کالایاب
شاخص یاب

بینانس کوین / Binance Coin

  • نرخ فعلی:21.8744
  • بالاترین قیمت روز:21.8744
  • پایین ترین قیمت روز:21.5483
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.85%
  • نرخ بازگشایی بازار:21.5858
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:21.5851
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2893

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک بینانس کوین / Binance Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21.8744 ریال3:01:12
21.86 ریال2:59:02
21.8537 ریال2:58:09
21.85 ریال2:56:08
21.824 ریال2:54:08
21.8208 ریال2:53:08
21.8 ریال2:50:10
21.7813 ریال2:49:09
21.7705 ریال2:48:09
21.7752 ریال2:47:07
21.8 ریال2:46:08
21.7992 ریال2:45:10
21.8 ریال2:44:08
21.7705 ریال2:43:09
21.7529 ریال2:42:03
21.6903 ریال2:41:09
21.6962 ریال2:40:12
21.696 ریال2:39:08
21.7 ریال2:35:10
21.6944 ریال2:34:09
21.6785 ریال2:33:08
21.68 ریال2:31:09
21.6717 ریال2:30:12
21.672 ریال2:29:09
21.6999 ریال2:28:08
21.689 ریال2:27:08
21.6905 ریال2:26:09
21.7099 ریال2:25:11
21.7148 ریال2:23:08
21.7099 ریال2:22:09
21.715 ریال2:21:10
21.6982 ریال2:20:10
21.6977 ریال2:18:12
21.6878 ریال2:15:09
21.7272 ریال2:14:17
21.73 ریال2:11:07
21.7148 ریال2:10:10
21.7246 ریال2:09:14
21.725 ریال2:06:08
21.714 ریال2:03:08
21.7381 ریال2:01:12
21.7678 ریال2:00:14
21.7681 ریال1:58:09
21.7658 ریال1:56:09
21.7723 ریال1:55:10
21.7783 ریال1:54:08
21.7879 ریال1:53:08
21.744 ریال1:52:09
21.7841 ریال1:51:09
21.7845 ریال1:50:04
21.7823 ریال1:49:03
21.7728 ریال1:48:09
21.7997 ریال1:47:07
21.7693 ریال1:46:09
21.7488 ریال1:45:04
21.691 ریال1:43:08
21.769 ریال1:42:08
21.7988 ریال1:40:12
21.799 ریال1:39:08
21.7899 ریال1:38:03
21.794 ریال1:37:10
21.7898 ریال1:36:08
21.7899 ریال1:35:10
21.79 ریال1:34:09
21.794 ریال1:33:08
21.7853 ریال1:32:08
21.7611 ریال1:31:09
21.7555 ریال1:30:05
21.7425 ریال1:29:08
21.7279 ریال1:28:10
21.7199 ریال1:26:08
21.7153 ریال1:25:11
21.7199 ریال1:24:03
21.7112 ریال1:23:09
21.7011 ریال1:22:09
21.72 ریال1:18:09
21.6993 ریال1:16:09
21.699 ریال1:15:09
21.7053 ریال1:14:08
21.69 ریال1:12:08
21.6805 ریال1:08:09
21.68 ریال1:06:08
21.6887 ریال1:03:08
21.68 ریال1:02:08
21.6499 ریال1:00:12
21.6411 ریال0:59:03
21.624 ریال0:58:10
21.6267 ریال0:57:08
21.6381 ریال0:56:09
21.6395 ریال0:54:08
21.6394 ریال0:53:09
21.6395 ریال0:51:08
21.6429 ریال0:50:11
21.6302 ریال0:48:08
21.6384 ریال0:47:02
21.655 ریال0:46:09
21.6345 ریال0:44:09
21.6266 ریال0:39:03
21.63 ریال0:38:04
21.654 ریال0:37:09
21.5949 ریال0:35:09
21.6112 ریال0:34:03
21.5949 ریال0:33:03
21.5483 ریال0:32:08
21.6197 ریال0:28:08
21.6666 ریال0:24:08
21.6436 ریال0:22:09
21.6347 ریال0:20:10
21.5996 ریال0:19:09
21.63 ریال0:16:09
21.6542 ریال0:14:08
21.6547 ریال0:12:12
21.6596 ریال0:10:11
21.655 ریال0:08:13
21.58 ریال0:06:08
21.5858 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات