شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7091.7
  • بالاترین قیمت روز:7145.3
  • پایین ترین قیمت روز:7068
  • بیشترین مقدار نوسان روز:15.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,129.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۳:۰۹
  • نرخ روز گذشته:7,127.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35.5

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,091.7 ریال7:03:09
7,093.1 ریال7:02:10
7,094.6 ریال6:59:09
7,093.7 ریال6:58:10
7,092.9 ریال6:57:09
7,093.6 ریال6:56:09
7,092.4 ریال6:55:11
7,094.2 ریال6:54:08
7,094.8 ریال6:53:09
7,097.5 ریال6:52:09
7,098.6 ریال6:51:10
7,098.2 ریال6:48:08
7,098.1 ریال6:47:09
7,097.9 ریال6:46:09
7,094 ریال6:45:09
7,093.6 ریال6:44:10
7,092.5 ریال6:43:11
7,092.7 ریال6:42:12
7,094.1 ریال6:41:10
7,095.2 ریال6:40:14
7,095 ریال6:39:12
7,095.3 ریال6:38:11
7,095.1 ریال6:37:12
7,096.1 ریال6:36:24
7,094.6 ریال6:35:10
7,091.1 ریال6:34:10
7,091.8 ریال6:33:10
7,092.6 ریال6:32:10
7,093.2 ریال6:31:12
7,093.3 ریال6:30:14
7,092.3 ریال6:29:10
7,090.2 ریال6:28:11
7,090.9 ریال6:27:11
7,090 ریال6:26:10
7,087.2 ریال6:25:12
7,089.2 ریال6:24:10
7,090.1 ریال6:23:10
7,090.9 ریال6:22:11
7,098.6 ریال6:21:10
7,095.8 ریال6:20:13
7,096.6 ریال6:19:11
7,097.5 ریال6:18:10
7,099.6 ریال6:17:10
7,099.3 ریال6:15:12
7,099.5 ریال6:14:10
7,100 ریال6:13:11
7,101.8 ریال6:12:10
7,100.6 ریال6:11:11
7,099.4 ریال6:10:13
7,099.2 ریال6:09:10
7,099.3 ریال6:08:09
7,098.2 ریال6:07:10
7,097.6 ریال6:06:10
7,097.8 ریال6:04:10
7,096.9 ریال6:03:09
7,095.8 ریال6:02:11
7,095.7 ریال6:01:11
7,096.7 ریال6:00:17
7,095.2 ریال5:59:09
7,094.7 ریال5:58:10
7,093.4 ریال5:57:09
7,093.7 ریال5:56:10
7,093.5 ریال5:55:11
7,094.1 ریال5:54:10
7,094.5 ریال5:53:10
7,095.2 ریال5:52:10
7,095.8 ریال5:51:10
7,096.1 ریال5:50:12
7,097.2 ریال5:49:10
7,096.2 ریال5:48:10
7,092.6 ریال5:47:10
7,085.5 ریال5:46:10
7,085.6 ریال5:45:10
7,085.1 ریال5:44:09
7,085.4 ریال5:43:09
7,086.3 ریال5:42:09
7,090 ریال5:41:09
7,090.2 ریال5:40:11
7,090.3 ریال5:39:09
7,089.8 ریال5:38:10
7,090.3 ریال5:37:10
7,094.3 ریال5:36:09
7,095 ریال5:35:13
7,094.5 ریال5:34:09
7,093.9 ریال5:33:09
7,093.5 ریال5:32:09
7,096.7 ریال5:31:11
7,096 ریال5:30:13
7,097.6 ریال5:29:09
7,098 ریال5:28:10
7,097.9 ریال5:27:09
7,098.2 ریال5:26:09
7,098 ریال5:25:11
7,097.9 ریال5:24:09
7,099.3 ریال5:23:09
7,098.3 ریال5:22:10
7,097.9 ریال5:21:09
7,096.5 ریال5:20:11
7,095.4 ریال5:19:09
7,094.1 ریال5:18:09
7,095 ریال5:17:10
7,097.8 ریال5:16:10
7,098.1 ریال5:15:11
7,097 ریال5:14:09
7,096.8 ریال5:13:10
7,096.3 ریال5:11:09
7,097.5 ریال5:10:12
7,096.4 ریال5:09:09
7,093.8 ریال5:08:09
7,094.9 ریال5:07:09
7,092.9 ریال5:06:08
7,089.4 ریال5:05:09
7,091.1 ریال5:04:10
7,090.5 ریال5:03:09
7,089.1 ریال5:02:10
7,084.7 ریال5:01:38
7,085.1 ریال5:00:13
7,087 ریال4:59:08
7,087.7 ریال4:58:08
7,086.8 ریال4:57:08
7,091.1 ریال4:56:09
7,095.1 ریال4:55:10
7,094.6 ریال4:54:08
7,094.9 ریال4:53:09
7,094.5 ریال4:52:09
7,094.4 ریال4:51:08
7,094.8 ریال4:50:12
7,094.5 ریال4:49:09
7,091.9 ریال4:48:09
7,089.2 ریال4:47:08
7,087.2 ریال4:46:09
7,090.7 ریال4:45:10
7,091.7 ریال4:44:08
7,091.3 ریال4:43:09
7,089.2 ریال4:42:09
7,088.9 ریال4:41:10
7,088.5 ریال4:40:14
7,088.6 ریال4:39:10
7,088.7 ریال4:38:10
7,090.3 ریال4:37:11
7,089.9 ریال4:36:10
7,089.3 ریال4:35:14
7,088.4 ریال4:34:11
7,086.6 ریال4:33:10
7,084.1 ریال4:32:10
7,081.1 ریال4:31:12
7,084.9 ریال4:30:15
7,086.2 ریال4:29:11
7,083.6 ریال4:28:12
7,081.8 ریال4:27:10
7,076.4 ریال4:26:10
7,078.1 ریال4:25:12
7,077.2 ریال4:24:11
7,078.5 ریال4:23:11
7,073.8 ریال4:22:12
7,068 ریال4:21:11
7,074.8 ریال4:20:13
7,074.9 ریال4:19:10
7,077.7 ریال4:18:10
7,081.5 ریال4:17:10
7,085.9 ریال4:16:11
7,088.1 ریال4:15:11
7,089 ریال4:14:13
7,089.7 ریال4:13:10
7,089.4 ریال4:12:09
7,084.9 ریال4:11:09
7,086.7 ریال4:10:13
7,102 ریال4:09:10
7,104.6 ریال4:08:10
7,102.1 ریال4:07:11
7,102.6 ریال4:06:09
7,107.6 ریال4:05:11
7,110.5 ریال4:04:10
7,112.1 ریال4:03:10
7,115.5 ریال4:02:10
7,114.3 ریال4:01:12
7,113.5 ریال4:00:16
7,114.7 ریال3:59:09
7,113.7 ریال3:58:09
7,110.1 ریال3:57:09
7,108.9 ریال3:56:10
7,109.2 ریال3:55:10
7,108.9 ریال3:54:09
7,108.2 ریال3:53:09
7,106.6 ریال3:52:09
7,111.4 ریال3:51:09
7,114.8 ریال3:50:13
7,106.6 ریال3:49:11
7,109.8 ریال3:48:09
7,109.5 ریال3:47:09
7,116.1 ریال3:46:10
7,117.1 ریال3:45:10
7,119.9 ریال3:44:09
7,123.4 ریال3:43:09
7,124.4 ریال3:42:09
7,125.7 ریال3:41:09
7,131 ریال3:40:10
7,126 ریال3:39:08
7,129.4 ریال3:38:09
7,137.9 ریال3:37:09
7,137.5 ریال3:36:08
7,139.8 ریال3:35:11
7,138.5 ریال3:34:08
7,135.4 ریال3:33:08
7,131.1 ریال3:32:10
7,129.7 ریال3:31:13
7,127.5 ریال3:30:13
7,128.5 ریال3:29:10
7,124.9 ریال3:28:13
7,123 ریال3:27:12
7,124.4 ریال3:26:11
7,125.6 ریال3:25:13
7,128.1 ریال3:24:11
7,129.6 ریال3:23:10
7,130.4 ریال3:22:11
7,132 ریال3:21:11
7,133 ریال3:20:13
7,135.1 ریال3:19:11
7,133.6 ریال3:18:10
7,132.4 ریال3:17:11
7,130 ریال3:16:12
7,130.5 ریال3:15:11
7,127.5 ریال3:14:11
7,125.4 ریال3:13:10
7,124.8 ریال3:12:10
7,125.5 ریال3:11:10
7,124.4 ریال3:10:13
7,123.4 ریال3:09:09
7,121 ریال3:08:10
7,126.7 ریال3:07:11
7,115.8 ریال3:06:10
7,116 ریال3:05:11
7,115.4 ریال3:04:10
7,113.5 ریال3:03:10
7,110.1 ریال3:02:11
7,109.8 ریال3:01:12
7,109.6 ریال3:00:18
7,109.3 ریال2:59:09
7,109.7 ریال2:58:10
7,112.4 ریال2:57:09
7,111.7 ریال2:56:10
7,110.5 ریال2:55:11
7,110.2 ریال2:54:10
7,112.3 ریال2:53:09
7,112.4 ریال2:52:10
7,111.8 ریال2:51:09
7,107.8 ریال2:50:12
7,105.7 ریال2:49:11
7,107.9 ریال2:48:09
7,107.7 ریال2:47:09
7,108 ریال2:46:10
7,110.6 ریال2:45:10
7,110.4 ریال2:44:09
7,113.9 ریال2:43:09
7,114 ریال2:42:09
7,112.2 ریال2:41:09
7,112.5 ریال2:40:12
7,110.9 ریال2:39:09
7,110.3 ریال2:38:09
7,108.5 ریال2:37:10
7,110.2 ریال2:36:09
7,104.2 ریال2:35:11
7,106.2 ریال2:34:09
7,119.8 ریال2:32:09
7,120 ریال2:31:11
7,121.2 ریال2:30:12
7,121.5 ریال2:29:09
7,124.9 ریال2:28:10
7,123.8 ریال2:27:09
7,135.5 ریال2:26:09
7,135.4 ریال2:25:11
7,134.1 ریال2:24:10
7,134.9 ریال2:23:10
7,139.4 ریال2:22:10
7,138.9 ریال2:21:09
7,135.8 ریال2:20:11
7,135.1 ریال2:19:09
7,133.1 ریال2:18:08
7,133.8 ریال2:17:08
7,134.5 ریال2:16:09
7,137.9 ریال2:15:10
7,138.5 ریال2:14:09
7,140.5 ریال2:13:09
7,132.8 ریال2:12:09
7,132.5 ریال2:11:09
7,134.3 ریال2:10:11
7,132.8 ریال2:09:09
7,131 ریال2:08:08
7,126.6 ریال2:07:09
7,126.4 ریال2:06:09
7,126.6 ریال2:05:09
7,127 ریال2:04:09
7,133.9 ریال2:03:09
7,132.6 ریال2:01:11
7,135.2 ریال2:00:16
7,140.2 ریال1:59:09
7,140.7 ریال1:58:09
7,135.9 ریال1:57:09
7,139.7 ریال1:56:09
7,140.1 ریال1:55:11
7,138.4 ریال1:54:09
7,140.9 ریال1:53:09
7,141.6 ریال1:52:10
7,142.3 ریال1:51:09
7,141.5 ریال1:50:11
7,138.2 ریال1:49:10
7,135.9 ریال1:48:08
7,135 ریال1:47:08
7,135.3 ریال1:46:10
7,134.5 ریال1:45:10
7,132.9 ریال1:44:09
7,131.7 ریال1:43:09
7,135.7 ریال1:42:09
7,134.4 ریال1:41:08
7,134.6 ریال1:40:11
7,132.5 ریال1:39:09
7,132.2 ریال1:38:08
7,132.5 ریال1:37:09
7,133.5 ریال1:36:09
7,134.5 ریال1:35:11
7,134 ریال1:34:09
7,136.3 ریال1:33:09
7,130.9 ریال1:32:09
7,130.1 ریال1:31:11
7,129.5 ریال1:30:12
7,130.6 ریال1:29:09
7,130.1 ریال1:28:09
7,133 ریال1:27:09
7,133.1 ریال1:26:09
7,129.8 ریال1:25:11
7,130.6 ریال1:24:08
7,132.2 ریال1:23:08
7,132.4 ریال1:22:09
7,133.3 ریال1:21:08
7,132.6 ریال1:20:10
7,131.3 ریال1:19:08
7,131.6 ریال1:18:09
7,128.6 ریال1:17:09
7,128.9 ریال1:16:09
7,130.7 ریال1:15:10
7,129.3 ریال1:14:09
7,127.7 ریال1:13:09
7,125.5 ریال1:12:08
7,123.6 ریال1:11:09
7,124 ریال1:10:11
7,126.4 ریال1:09:09
7,127.7 ریال1:08:09
7,129.9 ریال1:07:09
7,134.2 ریال1:06:09
7,131 ریال1:05:10
7,129.1 ریال1:04:09
7,133.8 ریال1:03:08
7,134.8 ریال1:02:09
7,134.6 ریال1:01:10
7,134.5 ریال1:00:13
7,133.2 ریال0:59:09
7,133.7 ریال0:58:09
7,132.8 ریال0:57:09
7,133.8 ریال0:56:09
7,133.5 ریال0:55:11
7,131.6 ریال0:54:08
7,132 ریال0:53:08
7,131.9 ریال0:52:09
7,134.5 ریال0:51:08
7,133.4 ریال0:50:11
7,130.3 ریال0:49:09
7,129 ریال0:48:08
7,128.6 ریال0:47:09
7,127.5 ریال0:46:09
7,124.1 ریال0:45:09
7,124.7 ریال0:44:09
7,129 ریال0:43:08
7,130.3 ریال0:42:09
7,134 ریال0:41:08
7,134.7 ریال0:40:10
7,133.5 ریال0:39:08
7,133.8 ریال0:38:08
7,130.7 ریال0:37:08
7,135 ریال0:36:08
7,136.4 ریال0:35:10
7,136.8 ریال0:34:09
7,136.5 ریال0:33:09
7,136.4 ریال0:32:11
7,138.3 ریال0:32:01
7,135.3 ریال0:30:11
7,134.9 ریال0:29:08
7,139.8 ریال0:28:09
7,141.1 ریال0:27:08
7,137.7 ریال0:26:07
7,135.2 ریال0:25:10
7,134.8 ریال0:24:09
7,138.8 ریال0:23:08
7,139 ریال0:22:09
7,134.2 ریال0:21:09
7,138.2 ریال0:20:10
7,140 ریال0:19:09
7,142 ریال0:18:08
7,142.6 ریال0:17:08
7,143.1 ریال0:16:09
7,143 ریال0:15:09
7,145.3 ریال0:14:09
7,142.6 ریال0:13:09
7,139.7 ریال0:12:08
7,136.5 ریال0:11:09
7,134.9 ریال0:10:11
7,133 ریال0:09:08
7,132.7 ریال0:08:08
7,134.3 ریال0:07:09
7,133.2 ریال0:06:08
7,127.8 ریال0:05:09
7,128.3 ریال0:04:08
7,129.8 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات