کالایاب
شاخص یاب

بینانس کوین / Binance Coin

  • نرخ فعلی:36.911
  • بالاترین قیمت روز:37.5179
  • پایین ترین قیمت روز:36.8678
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.97%
  • نرخ بازگشایی بازار:36.966
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:37.0344
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1234

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
36.911 ریال8:04:12
36.9103 ریال8:01:08
36.8917 ریال7:58:05
36.885 ریال7:55:06
36.8678 ریال7:52:11
36.912 ریال7:49:02
36.9657 ریال7:46:05
36.955 ریال7:43:28
36.967 ریال7:40:06
36.9868 ریال7:37:04
37.015 ریال7:34:03
36.9563 ریال7:31:06
36.9128 ریال7:28:08
36.919 ریال7:25:06
36.8787 ریال7:22:05
36.8863 ریال7:19:05
37.0178 ریال7:16:05
37.006 ریال7:13:04
37.005 ریال7:10:06
37.0124 ریال7:07:05
37.028 ریال7:04:19
37.023 ریال7:02:06
37.0329 ریال6:58:11
37.066 ریال6:55:13
37.0961 ریال6:52:11
37.1016 ریال6:49:05
37.128 ریال6:46:05
37.183 ریال6:43:05
37.144 ریال6:40:07
37.167 ریال6:34:03
37.187 ریال6:31:09
37.1089 ریال6:28:05
37.204 ریال6:25:09
37.266 ریال6:22:05
37.3136 ریال6:19:05
37.2461 ریال6:16:05
37.2886 ریال6:13:05
37.278 ریال6:10:06
37.2605 ریال6:08:05
37.2397 ریال6:07:05
37.314 ریال6:04:05
37.3053 ریال6:02:02
37.3213 ریال5:58:05
37.343 ریال5:56:05
37.3704 ریال5:55:07
37.373 ریال5:52:06
37.346 ریال5:49:04
37.388 ریال5:47:05
37.4414 ریال5:44:04
37.455 ریال5:40:06
37.4245 ریال5:39:05
37.4611 ریال5:37:04
37.427 ریال5:35:05
37.4202 ریال5:32:06
37.2702 ریال5:30:07
37.428 ریال5:28:05
37.2702 ریال5:26:05
37.262 ریال5:22:05
37.2905 ریال5:20:06
37.343 ریال5:16:02
37.413 ریال5:14:05
37.3296 ریال5:11:05
37.2251 ریال5:10:06
37.3468 ریال5:08:04
37.2232 ریال5:06:05
37.2041 ریال5:02:04
37.2709 ریال4:59:03
37.2495 ریال4:56:05
37.3275 ریال4:53:05
37.2992 ریال4:50:06
37.3488 ریال4:47:05
37.2917 ریال4:44:04
37.4019 ریال4:42:05
37.3992 ریال4:41:04
37.4219 ریال4:38:05
37.3815 ریال4:35:06
37.4347 ریال4:32:05
37.5057 ریال4:29:04
37.5176 ریال4:26:04
37.5059 ریال4:23:05
37.5179 ریال4:21:05
37.4582 ریال4:19:05
37.4269 ریال4:17:05
37.4516 ریال4:14:04
37.3997 ریال4:11:05
37.361 ریال4:08:05
37.3133 ریال4:07:05
37.3592 ریال4:05:06
37.3573 ریال4:02:05
37.353 ریال3:59:05
37.383 ریال3:56:04
37.3897 ریال3:53:04
37.3823 ریال3:51:05
37.423 ریال3:47:04
37.396 ریال3:46:04
37.438 ریال3:44:05
37.3897 ریال3:41:05
37.38 ریال3:38:05
37.337 ریال3:37:04
37.3563 ریال3:35:05
37.3068 ریال3:33:05
37.3136 ریال3:29:04
37.3387 ریال3:27:05
37.3326 ریال3:26:05
37.3149 ریال3:24:05
37.3482 ریال3:21:05
37.3275 ریال3:17:05
37.3178 ریال3:16:05
37.3496 ریال3:14:05
37.333 ریال3:11:04
37.3391 ریال3:09:05
37.3393 ریال3:04:05
37.3388 ریال2:59:05
37.3991 ریال2:58:05
37.3874 ریال2:56:04
37.3923 ریال2:53:05
37.41 ریال2:50:06
37.3749 ریال2:48:05
37.3667 ریال2:47:05
37.3608 ریال2:45:06
37.3701 ریال2:42:02
37.2974 ریال2:39:05
37.2672 ریال2:36:05
37.1952 ریال2:33:05
37.1912 ریال2:29:05
37.1914 ریال2:26:04
37.1929 ریال2:23:05
37.2304 ریال2:19:04
37.2888 ریال2:18:05
37.2146 ریال2:15:06
37.2342 ریال2:09:05
37.2104 ریال2:03:05
37.2055 ریال2:00:09
37.2104 ریال1:59:04
37.1981 ریال1:57:05
37.1361 ریال1:52:05
37.2075 ریال1:49:05
37.2004 ریال1:46:04
37.1374 ریال1:42:05
37.0907 ریال1:39:05
37.084 ریال1:36:05
37.0953 ریال1:33:05
37.096 ریال1:30:07
37.0604 ریال1:29:04
37.0353 ریال1:25:06
37.0685 ریال1:19:05
37.0862 ریال1:18:05
37.0792 ریال1:15:06
37.1112 ریال1:12:05
37.1017 ریال1:09:02
37.095 ریال1:06:06
37.1568 ریال1:00:04
37.1278 ریال0:54:05
37.1421 ریال0:50:03
37.1479 ریال0:49:05
37.1952 ریال0:42:05
37.1726 ریال0:40:04
37.1555 ریال0:38:05
37.1114 ریال0:31:06
37.106 ریال0:27:03
37.0635 ریال0:21:05
37.0443 ریال0:18:05
36.9853 ریال0:13:05
36.9636 ریال0:08:06
36.9381 ریال0:07:08
36.966 ریال0:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات