شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7200.3
  • بالاترین قیمت روز:7267.5
  • پایین ترین قیمت روز:7133.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.86%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,206.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:7,204.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.2

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,200.3 ریال17:15:13
7,197.5 ریال17:14:12
7,198.4 ریال17:13:11
7,199.2 ریال17:12:11
7,194.3 ریال17:11:10
7,195.6 ریال17:10:15
7,197.5 ریال17:09:10
7,197.3 ریال17:08:11
7,197.2 ریال17:07:12
7,199 ریال17:06:10
7,200.3 ریال17:05:12
7,201.3 ریال17:04:11
7,203.5 ریال17:03:12
7,204.7 ریال17:02:12
7,200.1 ریال17:01:15
7,199.9 ریال17:00:19
7,197.7 ریال16:59:10
7,197 ریال16:58:11
7,198.8 ریال16:57:10
7,200.1 ریال16:56:12
7,204.2 ریال16:55:14
7,206.2 ریال16:54:11
7,206.4 ریال16:53:10
7,206.3 ریال16:52:12
7,204 ریال16:51:10
7,203.9 ریال16:50:15
7,207.1 ریال16:49:11
7,206.2 ریال16:48:11
7,203.3 ریال16:47:11
7,203.6 ریال16:45:12
7,206.8 ریال16:44:10
7,208.6 ریال16:43:11
7,210.9 ریال16:42:11
7,209.6 ریال16:41:12
7,210.8 ریال16:40:15
7,210.1 ریال16:39:11
7,208.9 ریال16:38:11
7,206.8 ریال16:37:11
7,207 ریال16:36:11
7,211 ریال16:35:14
7,211.5 ریال16:34:11
7,210.9 ریال16:33:10
7,209.4 ریال16:32:11
7,201.3 ریال16:31:13
7,197.2 ریال16:30:15
7,194.8 ریال16:29:10
7,195.2 ریال16:28:11
7,198.4 ریال16:27:11
7,196 ریال16:26:10
7,200.4 ریال16:25:13
7,200 ریال16:24:10
7,201.5 ریال16:23:10
7,201.9 ریال16:22:11
7,198.7 ریال16:21:12
7,197.4 ریال16:20:14
7,196.9 ریال16:18:11
7,203.6 ریال16:17:11
7,202.3 ریال16:16:11
7,200.9 ریال16:15:12
7,202.1 ریال16:14:10
7,204.2 ریال16:13:11
7,202.4 ریال16:12:11
7,198.3 ریال16:11:11
7,196.7 ریال16:10:16
7,202.1 ریال16:09:10
7,204.4 ریال16:08:11
7,209.9 ریال16:07:12
7,212.1 ریال16:06:10
7,211.6 ریال16:05:13
7,216.5 ریال16:04:11
7,214.4 ریال16:03:11
7,213.6 ریال16:02:11
7,211.6 ریال16:01:15
7,210.9 ریال16:00:18
7,212.5 ریال15:59:10
7,213.3 ریال15:58:12
7,212 ریال15:57:10
7,210.9 ریال15:56:11
7,213.1 ریال15:55:13
7,211.1 ریال15:54:11
7,212.5 ریال15:53:10
7,214 ریال15:52:11
7,217.5 ریال15:51:23
7,213 ریال15:50:29
7,206.9 ریال15:49:24
7,205.1 ریال15:48:23
7,208.2 ریال15:47:23
7,210.3 ریال15:46:25
7,211.1 ریال15:45:26
7,210.4 ریال15:44:22
7,216.1 ریال15:43:25
7,218.7 ریال15:42:22
7,217.5 ریال15:41:22
7,217.3 ریال15:40:31
7,215.3 ریال15:39:21
7,214.4 ریال15:38:23
7,218.9 ریال15:37:25
7,211.4 ریال15:36:24
7,215.8 ریال15:35:28
7,214.6 ریال15:34:22
7,209.4 ریال15:33:23
7,209.9 ریال15:32:22
7,207.6 ریال15:31:29
7,206.6 ریال15:30:32
7,201.3 ریال15:29:21
7,192.1 ریال15:28:24
7,192.8 ریال15:27:23
7,193.6 ریال15:26:22
7,192.6 ریال15:25:27
7,191 ریال15:24:22
7,192.3 ریال15:23:22
7,193.6 ریال15:22:24
7,193.3 ریال15:21:25
7,192.9 ریال15:20:29
7,193.2 ریال15:19:25
7,194.9 ریال15:18:25
7,196.6 ریال15:17:23
7,199.6 ریال15:16:24
7,199.9 ریال15:15:28
7,199 ریال15:14:23
7,197 ریال15:13:23
7,195.5 ریال15:12:23
7,197.8 ریال15:11:25
7,199.3 ریال15:10:32
7,220.8 ریال15:09:24
7,221.7 ریال15:08:24
7,201.7 ریال15:07:24
7,197.9 ریال15:06:23
7,197 ریال15:05:27
7,198.3 ریال15:04:24
7,196.1 ریال15:03:22
7,202.8 ریال15:02:27
7,205.5 ریال15:01:31
7,203 ریال15:00:42
7,200.1 ریال14:59:22
7,193.6 ریال14:58:25
7,197.1 ریال14:57:23
7,197.7 ریال14:56:24
7,199.8 ریال14:55:28
7,203.2 ریال14:54:24
7,210.8 ریال14:53:20
7,210.4 ریال14:52:24
7,203.8 ریال14:51:24
7,202.8 ریال14:50:32
7,204.6 ریال14:49:26
7,206.9 ریال14:48:23
7,207.5 ریال14:47:24
7,201.1 ریال14:46:25
7,196.2 ریال14:45:24
7,198.4 ریال14:44:22
7,199.2 ریال14:43:25
7,199.7 ریال14:42:22
7,194.5 ریال14:41:23
7,188.1 ریال14:40:25
7,189.3 ریال14:39:18
7,190.9 ریال14:38:19
7,193.5 ریال14:37:19
7,188.5 ریال14:36:19
7,189.5 ریال14:35:23
7,184.6 ریال14:34:20
7,182.5 ریال14:33:18
7,177.4 ریال14:32:23
7,175.2 ریال14:31:23
7,174.3 ریال14:30:31
7,173.3 ریال14:29:19
7,172.6 ریال14:28:21
7,176.4 ریال14:27:18
7,175.9 ریال14:26:19
7,175 ریال14:25:21
7,174.5 ریال14:24:20
7,176.4 ریال14:23:19
7,174.7 ریال14:22:20
7,175.4 ریال14:21:21
7,175.7 ریال14:20:24
7,178.3 ریال14:18:19
7,183.1 ریال14:17:21
7,173.2 ریال14:16:22
7,173.4 ریال14:15:23
7,179.2 ریال14:14:21
7,179.3 ریال14:13:21
7,178.3 ریال14:12:22
7,175.7 ریال14:11:19
7,171.2 ریال14:10:22
7,171.6 ریال14:09:19
7,171.5 ریال14:08:18
7,171.6 ریال14:07:21
7,174.2 ریال14:06:18
7,170.5 ریال14:05:22
7,170.3 ریال14:04:17
7,173.7 ریال14:03:19
7,173.3 ریال14:02:19
7,170.4 ریال14:01:25
7,168.9 ریال14:00:33
7,162.7 ریال13:59:18
7,162.4 ریال13:58:19
7,163.6 ریال13:57:21
7,163 ریال13:56:17
7,167.6 ریال13:55:21
7,170.1 ریال13:54:19
7,170.9 ریال13:53:19
7,167.1 ریال13:52:21
7,169.1 ریال13:51:21
7,171.3 ریال13:50:23
7,174.9 ریال13:49:19
7,175.1 ریال13:48:19
7,167.7 ریال13:47:18
7,163 ریال13:46:19
7,169.1 ریال13:45:20
7,171.8 ریال13:44:15
7,173.4 ریال13:43:17
7,174.9 ریال13:42:17
7,182.1 ریال13:41:19
7,192 ریال13:40:26
7,193.4 ریال13:39:17
7,190.3 ریال13:38:17
7,195.8 ریال13:37:18
7,201 ریال13:36:17
7,215.8 ریال13:35:21
7,194.1 ریال13:34:18
7,186.3 ریال13:33:18
7,187.3 ریال13:32:18
7,181.6 ریال13:31:21
7,179.2 ریال13:30:27
7,184.4 ریال13:29:17
7,185.3 ریال13:28:19
7,186.1 ریال13:27:18
7,185.4 ریال13:26:18
7,187.3 ریال13:25:21
7,183.9 ریال13:24:17
7,178.9 ریال13:23:17
7,178 ریال13:22:19
7,176.7 ریال13:21:19
7,176.6 ریال13:20:18
7,177.6 ریال13:19:14
7,178.9 ریال13:18:13
7,176.3 ریال13:17:13
7,172.6 ریال13:16:14
7,171.8 ریال13:15:15
7,173.2 ریال13:14:13
7,172.6 ریال13:13:14
7,173.7 ریال13:12:13
7,175.7 ریال13:11:14
7,174.5 ریال13:10:21
7,174.1 ریال13:09:13
7,174.3 ریال13:08:16
7,175.3 ریال13:07:15
7,176.9 ریال13:06:15
7,179.9 ریال13:05:19
7,177.1 ریال13:04:14
7,170.4 ریال13:03:14
7,161.7 ریال13:02:18
7,161.9 ریال13:01:20
7,163.4 ریال13:00:24
7,162 ریال12:59:14
7,162.4 ریال12:58:15
7,161.3 ریال12:57:14
7,160.5 ریال12:56:16
7,160.9 ریال12:55:19
7,162.2 ریال12:54:14
7,167.6 ریال12:53:15
7,161.4 ریال12:50:21
7,160.9 ریال12:49:13
7,163.1 ریال12:48:13
7,163.5 ریال12:47:13
7,162.7 ریال12:46:14
7,162 ریال12:45:14
7,156.6 ریال12:44:13
7,157.3 ریال12:43:13
7,155.5 ریال12:42:12
7,156.2 ریال12:41:13
7,156.7 ریال12:40:17
7,156.9 ریال12:39:12
7,156.8 ریال12:38:14
7,153.3 ریال12:37:14
7,159.3 ریال12:36:13
7,160.3 ریال12:35:16
7,157.9 ریال12:33:11
7,156 ریال12:32:15
7,156.2 ریال12:31:15
7,157.8 ریال12:30:16
7,156.8 ریال12:29:13
7,156.9 ریال12:28:15
7,156.7 ریال12:27:12
7,156.4 ریال12:26:12
7,156.8 ریال12:25:14
7,155.8 ریال12:24:11
7,153.8 ریال12:23:10
7,153.6 ریال12:22:10
7,152.2 ریال12:21:12
7,149.5 ریال12:20:14
7,148 ریال12:19:11
7,146.2 ریال12:18:11
7,143.8 ریال12:17:17
7,144.4 ریال12:17:14
7,145.7 ریال12:15:12
7,151.4 ریال12:14:11
7,151.6 ریال12:13:11
7,153.9 ریال12:12:11
7,152.4 ریال12:11:11
7,152.7 ریال12:10:14
7,151.3 ریال12:09:10
7,150.8 ریال12:08:10
7,149.9 ریال12:07:11
7,154.1 ریال12:06:10
7,150.7 ریال12:05:12
7,148.7 ریال12:04:11
7,150.1 ریال12:03:11
7,142.6 ریال12:02:13
7,140.3 ریال12:01:14
7,142.1 ریال12:00:19
7,143.1 ریال11:59:11
7,139.9 ریال11:58:11
7,141 ریال11:57:11
7,141.6 ریال11:56:13
7,141.1 ریال11:55:14
7,140.3 ریال11:54:10
7,137.1 ریال11:53:11
7,140.6 ریال11:52:12
7,144.7 ریال11:51:11
7,143.4 ریال11:50:15
7,141.5 ریال11:49:12
7,143.9 ریال11:48:10
7,140.4 ریال11:47:10
7,147.8 ریال11:46:11
7,148.8 ریال11:45:12
7,146.7 ریال11:44:11
7,151.7 ریال11:43:12
7,150 ریال11:42:12
7,149.2 ریال11:41:11
7,150.1 ریال11:40:15
7,147.2 ریال11:39:10
7,146.2 ریال11:38:10
7,156.6 ریال11:37:11
7,158.1 ریال11:36:10
7,163.2 ریال11:35:13
7,166.2 ریال11:34:11
7,169.2 ریال11:33:11
7,163.9 ریال11:31:12
7,163.7 ریال11:30:14
7,163.1 ریال11:29:10
7,165.2 ریال11:28:11
7,165.6 ریال11:27:10
7,167.3 ریال11:26:11
7,164.8 ریال11:25:15
7,165.7 ریال11:24:10
7,169.7 ریال11:23:11
7,171.6 ریال11:22:09
7,173.3 ریال11:21:11
7,172.6 ریال11:20:12
7,173.4 ریال11:18:10
7,175.5 ریال11:17:10
7,176.7 ریال11:16:11
7,177.2 ریال11:14:11
7,175 ریال11:13:10
7,173 ریال11:12:10
7,176.3 ریال11:11:11
7,176.4 ریال11:10:13
7,173.9 ریال11:09:10
7,173.3 ریال11:08:11
7,173.4 ریال11:07:13
7,175 ریال11:06:11
7,179.1 ریال11:05:12
7,179.6 ریال11:04:13
7,174.7 ریال11:03:10
7,176.7 ریال11:02:11
7,177.4 ریال11:01:13
7,175.3 ریال11:00:16
7,174.5 ریال10:59:09
7,173 ریال10:58:11
7,175.5 ریال10:57:09
7,177 ریال10:56:11
7,174.8 ریال10:55:12
7,174.6 ریال10:54:10
7,171.1 ریال10:53:10
7,177.2 ریال10:52:10
7,177.6 ریال10:51:10
7,178.5 ریال10:50:13
7,178.8 ریال10:49:11
7,179.2 ریال10:48:10
7,180.3 ریال10:47:10
7,181 ریال10:46:10
7,182.1 ریال10:45:11
7,182.4 ریال10:44:09
7,180.6 ریال10:43:11
7,183.7 ریال10:42:10
7,184.1 ریال10:41:10
7,181.6 ریال10:39:09
7,177.9 ریال10:38:10
7,178.9 ریال10:37:10
7,179.2 ریال10:36:10
7,181.8 ریال10:35:13
7,184.3 ریال10:34:10
7,180.8 ریال10:33:10
7,184.9 ریال10:32:12
7,187 ریال10:31:14
7,178.7 ریال10:30:16
7,178.4 ریال10:29:10
7,181.1 ریال10:28:12
7,179.8 ریال10:27:10
7,182.5 ریال10:26:10
7,182.1 ریال10:25:12
7,179.9 ریال10:24:10
7,179.1 ریال10:23:09
7,181.6 ریال10:22:10
7,179.3 ریال10:21:10
7,175 ریال10:19:11
7,176 ریال10:18:10
7,173.6 ریال10:17:14
7,175.4 ریال10:16:13
7,175.1 ریال10:15:13
7,174.8 ریال10:14:18
7,173.6 ریال10:13:14
7,174.3 ریال10:12:09
7,170.5 ریال10:11:10
7,173.5 ریال10:10:13
7,176.8 ریال10:09:10
7,177.3 ریال10:08:10
7,177.4 ریال10:07:11
7,177.6 ریال10:06:10
7,177.1 ریال10:05:11
7,178.1 ریال10:04:10
7,175.7 ریال10:03:10
7,173.3 ریال10:02:10
7,174.4 ریال10:01:12
7,174.3 ریال10:00:16
7,171.6 ریال9:59:10
7,170.9 ریال9:58:10
7,172.9 ریال9:57:10
7,172.4 ریال9:56:11
7,170.6 ریال9:55:11
7,166.8 ریال9:54:09
7,167.9 ریال9:53:10
7,169.2 ریال9:52:10
7,172.3 ریال9:51:09
7,172.9 ریال9:50:13
7,176.9 ریال9:49:10
7,173.2 ریال9:48:10
7,171.6 ریال9:47:09
7,170.9 ریال9:46:10
7,172.9 ریال9:45:11
7,172 ریال9:44:09
7,175.2 ریال9:43:10
7,176.7 ریال9:42:10
7,178.8 ریال9:41:10
7,180.9 ریال9:40:13
7,181.5 ریال9:39:09
7,181.7 ریال9:38:09
7,177.2 ریال9:37:10
7,175.5 ریال9:36:10
7,178.7 ریال9:35:12
7,176.6 ریال9:34:10
7,175.9 ریال9:33:10
7,175.8 ریال9:32:10
7,174.6 ریال9:31:12
7,180 ریال9:30:13
7,178.3 ریال9:29:09
7,176.5 ریال9:28:10
7,176.7 ریال9:27:09
7,176.9 ریال9:26:09
7,176.8 ریال9:25:11
7,177.2 ریال9:24:09
7,175.6 ریال9:23:10
7,176.4 ریال9:22:10
7,177.3 ریال9:20:12
7,174.7 ریال9:19:10
7,174.1 ریال9:18:10
7,178.7 ریال9:17:09
7,181.1 ریال9:16:11
7,179 ریال9:15:11
7,178.1 ریال9:13:10
7,177 ریال9:12:09
7,179.8 ریال9:11:09
7,178.6 ریال9:10:13
7,172.4 ریال9:09:09
7,172.6 ریال9:08:10
7,172 ریال9:07:10
7,172.1 ریال9:06:09
7,176.9 ریال9:05:10
7,174.2 ریال9:04:10
7,172.7 ریال9:03:10
7,174 ریال9:02:10
7,171.8 ریال9:01:12
7,168.3 ریال9:00:16
7,163.9 ریال8:59:10
7,168.6 ریال8:58:10
7,168.9 ریال8:57:09
7,168.7 ریال8:56:10
7,169.3 ریال8:55:11
7,171.5 ریال8:54:09
7,171.2 ریال8:53:09
7,171.7 ریال8:52:10
7,167.2 ریال8:51:09
7,166.1 ریال8:50:12
7,169.3 ریال8:49:10
7,173.8 ریال8:48:09
7,174.6 ریال8:47:09
7,174.1 ریال8:46:10
7,176.2 ریال8:45:10
7,176.3 ریال8:44:09
7,175.8 ریال8:43:09
7,177.5 ریال8:42:09
7,175.8 ریال8:41:09
7,174.5 ریال8:40:11
7,173 ریال8:39:09
7,175 ریال8:37:09
7,175.7 ریال8:36:09
7,174.9 ریال8:35:11
7,174.8 ریال8:34:10
7,176.1 ریال8:33:09
7,172.6 ریال8:32:09
7,168.9 ریال8:31:11
7,169 ریال8:30:12
7,163.7 ریال8:29:09
7,163.4 ریال8:28:10
7,163.8 ریال8:27:09
7,166.4 ریال8:26:10
7,172.3 ریال8:25:11
7,168 ریال8:24:09
7,168.1 ریال8:23:09
7,170.4 ریال8:22:10
7,174 ریال8:21:09
7,175.8 ریال8:20:11
7,176.9 ریال8:19:10
7,172.7 ریال8:18:09
7,173.2 ریال8:17:09
7,173 ریال8:16:10
7,177.3 ریال8:15:10
7,176.6 ریال8:14:09
7,179 ریال8:13:10
7,180.3 ریال8:12:09
7,180 ریال8:11:09
7,179 ریال8:10:11
7,176.1 ریال8:09:09
7,177.6 ریال8:08:09
7,179.1 ریال8:07:10
7,175.3 ریال8:06:09
7,175.7 ریال8:05:10
7,175 ریال8:04:10
7,174.5 ریال8:03:08
7,173.6 ریال8:02:10
7,171.3 ریال8:01:11
7,172 ریال8:00:14
7,171.4 ریال7:59:08
7,173.6 ریال7:58:09
7,179 ریال7:57:09
7,180.4 ریال7:56:10
7,180.1 ریال7:55:11
7,180.4 ریال7:54:09
7,180.6 ریال7:53:09
7,179.1 ریال7:51:09
7,177.8 ریال7:49:09
7,180.1 ریال7:48:09
7,179.7 ریال7:47:09
7,178.3 ریال7:46:09
7,176.9 ریال7:45:10
7,177.4 ریال7:44:09
7,174.8 ریال7:43:09
7,178.9 ریال7:42:09
7,178.5 ریال7:41:09
7,167.9 ریال7:40:11
7,168 ریال7:39:09
7,170.7 ریال7:38:09
7,177.9 ریال7:37:09
7,177.5 ریال7:36:09
7,173.3 ریال7:35:11
7,174.2 ریال7:34:10
7,179.2 ریال7:33:09
7,181 ریال7:32:08
7,176.8 ریال7:31:11
7,179.3 ریال7:30:12
7,178.7 ریال7:29:09
7,179.3 ریال7:28:10
7,181.3 ریال7:27:09
7,179.2 ریال7:26:09
7,178.9 ریال7:25:10
7,182.6 ریال7:24:09
7,183.8 ریال7:23:08
7,187.2 ریال7:22:09
7,189.8 ریال7:21:09
7,190.9 ریال7:20:11
7,184.9 ریال7:19:09
7,184.7 ریال7:18:09
7,180.9 ریال7:17:08
7,183.1 ریال7:16:09
7,179.7 ریال7:15:10
7,179.9 ریال7:14:09
7,175.9 ریال7:13:09
7,175.8 ریال7:12:09
7,175.9 ریال7:11:09
7,179.7 ریال7:10:11
7,179.5 ریال7:09:09
7,180 ریال7:08:08
7,181.1 ریال7:07:10
7,180.5 ریال7:06:08
7,175.1 ریال7:05:12
7,176 ریال7:04:10
7,179.2 ریال7:03:09
7,180.1 ریال7:02:09
7,176.9 ریال7:01:10
7,176.2 ریال7:00:15
7,180.4 ریال6:59:08
7,179.6 ریال6:58:08
7,179.2 ریال6:57:08
7,177.2 ریال6:56:09
7,176.9 ریال6:55:10
7,174.7 ریال6:54:08
7,175.3 ریال6:53:09
7,180.8 ریال6:52:09
7,178.9 ریال6:51:08
7,181.3 ریال6:50:11
7,180.8 ریال6:49:10
7,178.1 ریال6:48:09
7,174.7 ریال6:47:09
7,172.1 ریال6:46:09
7,174.3 ریال6:45:09
7,176 ریال6:44:09
7,176.3 ریال6:43:10
7,178.2 ریال6:42:10
7,180.4 ریال6:41:10
7,171.8 ریال6:40:12
7,170.8 ریال6:39:09
7,170.6 ریال6:38:09
7,171.7 ریال6:36:09
7,173.5 ریال6:35:12
7,174.2 ریال6:34:10
7,170.9 ریال6:33:09
7,169.9 ریال6:32:09
7,174.2 ریال6:31:10
7,174.7 ریال6:30:12
7,176.4 ریال6:29:09
7,177 ریال6:28:11
7,173.4 ریال6:27:09
7,173 ریال6:26:09
7,173.6 ریال6:25:11
7,177.1 ریال6:24:09
7,178.4 ریال6:23:09
7,171.9 ریال6:22:10
7,170.4 ریال6:21:10
7,170.8 ریال6:20:11
7,170.4 ریال6:19:09
7,174.1 ریال6:18:09
7,177.3 ریال6:17:09
7,177.8 ریال6:16:10
7,178 ریال6:15:12
7,177.1 ریال6:14:10
7,182.8 ریال6:13:10
7,177.2 ریال6:12:10
7,181.4 ریال6:11:09
7,189.2 ریال6:10:11
7,185.4 ریال6:09:09
7,183.7 ریال6:08:09
7,183.6 ریال6:07:10
7,185.1 ریال6:06:09
7,186.5 ریال6:05:10
7,182.6 ریال6:04:09
7,183.6 ریال6:03:10
7,188.7 ریال6:02:10
7,190.6 ریال6:01:11
7,189.3 ریال6:00:16
7,188.9 ریال5:59:09
7,184.4 ریال5:58:11
7,182.5 ریال5:57:09
7,187.5 ریال5:56:10
7,175.1 ریال5:55:11
7,176.1 ریال5:54:09
7,176.2 ریال5:53:09
7,178.1 ریال5:52:10
7,174.1 ریال5:51:09
7,175.4 ریال5:50:12
7,170.9 ریال5:49:10
7,171.2 ریال5:48:09
7,182.3 ریال5:47:09
7,181.8 ریال5:46:10
7,176 ریال5:45:10
7,179.1 ریال5:44:09
7,177 ریال5:43:10
7,175.4 ریال5:42:09
7,172.6 ریال5:41:10
7,168.6 ریال5:40:12
7,169.4 ریال5:39:10
7,169.2 ریال5:38:09
7,165.6 ریال5:37:09
7,168.9 ریال5:36:09
7,169.5 ریال5:35:12
7,170 ریال5:34:10
7,168.4 ریال5:33:10
7,163.4 ریال5:32:10
7,172.5 ریال5:31:11
7,160 ریال5:30:12
7,153.8 ریال5:29:08
7,150.9 ریال5:28:10
7,133.5 ریال5:27:09
7,145.4 ریال5:26:10
7,143.9 ریال5:25:11
7,148.7 ریال5:24:09
7,154.1 ریال5:23:10
7,153.5 ریال5:22:10
7,155.4 ریال5:21:10
7,155.1 ریال5:20:11
7,153.9 ریال5:19:11
7,155.9 ریال5:18:09
7,156.8 ریال5:17:10
7,154.7 ریال5:16:09
7,156.2 ریال5:15:10
7,157.8 ریال5:14:09
7,156 ریال5:13:09
7,157 ریال5:12:08
7,154.2 ریال5:11:09
7,153.5 ریال5:10:12
7,151.6 ریال5:09:08
7,154.2 ریال5:08:09
7,155.7 ریال5:07:10
7,161.9 ریال5:05:10
7,162.1 ریال5:04:09
7,164.4 ریال5:03:09
7,165.4 ریال5:02:10
7,155.6 ریال5:01:10
7,160.3 ریال5:00:15
7,161.7 ریال4:59:08
7,162.6 ریال4:58:08
7,163.4 ریال4:57:08
7,164.5 ریال4:56:09
7,159.3 ریال4:55:10
7,159 ریال4:54:08
7,161.2 ریال4:53:09
7,160.4 ریال4:52:09
7,155.3 ریال4:51:09
7,154.6 ریال4:50:11
7,160.3 ریال4:49:09
7,160.4 ریال4:48:09
7,161.7 ریال4:47:09
7,157 ریال4:46:09
7,154.9 ریال4:45:10
7,158.2 ریال4:44:08
7,156.5 ریال4:43:09
7,155.3 ریال4:42:09
7,154.3 ریال4:41:08
7,161 ریال4:40:11
7,163.6 ریال4:39:08
7,163.5 ریال4:38:08
7,161.4 ریال4:37:09
7,158.9 ریال4:36:08
7,162.6 ریال4:35:10
7,157.8 ریال4:34:09
7,154.6 ریال4:33:08
7,156.3 ریال4:32:09
7,156.8 ریال4:31:10
7,157.1 ریال4:30:12
7,153.4 ریال4:29:08
7,146.4 ریال4:28:09
7,149.9 ریال4:27:09
7,154.2 ریال4:26:09
7,150.4 ریال4:25:11
7,150.2 ریال4:24:08
7,143.7 ریال4:23:08
7,145.1 ریال4:22:09
7,141.4 ریال4:21:09
7,145.6 ریال4:20:11
7,148.6 ریال4:19:09
7,147.3 ریال4:18:09
7,136.4 ریال4:17:08
7,134.2 ریال4:16:09
7,141.1 ریال4:15:10
7,152.5 ریال4:14:09
7,143.5 ریال4:13:09
7,137.2 ریال4:12:08
7,146.9 ریال4:11:09
7,153.3 ریال4:10:11
7,147.2 ریال4:09:09
7,145.7 ریال4:08:09
7,166.1 ریال4:07:09
7,170.6 ریال4:06:08
7,171.5 ریال4:05:09
7,174.8 ریال4:04:09
7,177.8 ریال4:02:09
7,185.2 ریال4:01:10
7,187 ریال4:00:14
7,180.1 ریال3:59:08
7,179 ریال3:58:09
7,173.8 ریال3:57:08
7,176.1 ریال3:56:08
7,177.4 ریال3:55:11
7,179.3 ریال3:54:08
7,189.9 ریال3:53:08
7,193.1 ریال3:52:10
7,196.2 ریال3:51:08
7,205.2 ریال3:50:11
7,201.2 ریال3:49:08
7,202.5 ریال3:48:08
7,205.1 ریال3:47:08
7,218.4 ریال3:46:09
7,222 ریال3:44:08
7,224.6 ریال3:43:09
7,225.6 ریال3:42:09
7,228.8 ریال3:41:08
7,225.4 ریال3:40:11
7,218.2 ریال3:39:09
7,223.7 ریال3:38:09
7,233.7 ریال3:37:09
7,231.2 ریال3:36:08
7,253.5 ریال3:35:10
7,259 ریال3:34:09
7,267.5 ریال3:33:09
7,262.3 ریال3:32:09
7,211.4 ریال3:31:10
7,208.7 ریال3:30:11
7,207.4 ریال3:29:08
7,204.7 ریال3:28:09
7,204.3 ریال3:27:08
7,203 ریال3:26:09
7,203.7 ریال3:25:11
7,204.5 ریال3:24:09
7,207.3 ریال3:23:09
7,206.6 ریال3:22:08
7,207.1 ریال3:21:09
7,206.9 ریال3:20:10
7,206.3 ریال3:19:09
7,204.7 ریال3:18:08
7,205.2 ریال3:17:09
7,204.4 ریال3:16:09
7,201.6 ریال3:14:09
7,199.7 ریال3:13:09
7,201 ریال3:12:08
7,203.9 ریال3:11:08
7,202.8 ریال3:10:11
7,202.5 ریال3:09:08
7,204 ریال3:08:08
7,203.1 ریال3:07:09
7,202.6 ریال3:06:08
7,204.6 ریال3:05:09
7,206.2 ریال3:04:08
7,208.6 ریال3:03:08
7,208.9 ریال3:02:08
7,207.5 ریال3:01:10
7,207.4 ریال3:00:13
7,203.8 ریال2:59:08
7,203.9 ریال2:57:08
7,203.5 ریال2:56:09
7,201.9 ریال2:55:10
7,201.2 ریال2:54:08
7,202.7 ریال2:53:09
7,205.9 ریال2:51:09
7,206.2 ریال2:50:11
7,204.6 ریال2:49:09
7,204 ریال2:48:09
7,203 ریال2:47:08
7,202.3 ریال2:46:09
7,201.6 ریال2:45:09
7,201.8 ریال2:44:08
7,204.9 ریال2:43:09
7,204.8 ریال2:42:08
7,206.4 ریال2:41:08
7,202.6 ریال2:40:12
7,203.3 ریال2:39:08
7,204.7 ریال2:38:08
7,208.1 ریال2:37:09
7,207.7 ریال2:36:08
7,205.1 ریال2:35:10
7,204.2 ریال2:34:09
7,202.2 ریال2:33:08
7,202.1 ریال2:32:08
7,209.6 ریال2:31:10
7,203.5 ریال2:30:11
7,203.1 ریال2:29:09
7,201.7 ریال2:28:09
7,199.2 ریال2:27:08
7,203.5 ریال2:26:08
7,202 ریال2:25:10
7,202.1 ریال2:24:08
7,200.4 ریال2:23:09
7,199.9 ریال2:22:09
7,195.5 ریال2:21:09
7,194.3 ریال2:20:10
7,194.8 ریال2:19:09
7,200 ریال2:18:08
7,199.1 ریال2:17:08
7,199 ریال2:16:09
7,197 ریال2:15:11
7,197.6 ریال2:14:09
7,193.5 ریال2:13:09
7,193.4 ریال2:12:09
7,193.9 ریال2:11:08
7,194.1 ریال2:10:10
7,199.6 ریال2:09:08
7,200.3 ریال2:08:09
7,200.4 ریال2:07:09
7,200.7 ریال2:06:08
7,201.1 ریال2:05:09
7,201.7 ریال2:04:09
7,202 ریال2:03:09
7,201.7 ریال2:02:09
7,201.9 ریال2:01:11
7,200.8 ریال2:00:14
7,199.3 ریال1:59:08
7,198.5 ریال1:58:09
7,198.4 ریال1:57:08
7,197.4 ریال1:56:09
7,198.2 ریال1:55:10
7,197.3 ریال1:54:09
7,196.5 ریال1:53:08
7,194.5 ریال1:52:09
7,192.7 ریال1:51:08
7,193.5 ریال1:50:10
7,196.1 ریال1:49:09
7,197 ریال1:48:09
7,196.2 ریال1:47:09
7,196.7 ریال1:46:08
7,198.1 ریال1:45:10
7,202.5 ریال1:44:08
7,203.1 ریال1:43:09
7,202.6 ریال1:42:08
7,205.8 ریال1:41:09
7,203.7 ریال1:40:12
7,202 ریال1:39:08
7,201.5 ریال1:38:08
7,204.2 ریال1:37:09
7,203 ریال1:36:08
7,202.8 ریال1:35:10
7,202.4 ریال1:34:09
7,200.9 ریال1:33:08
7,200.2 ریال1:32:09
7,202.6 ریال1:31:10
7,195.3 ریال1:30:11
7,194.8 ریال1:29:08
7,195.7 ریال1:28:09
7,204 ریال1:26:08
7,198.3 ریال1:25:10
7,199.4 ریال1:24:08
7,202.6 ریال1:23:08
7,200.1 ریال1:22:09
7,193.7 ریال1:21:08
7,189 ریال1:20:10
7,195.8 ریال1:19:09
7,196.3 ریال1:18:08
7,191.5 ریال1:17:08
7,191.7 ریال1:16:09
7,195.1 ریال1:15:10
7,189.7 ریال1:14:08
7,189.1 ریال1:13:10
7,188.8 ریال1:12:08
7,194.6 ریال1:10:11
7,189.1 ریال1:09:08
7,188.8 ریال1:08:08
7,189.6 ریال1:06:08
7,189.1 ریال1:05:09
7,190.1 ریال1:04:09
7,188.5 ریال1:03:09
7,187.5 ریال1:02:08
7,192.2 ریال1:01:11
7,192.9 ریال1:00:14
7,190.7 ریال0:59:09
7,192.1 ریال0:58:09
7,184.4 ریال0:57:09
7,184 ریال0:56:09
7,184.1 ریال0:55:10
7,186.3 ریال0:54:08
7,187.2 ریال0:53:08
7,187.8 ریال0:51:08
7,187.7 ریال0:50:12
7,184.9 ریال0:49:09
7,188.2 ریال0:48:08
7,194.3 ریال0:46:08
7,189.5 ریال0:45:10
7,193.9 ریال0:44:08
7,192.9 ریال0:43:09
7,192.5 ریال0:42:08
7,187.2 ریال0:41:08
7,189.4 ریال0:40:11
7,192.4 ریال0:39:08
7,189.7 ریال0:38:08
7,190.5 ریال0:37:08
7,192.1 ریال0:36:08
7,188.9 ریال0:35:10
7,187.6 ریال0:34:08
7,182.6 ریال0:33:08
7,180.7 ریال0:32:08
7,177.9 ریال0:31:09
7,177.6 ریال0:30:11
7,177.4 ریال0:29:08
7,183.8 ریال0:28:08
7,186.7 ریال0:27:08
7,181.1 ریال0:26:08
7,183.3 ریال0:24:09
7,189 ریال0:23:08
7,185.9 ریال0:22:08
7,187.9 ریال0:21:08
7,185.8 ریال0:20:10
7,185.3 ریال0:19:08
7,183.9 ریال0:18:08
7,192.5 ریال0:17:09
7,193.4 ریال0:16:08
7,190.4 ریال0:15:10
7,189.7 ریال0:14:08
7,188.1 ریال0:13:09
7,191.4 ریال0:12:08
7,192.5 ریال0:11:09
7,192.2 ریال0:10:11
7,191.5 ریال0:09:08
7,192.5 ریال0:08:08
7,207.7 ریال0:07:09
7,207.5 ریال0:06:08
7,203.5 ریال0:05:09
7,206.3 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات