05
8,805.3 ریال3:23:06
8,803 ریال3:19:02
8,786 ریال3:15:06
8,784.3 ریال3:11:05
8,789.3 ریال3:07:05
8,787.9 ریال3:03:05
8,789.3 ریال2:59:04
8,791.9 ریال2:55:07
8,792.7 ریال2:51:05
8,777.6 ریال2:47:04
8,771.9 ریال2:44:05
8,773.8 ریال2:39:05
8,778.4 ریال2:35:06
8,776.6 ریال2:31:06
8,780.4 ریال2:27:05
8,783.7 ریال2:23:04
8,777.2 ریال2:19:05
8,772.9 ریال2:15:06
8,770.3 ریال2:11:05
8,766.2 ریال2:07:06
8,765.1 ریال2:04:05
8,760.7 ریال1:59:05
8,758.2 ریال1:51:05
8,770.4 ریال1:47:05
8,773.9 ریال1:43:05
8,773.7 ریال1:39:05
8,770 ریال1:35:06
8,771.2 ریال1:31:05
8,767.3 ریال1:27:05
8,779.1 ریال1:23:05
8,780 ریال1:19:05
8,776.9 ریال1:15:05
8,772 ریال1:11:05
8,773.7 ریال1:07:05
8,779.3 ریال1:03:06
8,787.6 ریال0:59:05
8,786.2 ریال0:55:06
8,793.6 ریال0:51:05
8,795.8 ریال0:47:05
8,789.3 ریال0:43:04
8,784.6 ریال0:39:04
8,786.8 ریال0:35:06
8,784.4 ریال0:31:06
8,783.1 ریال0:27:05
8,780.5 ریال0:23:05
8,790.4 ریال0:19:05
8,780 ریال0:15:07
8,775.5 ریال0:11:05
8,774.4 ریال0:07:05
8,769.9 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات