شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7480.9
  • بالاترین قیمت روز:7564.4
  • پایین ترین قیمت روز:7451.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,534.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7,534.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:53.4

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,480.9 ریال15:06:12
7,482.4 ریال15:05:16
7,480.9 ریال15:04:13
7,477.8 ریال15:03:15
7,478.7 ریال15:02:14
7,486.3 ریال15:01:21
7,484 ریال15:00:24
7,483.1 ریال14:59:13
7,484.3 ریال14:58:15
7,484.9 ریال14:57:12
7,484.5 ریال14:56:14
7,486.8 ریال14:55:15
7,487.6 ریال14:53:14
7,486.8 ریال14:52:14
7,485.7 ریال14:51:15
7,486.5 ریال14:50:21
7,485.8 ریال14:49:14
7,484.9 ریال14:48:12
7,485.4 ریال14:47:13
7,485.2 ریال14:46:12
7,479.3 ریال14:45:15
7,481.7 ریال14:44:13
7,484.8 ریال14:43:14
7,487.8 ریال14:42:12
7,487.5 ریال14:41:15
7,482.4 ریال14:40:18
7,482.7 ریال14:39:12
7,484.6 ریال14:38:13
7,477.3 ریال14:37:13
7,483.5 ریال14:36:11
7,482.2 ریال14:35:17
7,479.2 ریال14:33:12
7,471.4 ریال14:32:16
7,473.1 ریال14:31:18
7,475.1 ریال14:30:21
7,480 ریال14:29:14
7,485.4 ریال14:28:13
7,484.8 ریال14:27:11
7,476.2 ریال14:26:13
7,478.1 ریال14:25:15
7,470.1 ریال14:24:11
7,470.2 ریال14:23:15
7,470 ریال14:21:13
7,469 ریال14:20:20
7,469.5 ریال14:19:14
7,469.4 ریال14:18:13
7,470 ریال14:17:12
7,470.2 ریال14:16:14
7,469.2 ریال14:15:15
7,469.6 ریال14:14:13
7,471.3 ریال14:13:13
7,470.7 ریال14:11:14
7,469.9 ریال14:10:20
7,468.1 ریال14:09:12
7,467.9 ریال14:08:12
7,467.7 ریال14:07:13
7,468.4 ریال14:06:12
7,470.8 ریال14:05:18
7,470.2 ریال14:04:13
7,469 ریال14:03:11
7,469.1 ریال14:02:15
7,467 ریال14:01:22
7,466 ریال14:00:26
7,466.6 ریال13:59:17
7,467.9 ریال13:58:13
7,465.8 ریال13:57:12
7,464.3 ریال13:56:14
7,465.1 ریال13:55:16
7,466.6 ریال13:54:11
7,468.6 ریال13:53:13
7,470.4 ریال13:52:13
7,468.9 ریال13:51:13
7,467.6 ریال13:50:18
7,467.7 ریال13:49:12
7,466.4 ریال13:48:11
7,467 ریال13:47:13
7,463 ریال13:46:13
7,464 ریال13:45:14
7,460.8 ریال13:44:13
7,457.5 ریال13:43:14
7,457.2 ریال13:42:13
7,454.3 ریال13:41:15
7,451.4 ریال13:40:21
7,452.9 ریال13:39:11
7,454.5 ریال13:38:14
7,455.9 ریال13:37:12
7,459 ریال13:36:12
7,458.5 ریال13:35:17
7,456.7 ریال13:34:15
7,459 ریال13:33:11
7,457.5 ریال13:32:13
7,458.8 ریال13:31:17
7,457.2 ریال13:30:19
7,457.7 ریال13:29:12
7,459.3 ریال13:28:14
7,462.5 ریال13:27:12
7,463.9 ریال13:26:14
7,466.3 ریال13:25:16
7,466.5 ریال13:23:14
7,467.5 ریال13:22:12
7,468.9 ریال13:21:14
7,469.8 ریال13:20:18
7,470.7 ریال13:19:12
7,472.4 ریال13:18:12
7,472.3 ریال13:17:14
7,471.5 ریال13:16:12
7,470 ریال13:15:14
7,470.3 ریال13:14:13
7,467.9 ریال13:13:12
7,467.7 ریال13:12:11
7,464.9 ریال13:11:13
7,463.9 ریال13:10:18
7,465.7 ریال13:09:13
7,466 ریال13:08:12
7,463.7 ریال13:07:15
7,464.1 ریال13:06:11
7,464.7 ریال13:05:15
7,466.8 ریال13:04:14
7,467.1 ریال13:03:12
7,468.6 ریال13:02:15
7,469.8 ریال13:01:17
7,472.4 ریال13:00:23
7,472.1 ریال12:59:13
7,470.6 ریال12:58:12
7,470.9 ریال12:57:13
7,470.3 ریال12:55:15
7,470.8 ریال12:54:12
7,474.6 ریال12:53:13
7,475.2 ریال12:52:14
7,475 ریال12:51:12
7,474.6 ریال12:50:18
7,471.7 ریال12:49:11
7,468.2 ریال12:48:11
7,468.5 ریال12:47:13
7,468.9 ریال12:46:17
7,469.2 ریال12:45:13
7,468.8 ریال12:44:12
7,469.2 ریال12:43:12
7,472.5 ریال12:42:12
7,472 ریال12:41:14
7,472.6 ریال12:40:18
7,473.1 ریال12:39:12
7,471.9 ریال12:38:12
7,472.1 ریال12:37:13
7,469.5 ریال12:36:12
7,466.3 ریال12:35:19
7,464.7 ریال12:34:12
7,464.1 ریال12:33:11
7,463.6 ریال12:32:15
7,462.3 ریال12:31:17
7,462.4 ریال12:30:18
7,463.7 ریال12:29:13
7,465.7 ریال12:28:16
7,465.2 ریال12:27:11
7,465.4 ریال12:26:12
7,463.9 ریال12:25:15
7,461.9 ریال12:24:11
7,461.8 ریال12:23:13
7,459.7 ریال12:22:12
7,458.5 ریال12:21:13
7,457.5 ریال12:20:19
7,461.2 ریال12:19:12
7,460.9 ریال12:18:11
7,460.1 ریال12:17:13
7,460.2 ریال12:16:12
7,459.6 ریال12:15:14
7,462.2 ریال12:14:13
7,466.3 ریال12:13:12
7,467.4 ریال12:12:12
7,469.1 ریال12:11:14
7,469.4 ریال12:10:17
7,468.5 ریال12:09:12
7,470.2 ریال12:08:12
7,469.6 ریال12:07:14
7,469.8 ریال12:06:12
7,467.7 ریال12:05:15
7,466.7 ریال12:04:14
7,466.9 ریال12:03:18
7,468.2 ریال12:02:20
7,471.1 ریال12:01:20
7,472.7 ریال12:00:25
7,471.3 ریال11:59:11
7,469 ریال11:58:11
7,466.9 ریال11:57:11
7,468.8 ریال11:56:13
7,468.7 ریال11:55:13
7,461.6 ریال11:54:27
7,454.6 ریال11:53:13
7,456.6 ریال11:52:13
7,458.5 ریال11:51:12
7,454.9 ریال11:50:20
7,455.6 ریال11:49:14
7,455.5 ریال11:48:11
7,456.8 ریال11:47:13
7,459.7 ریال11:46:13
7,462.6 ریال11:45:13
7,461.4 ریال11:44:14
7,461.9 ریال11:43:13
7,463.8 ریال11:42:12
7,459.5 ریال11:41:14
7,456.1 ریال11:40:18
7,456 ریال11:39:13
7,457.1 ریال11:38:11
7,458.2 ریال11:37:15
7,452.1 ریال11:36:11
7,460 ریال11:35:17
7,467.1 ریال11:34:12
7,469.1 ریال11:33:13
7,471.5 ریال11:32:16
7,472.3 ریال11:31:16
7,470.3 ریال11:30:17
7,468.9 ریال11:29:12
7,471.1 ریال11:28:13
7,473.2 ریال11:27:11
7,474.2 ریال11:26:11
7,479.7 ریال11:25:14
7,481.1 ریال11:24:10
7,482.6 ریال11:23:12
7,481.9 ریال11:22:12
7,479.5 ریال11:20:14
7,477.3 ریال11:19:12
7,477.7 ریال11:18:11
7,480 ریال11:17:12
7,479.9 ریال11:16:12
7,479.8 ریال11:15:13
7,479.7 ریال11:14:12
7,480.4 ریال11:13:12
7,475.9 ریال11:12:11
7,475.7 ریال11:11:13
7,476.9 ریال11:10:15
7,478.1 ریال11:09:10
7,478 ریال11:08:11
7,478.7 ریال11:07:13
7,479.1 ریال11:06:11
7,480.6 ریال11:05:15
7,480.2 ریال11:04:13
7,475.5 ریال11:02:18
7,475.8 ریال11:01:18
7,477.2 ریال11:00:25
7,474.7 ریال10:59:11
7,476.9 ریال10:58:11
7,479.2 ریال10:57:10
7,479 ریال10:56:11
7,476.2 ریال10:55:13
7,475.1 ریال10:54:10
7,479.4 ریال10:53:10
7,476.7 ریال10:52:11
7,479.3 ریال10:51:11
7,482.6 ریال10:49:11
7,479.9 ریال10:48:10
7,479.8 ریال10:47:11
7,480.3 ریال10:46:11
7,478.4 ریال10:45:12
7,477.2 ریال10:44:11
7,474.6 ریال10:43:10
7,478.6 ریال10:42:11
7,479.8 ریال10:40:14
7,476 ریال10:39:10
7,476.6 ریال10:38:11
7,470.1 ریال10:37:11
7,475.1 ریال10:36:10
7,498 ریال10:35:13
7,495.7 ریال10:34:10
7,499.3 ریال10:33:11
7,500.1 ریال10:32:12
7,502.5 ریال10:31:12
7,503.1 ریال10:30:14
7,500 ریال10:29:09
7,500.5 ریال10:28:12
7,502.2 ریال10:27:09
7,506.9 ریال10:26:10
7,506.8 ریال10:25:11
7,511.9 ریال10:24:09
7,515.3 ریال10:23:10
7,518.1 ریال10:22:10
7,512.6 ریال10:21:10
7,485.7 ریال10:20:12
7,478.5 ریال10:19:10
7,478.1 ریال10:18:09
7,481.8 ریال10:17:10
7,480.1 ریال10:16:10
7,480.6 ریال10:15:11
7,479.2 ریال10:14:10
7,476.2 ریال10:13:11
7,475.4 ریال10:12:09
7,482.4 ریال10:11:10
7,480.3 ریال10:10:13
7,478.7 ریال10:08:10
7,478.9 ریال10:07:11
7,476.8 ریال10:06:09
7,473.2 ریال10:05:11
7,475 ریال10:04:10
7,478 ریال10:03:10
7,477.7 ریال10:02:10
7,479 ریال10:01:12
7,480.7 ریال10:00:16
7,483.3 ریال9:59:10
7,484.9 ریال9:58:10
7,485.4 ریال9:56:10
7,485 ریال9:55:12
7,486.2 ریال9:52:09
7,491.1 ریال9:51:10
7,489.6 ریال9:50:13
7,491.5 ریال9:49:10
7,489.6 ریال9:48:09
7,485.1 ریال9:47:09
7,485.9 ریال9:46:10
7,479.4 ریال9:45:10
7,476.9 ریال9:44:09
7,477.2 ریال9:43:10
7,477.3 ریال9:42:10
7,478.7 ریال9:40:13
7,481.4 ریال9:39:10
7,480 ریال9:38:09
7,482.2 ریال9:37:10
7,486.8 ریال9:36:10
7,476.8 ریال9:35:11
7,488.1 ریال9:34:10
7,484.6 ریال9:33:09
7,483.4 ریال9:32:11
7,494.1 ریال9:31:12
7,499.3 ریال9:30:13
7,489.1 ریال9:29:09
7,497.4 ریال9:28:10
7,491.7 ریال9:27:09
7,494.1 ریال9:26:11
7,495.1 ریال9:25:11
7,492.8 ریال9:24:09
7,489.8 ریال9:23:09
7,489.5 ریال9:22:09
7,493.5 ریال9:21:09
7,492.3 ریال9:20:11
7,495.6 ریال9:19:09
7,501.6 ریال9:18:09
7,505.6 ریال9:17:09
7,508.7 ریال9:16:10
7,514.3 ریال9:15:11
7,509.7 ریال9:14:10
7,510.4 ریال9:13:09
7,511.9 ریال9:12:09
7,511.5 ریال9:11:09
7,512.3 ریال9:10:12
7,512.7 ریال9:09:09
7,516.3 ریال9:08:09
7,516.4 ریال9:07:10
7,514.2 ریال9:06:09
7,513.4 ریال9:05:11
7,513 ریال9:04:10
7,513.2 ریال9:03:10
7,513.6 ریال9:02:11
7,514.3 ریال9:01:11
7,513.4 ریال9:00:15
7,510.1 ریال8:59:09
7,511.4 ریال8:58:09
7,511.8 ریال8:57:09
7,513.9 ریال8:56:10
7,514.6 ریال8:55:11
7,514.2 ریال8:54:09
7,512.6 ریال8:53:09
7,510.7 ریال8:52:10
7,510 ریال8:51:09
7,509.3 ریال8:50:12
7,506.7 ریال8:49:11
7,504.6 ریال8:48:09
7,505.3 ریال8:47:10
7,508.7 ریال8:46:10
7,508.5 ریال8:45:10
7,508.4 ریال8:44:10
7,512.6 ریال8:43:09
7,511.8 ریال8:42:09
7,510.8 ریال8:41:09
7,511.3 ریال8:40:12
7,506 ریال8:39:09
7,505.1 ریال8:38:09
7,509.7 ریال8:37:10
7,510.9 ریال8:36:09
7,507.3 ریال8:35:11
7,506.1 ریال8:34:10
7,506.3 ریال8:33:09
7,504.6 ریال8:32:09
7,505.7 ریال8:31:12
7,507.7 ریال8:30:12
7,505.3 ریال8:29:09
7,513.8 ریال8:28:10
7,516 ریال8:27:08
7,514 ریال8:26:09
7,514.9 ریال8:25:10
7,515.4 ریال8:24:09
7,513.1 ریال8:23:09
7,514.3 ریال8:22:09
7,514.7 ریال8:21:10
7,515.6 ریال8:20:11
7,514.9 ریال8:19:09
7,516.2 ریال8:18:09
7,517.1 ریال8:17:09
7,517.3 ریال8:16:10
7,518.3 ریال8:15:10
7,520 ریال8:13:09
7,520.4 ریال8:12:09
7,518.1 ریال8:11:08
7,516.7 ریال8:10:11
7,517.7 ریال8:09:09
7,518.3 ریال8:08:09
7,523.9 ریال8:07:11
7,523.7 ریال8:06:09
7,525.9 ریال8:05:11
7,523 ریال8:04:10
7,523.6 ریال8:03:09
7,521.6 ریال8:02:10
7,519.9 ریال8:01:11
7,521.9 ریال8:00:14
7,521.7 ریال7:59:09
7,518 ریال7:58:09
7,521.1 ریال7:57:08
7,522.7 ریال7:56:10
7,525.4 ریال7:55:11
7,522.2 ریال7:54:09
7,519 ریال7:53:09
7,512.8 ریال7:52:09
7,514.6 ریال7:51:09
7,513.5 ریال7:50:11
7,515.8 ریال7:49:09
7,513.4 ریال7:48:08
7,510.6 ریال7:47:09
7,510.9 ریال7:46:10
7,512.1 ریال7:45:10
7,511.2 ریال7:44:09
7,508 ریال7:43:10
7,510.3 ریال7:42:09
7,516.1 ریال7:41:09
7,514.7 ریال7:40:11
7,508.2 ریال7:39:08
7,508.3 ریال7:37:09
7,510.5 ریال7:36:08
7,514.6 ریال7:35:11
7,510 ریال7:34:09
7,509.4 ریال7:32:09
7,516.4 ریال7:30:12
7,510.7 ریال7:29:10
7,511.8 ریال7:28:10
7,519 ریال7:27:09
7,516.9 ریال7:26:08
7,512.2 ریال7:25:10
7,515.2 ریال7:24:09
7,519.2 ریال7:23:09
7,516.2 ریال7:22:09
7,511.7 ریال7:21:09
7,510.5 ریال7:20:11
7,508.2 ریال7:19:09
7,514 ریال7:18:09
7,512.4 ریال7:17:09
7,510.3 ریال7:16:09
7,507.1 ریال7:15:10
7,506.3 ریال7:14:09
7,496.9 ریال7:13:09
7,496.7 ریال7:12:09
7,500.6 ریال7:11:09
7,503.6 ریال7:09:08
7,503.9 ریال7:08:08
7,505 ریال7:07:09
7,505.9 ریال7:06:09
7,497.7 ریال7:05:10
7,501.7 ریال7:04:10
7,500.1 ریال7:03:09
7,497.9 ریال7:02:09
7,491.8 ریال7:01:11
7,493.7 ریال7:00:15
7,502.3 ریال6:59:08
7,490.6 ریال6:57:09
7,492.3 ریال6:56:09
7,490 ریال6:55:11
7,488.8 ریال6:54:09
7,491.9 ریال6:52:10
7,499.3 ریال6:50:11
7,500.1 ریال6:48:09
7,501.2 ریال6:47:08
7,498.8 ریال6:46:09
7,498.7 ریال6:45:09
7,498.6 ریال6:44:09
7,504.7 ریال6:43:10
7,505.3 ریال6:42:50
7,505 ریال6:41:08
7,505.7 ریال6:40:11
7,504 ریال6:39:10
7,501.7 ریال6:38:09
7,497.3 ریال6:37:09
7,496.5 ریال6:35:11
7,499.4 ریال6:34:10
7,502.6 ریال6:33:08
7,501.3 ریال6:32:10
7,498.8 ریال6:31:12
7,499.5 ریال6:30:12
7,504.1 ریال6:29:09
7,505.7 ریال6:28:10
7,502.6 ریال6:27:09
7,501.8 ریال6:26:09
7,504.5 ریال6:25:11
7,497 ریال6:24:09
7,489.7 ریال6:23:08
7,491.9 ریال6:22:10
7,493.7 ریال6:20:11
7,497.9 ریال6:19:09
7,501.8 ریال6:18:09
7,499 ریال6:17:09
7,491.7 ریال6:16:10
7,486.4 ریال6:15:10
7,482.8 ریال6:12:10
7,483.8 ریال6:11:09
7,483.3 ریال6:10:11
7,482.8 ریال6:09:09
7,483.1 ریال6:08:09
7,479.4 ریال6:07:10
7,476.1 ریال6:06:08
7,479.8 ریال6:05:10
7,480.7 ریال6:04:09
7,482.5 ریال6:03:10
7,485.9 ریال6:02:09
7,491.4 ریال6:01:12
7,491.9 ریال6:00:18
7,487.7 ریال5:59:08
7,489.2 ریال5:58:10
7,496.8 ریال5:57:09
7,492.5 ریال5:56:09
7,491.2 ریال5:55:11
7,493.1 ریال5:54:09
7,491.1 ریال5:53:09
7,493.8 ریال5:52:09
7,493.9 ریال5:51:09
7,494.6 ریال5:50:11
7,497 ریال5:49:10
7,497.6 ریال5:48:09
7,498.2 ریال5:47:09
7,498.5 ریال5:46:10
7,496.1 ریال5:45:10
7,495 ریال5:44:09
7,492.7 ریال5:43:09
7,495.4 ریال5:42:09
7,491.3 ریال5:41:09
7,491.5 ریال5:40:12
7,489 ریال5:39:09
7,487.9 ریال5:37:10
7,481.9 ریال5:36:09
7,483.8 ریال5:35:11
7,487.1 ریال5:34:10
7,483.2 ریال5:33:09
7,486.8 ریال5:32:09
7,490.9 ریال5:31:11
7,489.3 ریال5:30:14
7,491.7 ریال5:29:09
7,496.3 ریال5:28:10
7,497.3 ریال5:26:09
7,498.4 ریال5:25:10
7,500.1 ریال5:24:08
7,501.4 ریال5:22:10
7,494.3 ریال5:21:08
7,492.5 ریال5:20:11
7,484.8 ریال5:18:09
7,484.7 ریال5:17:09
7,486 ریال5:16:09
7,490.5 ریال5:15:11
7,488.6 ریال5:14:09
7,493.8 ریال5:13:10
7,514.2 ریال5:12:09
7,513.1 ریال5:11:09
7,520.1 ریال5:09:09
7,517.9 ریال5:08:08
7,517.1 ریال5:07:10
7,515.7 ریال5:06:09
7,515.3 ریال5:05:10
7,514.2 ریال5:04:10
7,512.9 ریال5:03:09
7,515.8 ریال5:02:10
7,516.7 ریال5:01:12
7,516.9 ریال5:00:17
7,517.2 ریال4:59:10
7,517.3 ریال4:57:09
7,516.1 ریال4:56:11
7,517.2 ریال4:55:11
7,520.6 ریال4:53:09
7,519.7 ریال4:52:10
7,520.7 ریال4:51:09
7,519.7 ریال4:50:12
7,521.1 ریال4:49:10
7,521.3 ریال4:48:09
7,519 ریال4:47:09
7,518.1 ریال4:46:10
7,518 ریال4:45:10
7,516.8 ریال4:44:09
7,516.2 ریال4:43:10
7,518.6 ریال4:42:10
7,519 ریال4:41:09
7,519.4 ریال4:40:12
7,519 ریال4:38:10
7,523.5 ریال4:37:08
7,522.2 ریال4:36:08
7,522.7 ریال4:35:10
7,522.2 ریال4:34:09
7,532.5 ریال4:33:08
7,532 ریال4:32:09
7,534.7 ریال4:31:11
7,536.8 ریال4:30:11
7,540.9 ریال4:29:08
7,541.4 ریال4:28:09
7,536.1 ریال4:27:09
7,540.3 ریال4:26:08
7,541.4 ریال4:25:10
7,541.7 ریال4:24:08
7,544.2 ریال4:22:09
7,547.8 ریال4:21:09
7,548.4 ریال4:20:10
7,544.6 ریال4:19:09
7,543.5 ریال4:18:09
7,544.6 ریال4:17:08
7,542.1 ریال4:16:08
7,540.9 ریال4:15:09
7,541.6 ریال4:14:08
7,541.8 ریال4:13:09
7,545.1 ریال4:12:08
7,550.3 ریال4:11:08
7,548.8 ریال4:10:11
7,548.9 ریال4:09:08
7,545.4 ریال4:08:08
7,549.4 ریال4:07:09
7,551.3 ریال4:06:08
7,549.8 ریال4:05:09
7,546.6 ریال4:04:09
7,538.3 ریال4:03:08
7,537.5 ریال4:02:09
7,538.3 ریال4:01:10
7,535.9 ریال4:00:15
7,536.3 ریال3:58:09
7,533.5 ریال3:57:08
7,533.1 ریال3:56:09
7,534.1 ریال3:55:11
7,534.6 ریال3:54:08
7,529.7 ریال3:53:09
7,529 ریال3:52:09
7,536.8 ریال3:51:09
7,536.6 ریال3:50:11
7,535.3 ریال3:49:09
7,536.8 ریال3:48:08
7,537 ریال3:47:08
7,535.3 ریال3:46:08
7,531.6 ریال3:45:10
7,530.4 ریال3:44:08
7,532.4 ریال3:43:08
7,532.9 ریال3:42:09
7,529.9 ریال3:41:09
7,526.8 ریال3:40:11
7,526.7 ریال3:39:09
7,524.1 ریال3:38:08
7,527.1 ریال3:37:09
7,529.3 ریال3:36:09
7,529.5 ریال3:35:10
7,523.1 ریال3:34:09
7,525.3 ریال3:33:09
7,524.5 ریال3:31:10
7,524.3 ریال3:30:12
7,521.8 ریال3:29:09
7,525.4 ریال3:28:10
7,523.8 ریال3:27:09
7,526.2 ریال3:26:08
7,528.3 ریال3:25:10
7,528.4 ریال3:24:09
7,523.4 ریال3:23:09
7,527.1 ریال3:22:09
7,528.8 ریال3:21:09
7,526.8 ریال3:20:11
7,531.8 ریال3:19:09
7,534.8 ریال3:18:09
7,535.2 ریال3:17:08
7,533.2 ریال3:16:09
7,529.5 ریال3:15:10
7,531.4 ریال3:14:08
7,529.8 ریال3:13:09
7,530.9 ریال3:12:08
7,531.8 ریال3:11:08
7,530.6 ریال3:10:10
7,525.1 ریال3:09:09
7,521.7 ریال3:08:09
7,527.6 ریال3:07:10
7,530.6 ریال3:06:09
7,524.3 ریال3:05:10
7,528.5 ریال3:03:08
7,530.9 ریال3:02:08
7,525.7 ریال3:01:10
7,529.8 ریال3:00:13
7,531.3 ریال2:59:09
7,530.4 ریال2:58:09
7,531.2 ریال2:57:08
7,533.6 ریال2:56:09
7,538 ریال2:55:11
7,538.2 ریال2:54:09
7,537.7 ریال2:53:09
7,536.9 ریال2:52:09
7,544.1 ریال2:51:09
7,549.1 ریال2:50:11
7,551.6 ریال2:49:09
7,551.1 ریال2:48:09
7,551.6 ریال2:47:10
7,550.5 ریال2:46:09
7,552.3 ریال2:45:10
7,550.8 ریال2:44:09
7,551.5 ریال2:43:10
7,551.8 ریال2:42:09
7,548.7 ریال2:41:08
7,551.2 ریال2:40:12
7,550.8 ریال2:39:09
7,550.9 ریال2:38:08
7,552.3 ریال2:37:10
7,554.1 ریال2:36:08
7,555.2 ریال2:35:10
7,557.6 ریال2:34:09
7,564.4 ریال2:33:09
7,556.6 ریال2:32:09
7,555.8 ریال2:31:10
7,557 ریال2:30:12
7,556.9 ریال2:29:08
7,555.5 ریال2:28:09
7,555 ریال2:27:09
7,554.6 ریال2:26:09
7,554.1 ریال2:25:10
7,553.8 ریال2:24:10
7,553.3 ریال2:23:09
7,553.7 ریال2:22:10
7,553.9 ریال2:21:11
7,552.6 ریال2:20:12
7,551.4 ریال2:19:10
7,550 ریال2:18:10
7,546.8 ریال2:17:09
7,547.2 ریال2:16:10
7,547 ریال2:15:11
7,545.4 ریال2:14:09
7,545.5 ریال2:13:10
7,545.7 ریال2:12:09
7,545.2 ریال2:11:09
7,545 ریال2:10:12
7,544.8 ریال2:09:08
7,545 ریال2:08:09
7,545.4 ریال2:07:10
7,544.9 ریال2:05:09
7,544.3 ریال2:04:10
7,543.6 ریال2:03:09
7,543.9 ریال2:02:10
7,543.4 ریال2:01:11
7,541.9 ریال2:00:14
7,540.9 ریال1:59:09
7,541.1 ریال1:58:09
7,541.2 ریال1:57:08
7,544.9 ریال1:56:09
7,545.3 ریال1:55:10
7,546 ریال1:54:08
7,548.7 ریال1:53:09
7,549.1 ریال1:52:09
7,547.3 ریال1:51:08
7,546.2 ریال1:50:11
7,543.4 ریال1:49:09
7,541.4 ریال1:48:08
7,541.2 ریال1:47:09
7,540 ریال1:46:09
7,538.2 ریال1:45:10
7,536.1 ریال1:44:09
7,539.1 ریال1:43:09
7,540.7 ریال1:42:09
7,542.9 ریال1:41:09
7,542.5 ریال1:40:11
7,543.6 ریال1:39:09
7,547.9 ریال1:38:08
7,547.7 ریال1:37:10
7,547.9 ریال1:36:08
7,549.5 ریال1:35:11
7,549.7 ریال1:34:09
7,549.6 ریال1:33:08
7,548.8 ریال1:32:09
7,548 ریال1:31:11
7,548.7 ریال1:30:13
7,550.3 ریال1:29:09
7,551 ریال1:28:11
7,551.4 ریال1:27:09
7,551.7 ریال1:26:09
7,551.8 ریال1:25:12
7,551.3 ریال1:24:09
7,552 ریال1:23:10
7,553.9 ریال1:22:09
7,552.9 ریال1:20:11
7,551.3 ریال1:19:09
7,552 ریال1:18:09
7,554.9 ریال1:17:09
7,555.2 ریال1:16:09
7,554.8 ریال1:15:11
7,556.9 ریال1:14:09
7,555.1 ریال1:13:09
7,553 ریال1:12:08
7,553.1 ریال1:11:09
7,551.9 ریال1:10:11
7,550.2 ریال1:09:08
7,550.5 ریال1:07:09
7,547.2 ریال1:06:09
7,545.1 ریال1:05:09
7,545.2 ریال1:04:09
7,544.2 ریال1:03:08
7,544.3 ریال1:02:09
7,545.2 ریال1:01:10
7,547.4 ریال1:00:14
7,546.3 ریال0:59:08
7,546.9 ریال0:58:09
7,550.2 ریال0:57:08
7,550.1 ریال0:56:08
7,550.4 ریال0:55:10
7,548.7 ریال0:54:08
7,549.4 ریال0:53:08
7,550.6 ریال0:52:08
7,551.1 ریال0:51:08
7,548.6 ریال0:50:11
7,547.7 ریال0:49:09
7,544.8 ریال0:48:08
7,542.4 ریال0:47:08
7,543.5 ریال0:46:08
7,547.2 ریال0:45:09
7,548 ریال0:44:08
7,550.8 ریال0:43:09
7,551.7 ریال0:42:08
7,550 ریال0:41:08
7,549.1 ریال0:40:10
7,545.2 ریال0:39:08
7,547 ریال0:38:09
7,547.9 ریال0:37:08
7,545.8 ریال0:36:08
7,545.1 ریال0:35:10
7,542.9 ریال0:33:08
7,542.2 ریال0:32:09
7,542.8 ریال0:31:09
7,541.3 ریال0:30:11
7,542.3 ریال0:29:10
7,540.6 ریال0:28:09
7,542.5 ریال0:27:08
7,542.3 ریال0:26:08
7,540 ریال0:25:09
7,540.6 ریال0:24:09
7,541.3 ریال0:23:07
7,540.9 ریال0:22:08
7,542.7 ریال0:21:09
7,542.2 ریال0:20:10
7,543.4 ریال0:19:09
7,542.8 ریال0:18:09
7,542.2 ریال0:17:08
7,539.6 ریال0:16:08
7,538.5 ریال0:15:09
7,538.8 ریال0:14:08
7,538.9 ریال0:13:08
7,539 ریال0:12:09
7,539.1 ریال0:11:09
7,538.1 ریال0:10:12
7,536.7 ریال0:09:08
7,535.2 ریال0:08:08
7,533.9 ریال0:07:09
7,531.8 ریال0:06:08
7,533.1 ریال0:05:09
7,533.8 ریال0:04:09
7,534.8 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات