شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.2488
  • بالاترین قیمت روز:0.2512
  • پایین ترین قیمت روز:0.2485
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2488
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.2492
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2488 ریال2:22:10
0.2490 ریال2:20:10
0.2495 ریال2:18:08
0.2497 ریال2:17:08
0.2491 ریال2:16:08
0.2495 ریال2:15:11
0.2491 ریال2:14:08
0.2498 ریال2:12:09
0.2497 ریال2:11:08
0.2495 ریال2:09:08
0.2493 ریال2:08:08
0.2497 ریال2:07:10
0.2493 ریال2:06:08
0.2495 ریال2:04:09
0.2496 ریال2:02:08
0.2494 ریال2:01:11
0.2496 ریال1:55:10
0.2497 ریال1:54:08
0.2493 ریال1:51:08
0.2490 ریال1:49:08
0.2494 ریال1:48:09
0.2501 ریال1:46:09
0.2504 ریال1:44:08
0.2500 ریال1:43:08
0.2504 ریال1:41:09
0.2503 ریال1:40:11
0.2504 ریال1:39:08
0.2508 ریال1:38:08
0.2503 ریال1:37:09
0.2508 ریال1:36:08
0.2503 ریال1:35:10
0.2508 ریال1:34:10
0.2506 ریال1:33:09
0.2509 ریال1:32:07
0.2510 ریال1:31:09
0.2509 ریال1:30:54
0.2508 ریال1:30:47
0.2504 ریال1:28:08
0.2508 ریال1:27:08
0.2501 ریال1:20:09
0.2504 ریال1:19:08
0.2500 ریال1:17:08
0.2489 ریال1:14:08
0.2491 ریال1:12:08
0.2498 ریال1:11:08
0.2485 ریال1:10:10
0.2497 ریال1:09:08
0.2498 ریال1:07:09
0.2485 ریال1:06:08
0.2492 ریال1:03:08
0.2500 ریال1:02:08
0.2499 ریال1:01:08
0.2500 ریال0:59:08
0.2499 ریال0:58:08
0.2500 ریال0:57:08
0.2505 ریال0:54:08
0.2501 ریال0:53:07
0.2505 ریال0:51:08
0.2501 ریال0:50:09
0.2496 ریال0:49:08
0.2498 ریال0:47:07
0.2496 ریال0:45:09
0.2497 ریال0:44:08
0.2505 ریال0:43:08
0.2502 ریال0:42:08
0.2496 ریال0:41:08
0.2497 ریال0:40:10
0.2501 ریال0:39:07
0.2505 ریال0:38:08
0.2506 ریال0:37:08
0.2503 ریال0:36:08
0.2506 ریال0:34:08
0.2510 ریال0:33:07
0.2507 ریال0:31:08
0.2512 ریال0:30:10
0.2510 ریال0:29:07
0.251 ریال0:26:07
0.2512 ریال0:24:08
0.2501 ریال0:23:07
0.2504 ریال0:22:09
0.2501 ریال0:21:08
0.2503 ریال0:19:08
0.2501 ریال0:18:08
0.2507 ریال0:16:08
0.2506 ریال0:15:09
0.2507 ریال0:14:07
0.2508 ریال0:13:08
0.2507 ریال0:12:08
0.2501 ریال0:11:07
0.2485 ریال0:09:07
0.2488 ریال0:07:07
0.2486 ریال0:06:07
0.2488 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات