شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7526.6
  • بالاترین قیمت روز:7535.5
  • پایین ترین قیمت روز:7501.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,519.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:7,516.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10.1

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,526.6 ریال3:00:17
7,523.9 ریال2:59:10
7,523.3 ریال2:58:11
7,529.4 ریال2:57:10
7,528 ریال2:55:12
7,528.7 ریال2:54:10
7,523.3 ریال2:53:10
7,524.8 ریال2:52:11
7,524.9 ریال2:51:10
7,523.2 ریال2:50:13
7,524.8 ریال2:49:12
7,523.8 ریال2:48:09
7,524 ریال2:47:10
7,521.7 ریال2:45:11
7,520.6 ریال2:44:10
7,518.1 ریال2:43:10
7,518 ریال2:42:11
7,523.2 ریال2:41:09
7,523.3 ریال2:40:12
7,524 ریال2:39:10
7,523.1 ریال2:38:10
7,521.4 ریال2:37:10
7,520.6 ریال2:36:09
7,533.3 ریال2:34:09
7,535.5 ریال2:33:09
7,533.7 ریال2:32:09
7,529.6 ریال2:31:10
7,528.1 ریال2:30:12
7,525.2 ریال2:29:09
7,525 ریال2:28:10
7,530.1 ریال2:27:08
7,530 ریال2:26:08
7,527.2 ریال2:25:10
7,527.5 ریال2:23:08
7,526 ریال2:22:08
7,528.3 ریال2:20:10
7,526.7 ریال2:19:09
7,526.1 ریال2:18:09
7,527.2 ریال2:17:08
7,527.1 ریال2:14:09
7,519.7 ریال2:13:09
7,521.2 ریال2:11:08
7,522 ریال2:10:12
7,523.2 ریال2:09:08
7,524 ریال2:08:08
7,518.7 ریال2:07:09
7,517.8 ریال2:06:09
7,523.8 ریال2:05:10
7,522.1 ریال2:04:09
7,521.5 ریال2:03:08
7,520.8 ریال2:02:09
7,517.1 ریال2:01:10
7,517.5 ریال2:00:14
7,519.9 ریال1:59:09
7,521.6 ریال1:58:09
7,521.8 ریال1:57:09
7,526.8 ریال1:55:10
7,521 ریال1:53:08
7,520.9 ریال1:51:08
7,519.4 ریال1:50:10
7,518.4 ریال1:49:08
7,517 ریال1:48:08
7,511.9 ریال1:47:08
7,519.5 ریال1:45:09
7,522.9 ریال1:44:08
7,525 ریال1:43:08
7,520.9 ریال1:42:08
7,517.8 ریال1:41:08
7,519.5 ریال1:40:10
7,519 ریال1:39:08
7,517.6 ریال1:38:08
7,514.6 ریال1:37:09
7,515.1 ریال1:36:09
7,511.3 ریال1:35:10
7,509.9 ریال1:33:09
7,505.6 ریال1:32:10
7,503.4 ریال1:31:10
7,505.1 ریال1:30:12
7,504.3 ریال1:29:08
7,502.9 ریال1:28:10
7,503.5 ریال1:27:09
7,504.7 ریال1:26:08
7,507 ریال1:25:10
7,503.6 ریال1:24:08
7,501.9 ریال1:23:09
7,504.8 ریال1:22:08
7,508 ریال1:21:08
7,509.6 ریال1:20:11
7,505.4 ریال1:19:08
7,506.3 ریال1:18:08
7,509.6 ریال1:16:09
7,508.4 ریال1:15:10
7,509.8 ریال1:14:08
7,509.2 ریال1:12:09
7,507.5 ریال1:10:11
7,506.5 ریال1:09:08
7,509.6 ریال1:07:09
7,510.6 ریال1:06:08
7,511.1 ریال1:04:09
7,512.4 ریال1:03:08
7,513.4 ریال1:02:08
7,514.9 ریال1:01:09
7,513.8 ریال1:00:12
7,515.5 ریال0:59:08
7,514.8 ریال0:58:08
7,516.2 ریال0:57:08
7,514.4 ریال0:56:08
7,510.3 ریال0:55:10
7,511.3 ریال0:54:08
7,512.1 ریال0:53:08
7,505.8 ریال0:52:09
7,507.8 ریال0:51:08
7,509.9 ریال0:50:10
7,509.7 ریال0:49:10
7,511.7 ریال0:48:08
7,508.7 ریال0:47:08
7,509.2 ریال0:46:09
7,510.2 ریال0:45:09
7,513.6 ریال0:44:08
7,516 ریال0:43:08
7,516.5 ریال0:42:08
7,516.2 ریال0:41:09
7,515.2 ریال0:40:10
7,520.2 ریال0:39:08
7,519.6 ریال0:38:08
7,519 ریال0:37:09
7,510.2 ریال0:35:10
7,510.4 ریال0:34:08
7,514 ریال0:33:08
7,515 ریال0:32:09
7,515.4 ریال0:31:10
7,515.7 ریال0:30:10
7,519.4 ریال0:29:08
7,519.5 ریال0:28:09
7,523.1 ریال0:26:08
7,522.7 ریال0:25:10
7,524.8 ریال0:24:08
7,518.8 ریال0:23:08
7,518 ریال0:22:09
7,514.5 ریال0:21:08
7,514.4 ریال0:20:10
7,514.3 ریال0:19:09
7,513.4 ریال0:18:08
7,518.2 ریال0:17:09
7,519.9 ریال0:16:08
7,517.1 ریال0:15:09
7,515 ریال0:14:08
7,511.8 ریال0:13:08
7,513.2 ریال0:12:08
7,521.3 ریال0:11:08
7,521.8 ریال0:10:10
7,525.4 ریال0:09:08
7,525.9 ریال0:08:09
7,524.9 ریال0:07:09
7,525.4 ریال0:06:08
7,526.7 ریال0:05:10
7,526.9 ریال0:04:08
7,519.5 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات