کالایاب
شاخص یاب

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.4140
  • بالاترین قیمت روز:0.4156
  • پایین ترین قیمت روز:0.4082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4133
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.4118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0022

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4140 ریال5:05:07
0.414 ریال4:55:06
0.4151 ریال4:52:05
0.4153 ریال4:50:07
0.4152 ریال4:47:06
0.4154 ریال4:44:05
0.4153 ریال4:29:05
0.4156 ریال4:26:05
0.4154 ریال4:23:05
0.4152 ریال4:20:07
0.4153 ریال4:14:06
0.4154 ریال4:11:05
0.4153 ریال3:55:07
0.4143 ریال3:52:06
0.4132 ریال3:50:08
0.4133 ریال3:46:05
0.4111 ریال3:44:05
0.4106 ریال3:34:05
0.4104 ریال3:32:06
0.4106 ریال3:26:05
0.4108 ریال3:23:06
0.4098 ریال3:17:05
0.4093 ریال3:14:06
0.409 ریال3:11:05
0.4090 ریال3:02:06
0.4091 ریال2:58:06
0.4093 ریال2:55:06
0.4091 ریال2:52:05
0.4090 ریال2:32:06
0.4091 ریال2:29:06
0.4087 ریال2:26:05
0.4086 ریال2:20:07
0.4087 ریال1:58:05
0.4088 ریال1:50:07
0.4087 ریال1:44:05
0.4088 ریال1:41:05
0.4083 ریال1:28:05
0.4082 ریال1:22:05
0.4083 ریال1:20:08
0.4082 ریال1:17:05
0.4083 ریال1:02:06
0.4082 ریال0:58:06
0.4083 ریال0:55:06
0.4082 ریال0:52:05
0.4083 ریال0:38:06
0.4084 ریال0:35:06
0.4082 ریال0:23:05
0.4083 ریال0:17:05
0.4082 ریال0:14:05
0.4102 ریال0:11:06
0.4114 ریال0:07:05
0.4133 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات