شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:8576.9
  • بالاترین قیمت روز:8761.6
  • پایین ترین قیمت روز:8547.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:92.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,667.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:8,654.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:77.6

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,576.9 ریال18:00:13
8,570.9 ریال17:59:08
8,588 ریال17:58:09
8,589 ریال17:57:09
8,607.9 ریال17:56:08
8,608.4 ریال17:55:12
8,613 ریال17:54:09
8,612.3 ریال17:53:09
8,616.3 ریال17:51:08
8,620.1 ریال17:50:11
8,627.5 ریال17:49:09
8,627.6 ریال17:48:08
8,636.5 ریال17:47:09
8,640.8 ریال17:46:09
8,636 ریال17:45:10
8,637.6 ریال17:44:08
8,633.1 ریال17:43:09
8,628.8 ریال17:42:08
8,634.4 ریال17:41:09
8,638 ریال17:40:23
8,633.3 ریال17:39:09
8,633.2 ریال17:38:09
8,641.9 ریال17:37:09
8,642.8 ریال17:36:08
8,643.7 ریال17:35:09
8,646 ریال17:34:09
8,645.7 ریال17:33:09
8,647.2 ریال17:32:12
8,654.8 ریال17:31:09
8,660 ریال17:30:12
8,655.7 ریال17:29:08
8,657.9 ریال17:28:09
8,665 ریال17:27:09
8,666.7 ریال17:25:09
8,670.1 ریال17:24:09
8,672.1 ریال17:23:08
8,673.1 ریال17:22:09
8,672.2 ریال17:21:09
8,674.7 ریال17:20:10
8,674.9 ریال17:19:09
8,673.8 ریال17:18:08
8,676.1 ریال17:17:09
8,679.1 ریال17:16:09
8,677.4 ریال17:15:10
8,672.7 ریال17:14:08
8,675.6 ریال17:13:10
8,671.4 ریال17:12:09
8,675.8 ریال17:11:09
8,671.7 ریال17:10:11
8,668.2 ریال17:09:09
8,665.1 ریال17:08:08
8,667.4 ریال17:07:09
8,668.9 ریال17:06:10
8,670.2 ریال17:05:09
8,670.4 ریال17:04:09
8,666.9 ریال17:03:09
8,670.1 ریال17:02:09
8,667.4 ریال17:01:10
8,666.4 ریال17:00:14
8,668.8 ریال16:59:09
8,671.1 ریال16:58:09
8,673.9 ریال16:57:09
8,672.2 ریال16:56:08
8,669 ریال16:55:09
8,670.2 ریال16:54:09
8,672.6 ریال16:53:09
8,675.6 ریال16:52:09
8,677.1 ریال16:51:09
8,677 ریال16:50:11
8,675.5 ریال16:49:08
8,671.6 ریال16:48:09
8,671.2 ریال16:47:09
8,670.9 ریال16:46:08
8,673.9 ریال16:45:10
8,673.1 ریال16:44:09
8,675.1 ریال16:43:09
8,675.6 ریال16:42:09
8,678.8 ریال16:41:08
8,676.2 ریال16:40:11
8,682.9 ریال16:39:09
8,686.3 ریال16:38:08
8,684.2 ریال16:37:09
8,682.3 ریال16:36:09
8,684.8 ریال16:35:09
8,683.3 ریال16:34:08
8,677.7 ریال16:33:09
8,673.1 ریال16:32:08
8,671 ریال16:31:10
8,670.9 ریال16:30:12
8,668.2 ریال16:29:09
8,675.1 ریال16:28:09
8,669.7 ریال16:27:09
8,667.3 ریال16:26:08
8,668.7 ریال16:25:09
8,659.5 ریال16:24:09
8,662.1 ریال16:23:08
8,658.3 ریال16:22:08
8,654.1 ریال16:21:08
8,658 ریال16:20:11
8,657 ریال16:19:09
8,655.7 ریال16:18:08
8,656.2 ریال16:17:08
8,655.5 ریال16:16:09
8,654.9 ریال16:15:10
8,658.2 ریال16:14:08
8,664 ریال16:13:09
8,665.5 ریال16:12:08
8,660.9 ریال16:11:09
8,661.1 ریال16:10:11
8,660.6 ریال16:09:09
8,659.4 ریال16:08:08
8,661.3 ریال16:07:08
8,661.8 ریال16:06:09
8,657.5 ریال16:05:10
8,662.6 ریال16:04:09
8,656.4 ریال16:03:09
8,653.7 ریال16:02:09
8,656.1 ریال16:01:10
8,658 ریال16:00:14
8,656.6 ریال15:59:08
8,658.5 ریال15:58:09
8,660.5 ریال15:57:09
8,658.5 ریال15:56:08
8,662.4 ریال15:55:10
8,661.7 ریال15:54:08
8,659.3 ریال15:53:09
8,656.7 ریال15:52:09
8,656.4 ریال15:51:09
8,650.6 ریال15:50:10
8,650.1 ریال15:49:09
8,649.8 ریال15:48:10
8,640.4 ریال15:47:09
8,640.8 ریال15:46:10
8,640.6 ریال15:45:10
8,646.5 ریال15:44:09
8,642.7 ریال15:43:10
8,643.1 ریال15:42:10
8,646.9 ریال15:41:10
8,650.6 ریال15:40:12
8,649.5 ریال15:39:09
8,645.4 ریال15:38:09
8,645.8 ریال15:37:10
8,649 ریال15:36:09
8,646.7 ریال15:35:10
8,645.2 ریال15:34:09
8,643 ریال15:33:10
8,642.4 ریال15:32:10
8,639.5 ریال15:31:11
8,639.9 ریال15:30:15
8,643.8 ریال15:29:09
8,643.3 ریال15:28:10
8,640.4 ریال15:27:09
8,646 ریال15:26:09
8,648.9 ریال15:25:11
8,644 ریال15:24:10
8,644.5 ریال15:23:09
8,642.5 ریال15:22:09
8,644.3 ریال15:21:10
8,648.6 ریال15:20:12
8,647.9 ریال15:19:10
8,652.9 ریال15:18:09
8,657.9 ریال15:17:10
8,656.3 ریال15:16:11
8,655 ریال15:15:12
8,654.8 ریال15:14:10
8,654.7 ریال15:13:10
8,658.5 ریال15:12:10
8,659.2 ریال15:11:09
8,658.6 ریال15:10:13
8,664.2 ریال15:09:09
8,661.1 ریال15:08:10
8,660 ریال15:07:10
8,659.5 ریال15:06:09
8,655 ریال15:05:10
8,654.3 ریال15:04:10
8,652.3 ریال15:03:08
8,651.5 ریال15:02:09
8,647.4 ریال15:01:11
8,649 ریال15:00:16
8,652.5 ریال14:59:08
8,649.3 ریال14:58:09
8,652.5 ریال14:57:10
8,657.9 ریال14:56:10
8,655.9 ریال14:55:10
8,658 ریال14:54:10
8,658.3 ریال14:53:09
8,660.5 ریال14:52:10
8,651.7 ریال14:51:10
8,657.7 ریال14:50:13
8,659.4 ریال14:49:10
8,662.3 ریال14:48:09
8,665.4 ریال14:47:09
8,664.5 ریال14:46:10
8,665.4 ریال14:45:11
8,667.9 ریال14:44:09
8,668.7 ریال14:43:09
8,667 ریال14:42:09
8,665.6 ریال14:41:09
8,667.2 ریال14:40:12
8,669.4 ریال14:39:09
8,665.4 ریال14:38:10
8,661.2 ریال14:37:10
8,661.8 ریال14:36:09
8,666.7 ریال14:35:11
8,661.4 ریال14:34:10
8,665.4 ریال14:33:09
8,671.4 ریال14:32:09
8,664.8 ریال14:31:11
8,658.4 ریال14:30:14
8,652.3 ریال14:29:08
8,654.7 ریال14:28:10
8,655.8 ریال14:27:10
8,656.6 ریال14:26:10
8,661.3 ریال14:25:11
8,659.5 ریال14:24:09
8,658.6 ریال14:23:09
8,654.2 ریال14:22:10
8,649.7 ریال14:21:09
8,653.9 ریال14:20:12
8,652.6 ریال14:19:10
8,652 ریال14:18:09
8,652.6 ریال14:17:09
8,650.3 ریال14:16:10
8,644.7 ریال14:15:11
8,650.3 ریال14:14:10
8,653.4 ریال14:13:09
8,647.4 ریال14:12:09
8,646.1 ریال14:11:10
8,644.1 ریال14:10:12
8,643.9 ریال14:09:09
8,651.2 ریال14:08:09
8,641.2 ریال14:07:10
8,645 ریال14:06:09
8,649.8 ریال14:05:10
8,643.4 ریال14:04:09
8,643.3 ریال14:03:09
8,641.9 ریال14:02:09
8,645 ریال14:01:11
8,650.7 ریال14:00:16
8,650.8 ریال13:59:09
8,654.3 ریال13:58:09
8,660.9 ریال13:57:09
8,647.1 ریال13:56:09
8,639.1 ریال13:54:09
8,630.6 ریال13:53:09
8,627.4 ریال13:52:11
8,621.7 ریال13:51:09
8,611.3 ریال13:50:12
8,611.8 ریال13:49:09
8,608.9 ریال13:48:10
8,613.9 ریال13:47:09
8,615.1 ریال13:46:09
8,620.7 ریال13:45:11
8,622.1 ریال13:44:09
8,625.9 ریال13:43:09
8,627.4 ریال13:42:09
8,624.6 ریال13:41:09
8,623.3 ریال13:40:11
8,621 ریال13:39:10
8,625.9 ریال13:38:10
8,628.9 ریال13:37:10
8,622.2 ریال13:36:09
8,624.7 ریال13:35:10
8,621.6 ریال13:34:09
8,616.4 ریال13:33:10
8,622.2 ریال13:32:10
8,631 ریال13:31:10
8,629.1 ریال13:30:13
8,621.5 ریال13:29:09
8,620.1 ریال13:28:10
8,623.1 ریال13:27:10
8,617.5 ریال13:26:08
8,620.1 ریال13:25:11
8,626.3 ریال13:24:09
8,629.6 ریال13:23:09
8,633.7 ریال13:22:09
8,642.5 ریال13:21:09
8,637 ریال13:20:12
8,633 ریال13:19:09
8,628.2 ریال13:18:08
8,621.6 ریال13:17:09
8,625.1 ریال13:16:09
8,632 ریال13:15:10
8,633 ریال13:14:09
8,632.6 ریال13:13:09
8,626.8 ریال13:12:09
8,622.2 ریال13:11:09
8,620.5 ریال13:10:12
8,623.1 ریال13:09:09
8,641.8 ریال13:08:09
8,646.7 ریال13:07:09
8,646.8 ریال13:06:09
8,648.3 ریال13:05:10
8,656 ریال13:04:09
8,666 ریال13:03:08
8,664 ریال13:02:10
8,668.4 ریال13:01:11
8,665.7 ریال13:00:16
8,671.4 ریال12:59:09
8,662.9 ریال12:58:09
8,672.4 ریال12:57:09
8,663.5 ریال12:56:09
8,664.9 ریال12:55:11
8,683.8 ریال12:54:09
8,704.4 ریال12:53:09
8,707.6 ریال12:52:10
8,712.2 ریال12:51:09
8,705.8 ریال12:50:12
8,701.2 ریال12:49:09
8,707.8 ریال12:48:09
8,709.3 ریال12:47:08
8,699.7 ریال12:46:09
8,703.8 ریال12:45:11
8,709.2 ریال12:44:09
8,721.8 ریال12:43:10
8,712.1 ریال12:42:09
8,711.7 ریال12:41:09
8,729.5 ریال12:40:12
8,731 ریال12:39:09
8,738 ریال12:38:09
8,734.1 ریال12:37:10
8,741 ریال12:36:09
8,738.1 ریال12:35:10
8,761.6 ریال12:34:09
8,751 ریال12:33:09
8,658.4 ریال12:32:09
8,651.8 ریال12:31:10
8,633.4 ریال12:30:13
8,630.3 ریال12:29:08
8,627.1 ریال12:28:10
8,632.2 ریال12:27:09
8,626.1 ریال12:26:09
8,619.2 ریال12:25:11
8,619.1 ریال12:24:09
8,619.8 ریال12:23:09
8,613.4 ریال12:22:10
8,617.4 ریال12:21:09
8,618.7 ریال12:20:11
8,624.3 ریال12:19:10
8,624 ریال12:18:09
8,623.4 ریال12:17:08
8,623.1 ریال12:16:09
8,622.9 ریال12:15:10
8,616.4 ریال12:14:09
8,612.8 ریال12:13:08
8,608.5 ریال12:12:09
8,610.4 ریال12:11:09
8,609.2 ریال12:10:12
8,606.3 ریال12:09:09
8,607.6 ریال12:08:09
8,609.3 ریال12:07:09
8,609.2 ریال12:06:09
8,607.4 ریال12:05:10
8,603.8 ریال12:04:10
8,605.4 ریال12:03:09
8,606 ریال12:02:09
8,604.6 ریال12:01:11
8,606.4 ریال12:00:15
8,603.9 ریال11:59:09
8,603.1 ریال11:58:09
8,604.3 ریال11:57:10
8,610.1 ریال11:56:09
8,609.5 ریال11:55:10
8,607.7 ریال11:54:09
8,603.6 ریال11:53:09
8,602.4 ریال11:52:09
8,601.3 ریال11:51:09
8,600.3 ریال11:50:13
8,603.1 ریال11:49:09
8,599.7 ریال11:48:08
8,598.4 ریال11:47:08
8,599.9 ریال11:46:09
8,601.3 ریال11:45:11
8,598.5 ریال11:44:09
8,596.7 ریال11:43:09
8,597.6 ریال11:42:09
8,599.4 ریال11:41:09
8,600.7 ریال11:40:11
8,600.1 ریال11:39:08
8,594.2 ریال11:38:08
8,598.7 ریال11:37:09
8,598.9 ریال11:36:09
8,585.1 ریال11:35:10
8,582.1 ریال11:34:09
8,583.9 ریال11:33:09
8,585.3 ریال11:32:09
8,585.2 ریال11:31:10
8,586.1 ریال11:30:13
8,585.9 ریال11:29:08
8,580.3 ریال11:28:09
8,574.4 ریال11:27:09
8,578.8 ریال11:26:08
8,580.1 ریال11:25:10
8,581.7 ریال11:24:10
8,585.6 ریال11:23:08
8,586.7 ریال11:22:08
8,588 ریال11:21:10
8,587.8 ریال11:20:10
8,588 ریال11:19:09
8,588.2 ریال11:18:08
8,588.3 ریال11:17:08
8,588.2 ریال11:16:10
8,589.3 ریال11:15:10
8,588.6 ریال11:14:09
8,588 ریال11:13:09
8,587.4 ریال11:12:09
8,587.8 ریال11:11:08
8,588.9 ریال11:09:09
8,587.6 ریال11:08:08
8,587.9 ریال11:07:09
8,588.3 ریال11:06:10
8,591.8 ریال11:05:10
8,592.7 ریال11:04:09
8,593.1 ریال11:03:09
8,591.9 ریال11:02:09
8,591 ریال11:01:10
8,589.9 ریال11:00:14
8,588.8 ریال10:59:09
8,586 ریال10:58:08
8,583.8 ریال10:57:09
8,581 ریال10:56:09
8,585 ریال10:55:10
8,588.8 ریال10:54:09
8,586 ریال10:53:08
8,590.1 ریال10:52:08
8,589.6 ریال10:51:09
8,592.5 ریال10:50:11
8,591.1 ریال10:49:09
8,591.5 ریال10:48:09
8,590.6 ریال10:47:09
8,589.1 ریال10:46:09
8,587.9 ریال10:45:10
8,585.4 ریال10:43:08
8,587.8 ریال10:42:09
8,586.6 ریال10:41:08
8,589.9 ریال10:40:11
8,587.8 ریال10:39:08
8,591.2 ریال10:38:08
8,592.1 ریال10:37:09
8,593.1 ریال10:36:09
8,598 ریال10:35:10
8,595.6 ریال10:34:09
8,595.9 ریال10:33:07
8,597.3 ریال10:32:09
8,598 ریال10:31:11
8,594 ریال10:30:13
8,596 ریال10:29:09
8,594.3 ریال10:28:09
8,590.2 ریال10:27:09
8,591.9 ریال10:26:09
8,592.5 ریال10:25:10
8,588.9 ریال10:24:08
8,592.3 ریال10:23:09
8,590.6 ریال10:22:09
8,594.3 ریال10:20:10
8,591.2 ریال10:19:10
8,597.3 ریال10:18:08
8,595.3 ریال10:17:53
8,597.5 ریال10:17:18
8,592.9 ریال10:15:08
8,590.2 ریال10:14:08
8,598.3 ریال10:13:08
8,598.4 ریال10:12:08
8,599.3 ریال10:11:07
8,597.1 ریال10:10:11
8,596.8 ریال10:09:08
8,597.7 ریال10:08:08
8,598.1 ریال10:07:08
8,595.7 ریال10:06:08
8,599.1 ریال10:05:09
8,596.4 ریال10:04:08
8,593.3 ریال10:03:08
8,592.8 ریال10:02:08
8,592.5 ریال10:01:09
8,594 ریال10:00:13
8,595.5 ریال9:59:08
8,593.3 ریال9:58:08
8,594.4 ریال9:57:08
8,593.1 ریال9:54:08
8,596.4 ریال9:53:07
8,598.4 ریال9:52:08
8,601 ریال9:51:08
8,601.2 ریال9:50:10
8,597.2 ریال9:49:08
8,596.6 ریال9:48:08
8,595.7 ریال9:47:08
8,599.4 ریال9:46:08
8,595.9 ریال9:45:10
8,600.2 ریال9:44:08
8,603.8 ریال9:43:08
8,604.2 ریال9:42:09
8,593.7 ریال9:41:08
8,589.2 ریال9:40:10
8,586.8 ریال9:39:07
8,592.4 ریال9:38:07
8,584.4 ریال9:37:09
8,580.9 ریال9:36:09
8,577.8 ریال9:35:09
8,576.7 ریال9:34:08
8,578.2 ریال9:33:07
8,578.9 ریال9:32:07
8,580.5 ریال9:31:08
8,582.6 ریال9:30:11
8,579.9 ریال9:29:08
8,584.3 ریال9:28:08
8,582 ریال9:27:07
8,579.2 ریال9:26:08
8,580.1 ریال9:25:09
8,579.2 ریال9:24:08
8,580.8 ریال9:23:08
8,574 ریال9:22:08
8,572.1 ریال9:21:08
8,575.2 ریال9:20:09
8,572.7 ریال9:19:08
8,577.2 ریال9:18:07
8,577.4 ریال9:17:08
8,580.8 ریال9:16:09
8,578.1 ریال9:15:09
8,580.4 ریال9:14:08
8,582.5 ریال9:13:07
8,586.2 ریال9:12:08
8,585.6 ریال9:11:08
8,584.5 ریال9:10:10
8,577.5 ریال9:09:08
8,578.7 ریال9:07:08
8,582 ریال9:06:08
8,584.1 ریال9:05:08
8,582.9 ریال9:04:08
8,579.3 ریال9:03:08
8,576.8 ریال9:02:08
8,575.1 ریال9:01:08
8,574.9 ریال9:00:13
8,572.1 ریال8:59:08
8,574.1 ریال8:58:08
8,571.3 ریال8:57:08
8,574.1 ریال8:55:09
8,575 ریال8:54:08
8,572.4 ریال8:53:08
8,569.3 ریال8:52:08
8,573.2 ریال8:51:08
8,575.4 ریال8:50:10
8,574.8 ریال8:49:08
8,575.8 ریال8:48:08
8,575.9 ریال8:47:07
8,574.2 ریال8:46:07
8,572 ریال8:45:09
8,573 ریال8:44:08
8,569.1 ریال8:43:08
8,571.5 ریال8:42:08
8,573 ریال8:41:07
8,573.2 ریال8:40:10
8,571.4 ریال8:39:08
8,572 ریال8:38:07
8,573.9 ریال8:37:08
8,570.5 ریال8:36:08
8,568.3 ریال8:35:09
8,571.2 ریال8:34:08
8,568.7 ریال8:33:08
8,569.6 ریال8:32:07
8,570.8 ریال8:31:08
8,571.8 ریال8:30:11
8,571.5 ریال8:29:08
8,572.3 ریال8:28:08
8,574.4 ریال8:27:07
8,576.4 ریال8:26:08
8,572.5 ریال8:25:09
8,570.6 ریال8:24:08
8,568.5 ریال8:23:07
8,568.4 ریال8:22:08
8,569.9 ریال8:21:07
8,568 ریال8:20:09
8,569 ریال8:19:08
8,578 ریال8:18:08
8,574.6 ریال8:17:08
8,575.4 ریال8:16:08
8,571.4 ریال8:15:09
8,571.3 ریال8:14:08
8,572.9 ریال8:13:08
8,569.5 ریال8:12:08
8,569.2 ریال8:11:07
8,570.7 ریال8:10:10
8,571.6 ریال8:09:08
8,571.3 ریال8:08:08
8,570.4 ریال8:07:08
8,572.1 ریال8:06:08
8,575 ریال8:05:08
8,572.7 ریال8:04:08
8,572.1 ریال8:03:08
8,570.2 ریال8:02:08
8,571.5 ریال8:01:08
8,570.4 ریال8:00:12
8,573.9 ریال7:59:07
8,575.6 ریال7:58:08
8,573.5 ریال7:57:08
8,570 ریال7:56:08
8,572.4 ریال7:55:09
8,577.2 ریال7:54:07
8,575.5 ریال7:53:08
8,574.4 ریال7:52:08
8,575 ریال7:51:08
8,580.9 ریال7:50:09
8,573.3 ریال7:49:08
8,567.4 ریال7:48:07
8,566.2 ریال7:47:08
8,564 ریال7:46:08
8,566.5 ریال7:45:10
8,571.7 ریال7:44:08
8,568.8 ریال7:43:08
8,564.1 ریال7:42:08
8,561.5 ریال7:41:08
8,566.6 ریال7:40:10
8,565.9 ریال7:39:08
8,566.1 ریال7:38:07
8,566.9 ریال7:37:08
8,566.7 ریال7:36:07
8,563.9 ریال7:35:08
8,563.7 ریال7:34:08
8,562.3 ریال7:33:07
8,568.1 ریال7:32:08
8,573.3 ریال7:31:08
8,570 ریال7:30:11
8,569.8 ریال7:29:07
8,569.5 ریال7:28:08
8,575.4 ریال7:27:08
8,570.9 ریال7:26:08
8,568.7 ریال7:25:08
8,569.6 ریال7:24:08
8,570.6 ریال7:23:07
8,570.1 ریال7:21:08
8,573.8 ریال7:20:09
8,573.4 ریال7:19:08
8,575.8 ریال7:18:08
8,575.5 ریال7:17:07
8,575.1 ریال7:16:08
8,576.5 ریال7:14:08
8,574.6 ریال7:13:08
8,576.5 ریال7:12:08
8,577.2 ریال7:11:07
8,577.1 ریال7:10:09
8,574.9 ریال7:09:07
8,575.8 ریال7:08:08
8,581.4 ریال7:07:08
8,577.5 ریال7:06:08
8,575.3 ریال7:05:08
8,575.5 ریال7:04:07
8,572.6 ریال7:03:07
8,569.6 ریال7:02:07
8,572.8 ریال7:01:08
8,573.3 ریال7:00:12
8,573.8 ریال6:59:08
8,580.2 ریال6:58:08
8,584.5 ریال6:57:08
8,581.4 ریال6:56:07
8,583.2 ریال6:55:08
8,579.3 ریال6:54:07
8,576.7 ریال6:53:08
8,574.7 ریال6:52:08
8,576.7 ریال6:51:07
8,578 ریال6:50:09
8,580.3 ریال6:49:07
8,580.5 ریال6:48:08
8,584.5 ریال6:47:07
8,581.1 ریال6:46:07
8,578.8 ریال6:45:10
8,569.1 ریال6:44:07
8,566.3 ریال6:43:08
8,564.4 ریال6:42:07
8,561.3 ریال6:41:08
8,558.4 ریال6:39:08
8,556.9 ریال6:38:08
8,554.5 ریال6:37:08
8,552.3 ریال6:36:08
8,553.6 ریال6:35:08
8,547.6 ریال6:34:08
8,548.3 ریال6:33:07
8,556.2 ریال6:32:08
8,554.4 ریال6:31:07
8,558.6 ریال6:30:10
8,555.5 ریال6:29:07
8,560.4 ریال6:28:08
8,556.1 ریال6:27:11
8,554.2 ریال6:26:11
8,556.1 ریال6:25:10
8,561.6 ریال6:23:07
8,558.9 ریال6:22:08
8,554 ریال6:21:08
8,560.3 ریال6:20:10
8,558 ریال6:19:08
8,558.8 ریال6:18:09
8,560.8 ریال6:17:07
8,564 ریال6:16:07
8,568.8 ریال6:15:10
8,566.4 ریال6:14:08
8,568.2 ریال6:13:08
8,567 ریال6:12:07
8,569.2 ریال6:11:08
8,566.9 ریال6:10:10
8,568.9 ریال6:09:07
8,566.2 ریال6:08:07
8,572.8 ریال6:07:10
8,573.9 ریال6:05:09
8,573.8 ریال6:04:08
8,576.2 ریال6:03:08
8,575.2 ریال6:02:08
8,570.6 ریال6:01:09
8,564.7 ریال6:00:13
8,565.4 ریال5:59:08
8,566.6 ریال5:58:08
8,565.1 ریال5:57:08
8,565.3 ریال5:56:07
8,570 ریال5:55:09
8,580.3 ریال5:54:08
8,573.9 ریال5:53:07
8,571.5 ریال5:52:08
8,572.1 ریال5:51:08
8,573.6 ریال5:50:11
8,564.6 ریال5:49:08
8,563.5 ریال5:48:08
8,569.8 ریال5:47:07
8,572.8 ریال5:46:09
8,573.2 ریال5:45:09
8,577.1 ریال5:44:08
8,580.4 ریال5:43:09
8,581.8 ریال5:42:08
8,572 ریال5:41:08
8,577.8 ریال5:40:10
8,576.6 ریال5:39:07
8,585.9 ریال5:38:08
8,594.9 ریال5:37:08
8,579.8 ریال5:36:08
8,567.2 ریال5:35:08
8,559.5 ریال5:34:08
8,568.6 ریال5:33:07
8,563.7 ریال5:32:09
8,562.7 ریال5:31:08
8,572.5 ریال5:30:11
8,612.7 ریال5:29:07
8,613.9 ریال5:28:08
8,617.5 ریال5:27:07
8,614.8 ریال5:26:08
8,617.1 ریال5:25:09
8,620.8 ریال5:24:08
8,623.3 ریال5:23:08
8,624.8 ریال5:22:12
8,625.7 ریال5:21:08
8,625.9 ریال5:20:11
8,624.5 ریال5:19:08
8,628.2 ریال5:18:08
8,627.6 ریال5:17:08
8,624.7 ریال5:16:08
8,621.4 ریال5:15:10
8,620.5 ریال5:14:14
8,622.2 ریال5:13:09
8,623.2 ریال5:12:08
8,627.6 ریال5:11:07
8,629 ریال5:10:10
8,630.3 ریال5:09:08
8,633.4 ریال5:08:08
8,632.2 ریال5:07:07
8,633.3 ریال5:06:09
8,631.2 ریال5:05:08
8,634 ریال5:04:08
8,634.1 ریال5:03:07
8,632.8 ریال5:02:08
8,631.3 ریال5:01:08
8,629.2 ریال5:00:12
8,626.3 ریال4:59:09
8,626.2 ریال4:58:09
8,627.2 ریال4:57:08
8,625.1 ریال4:56:08
8,625.7 ریال4:55:09
8,626 ریال4:54:08
8,623.3 ریال4:53:07
8,622.9 ریال4:52:07
8,620.3 ریال4:51:08
8,619.5 ریال4:50:14
8,618.3 ریال4:49:08
8,617.1 ریال4:48:07
8,619.8 ریال4:47:07
8,623.7 ریال4:46:08
8,621.6 ریال4:45:09
8,623.8 ریال4:44:08
8,627 ریال4:43:08
8,623.9 ریال4:42:14
8,624.3 ریال4:41:07
8,626.3 ریال4:40:10
8,623.9 ریال4:39:08
8,616 ریال4:38:07
8,618.1 ریال4:37:08
8,620.4 ریال4:36:08
8,624.3 ریال4:35:08
8,633.1 ریال4:34:16
8,624.1 ریال4:33:08
8,633.6 ریال4:32:08
8,630 ریال4:31:08
8,636.3 ریال4:30:10
8,639.7 ریال4:28:08
8,640.9 ریال4:27:07
8,644 ریال4:26:09
8,646.6 ریال4:25:08
8,645.5 ریال4:24:08
8,647.2 ریال4:23:08
8,646.1 ریال4:22:08
8,640.5 ریال4:21:08
8,644.8 ریال4:20:09
8,642.4 ریال4:19:07
8,642.2 ریال4:18:08
8,646.6 ریال4:17:10
8,648.4 ریال4:16:08
8,648 ریال4:15:08
8,648.3 ریال4:14:08
8,645.4 ریال4:13:08
8,638.2 ریال4:12:08
8,641.9 ریال4:11:07
8,636.3 ریال4:10:09
8,637.7 ریال4:09:09
8,637 ریال4:08:11
8,647 ریال4:07:08
8,644.8 ریال4:06:07
8,640.3 ریال4:05:08
8,636.7 ریال4:04:07
8,639.7 ریال4:03:08
8,644 ریال4:02:08
8,651 ریال4:01:08
8,651.3 ریال4:00:13
8,650.8 ریال3:59:07
8,649.4 ریال3:58:08
8,653.7 ریال3:57:08
8,656.3 ریال3:56:07
8,658.3 ریال3:55:08
8,657.9 ریال3:54:08
8,658.1 ریال3:53:08
8,660 ریال3:52:10
8,659.6 ریال3:51:07
8,662.4 ریال3:50:08
8,663.8 ریال3:49:08
8,662.2 ریال3:48:07
8,667.2 ریال3:47:07
8,660.6 ریال3:46:08
8,660.1 ریال3:45:08
8,663.4 ریال3:44:07
8,665.9 ریال3:43:13
8,664 ریال3:42:07
8,667.1 ریال3:41:07
8,667 ریال3:40:10
8,662.9 ریال3:39:07
8,659.1 ریال3:38:07
8,660 ریال3:37:08
8,663.4 ریال3:36:14
8,661.8 ریال3:35:08
8,659.3 ریال3:34:07
8,656.1 ریال3:32:07
8,658.3 ریال3:31:09
8,663.3 ریال3:30:12
8,661.6 ریال3:29:13
8,664.1 ریال3:28:09
8,661.2 ریال3:27:08
8,662.1 ریال3:26:08
8,661.7 ریال3:25:09
8,664.9 ریال3:24:08
8,659.6 ریال3:23:08
8,658.1 ریال3:22:09
8,659 ریال3:21:09
8,662.1 ریال3:20:11
8,663.9 ریال3:19:09
8,666.6 ریال3:18:07
8,669.4 ریال3:17:09
8,669.9 ریال3:16:09
8,670.6 ریال3:15:10
8,672.2 ریال3:14:12
8,675.1 ریال3:13:21
8,675.1 ریال3:13:16
8,676 ریال3:13:14
8,677.8 ریال3:13:10
8,674.4 ریال3:09:07
8,676.3 ریال3:08:07
8,673.8 ریال3:07:08
8,675.6 ریال3:06:07
8,674.9 ریال3:05:08
8,674.6 ریال3:04:11
8,673.9 ریال3:03:08
8,676.4 ریال3:02:07
8,675.5 ریال3:00:11
8,677.7 ریال2:59:07
8,674.7 ریال2:58:15
8,674.1 ریال2:57:08
8,673.8 ریال2:56:07
8,673.6 ریال2:55:08
8,674.2 ریال2:54:07
8,674.1 ریال2:53:07
8,676.2 ریال2:52:08
8,676.9 ریال2:51:07
8,675.9 ریال2:50:14
8,675.6 ریال2:49:08
8,677.7 ریال2:48:07
8,678.4 ریال2:47:07
8,680 ریال2:46:08
8,680.6 ریال2:45:09
8,682.4 ریال2:44:07
8,675.4 ریال2:42:08
8,677 ریال2:39:07
8,677.6 ریال2:38:07
8,666.5 ریال2:28:07
8,667.9 ریال2:26:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات