کالایاب
شاخص یاب

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.7003
  • بالاترین قیمت روز:0.7003
  • پایین ترین قیمت روز:0.6999
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.7001
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7003 ریال2:54:09
0.7002 ریال2:45:11
0.7003 ریال2:44:08
0.7002 ریال2:33:09
0.7001 ریال2:31:10
0.7002 ریال1:20:10
0.7001 ریال1:15:09
0.7002 ریال1:08:09
0.7001 ریال1:06:09
0.7002 ریال1:00:13
0.7001 ریال0:57:08
0.6999 ریال0:56:09
0.7001 ریال0:53:09
0.6999 ریال0:51:08
0.7000 ریال0:46:09
0.7001 ریال0:28:09
0.7002 ریال0:24:09
0.7003 ریال0:22:09
0.7002 ریال0:20:10
0.7001 ریال0:16:10
0.7002 ریال0:12:13
0.7001 ریال0:10:11
0.7002 ریال0:08:13
0.7001 ریال0:06:09
0.7000 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات