شاخص یاب

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.5477
  • بالاترین قیمت روز:0.5491
  • پایین ترین قیمت روز:0.5109
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.5142
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0335

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5477 ریال4:43:07
0.5463 ریال4:42:04
0.5448 ریال4:40:05
0.5450 ریال4:39:03
0.5452 ریال4:38:03
0.5432 ریال4:37:06
0.5453 ریال4:36:03
0.5468 ریال4:35:08
0.54675 ریال4:34:06
0.5453 ریال4:33:04
0.54669 ریال4:31:07
0.5466 ریال4:30:06
0.54664 ریال4:29:07
0.5455 ریال4:28:05
0.5439 ریال4:27:03
0.5451 ریال4:26:03
0.54453 ریال4:25:07
0.54642 ریال4:24:07
0.54449 ریال4:23:07
0.5465 ریال4:22:03
0.5445 ریال4:21:03
0.5453 ریال4:19:04
0.5467 ریال4:18:03
0.5441 ریال4:16:07
0.5425 ریال4:15:04
0.54256 ریال4:14:07
0.5465 ریال4:13:03
0.5434 ریال4:12:03
0.5448 ریال4:11:03
0.54431 ریال4:10:09
0.54238 ریال4:09:08
0.54705 ریال4:08:07
0.5459 ریال4:07:02
0.5426 ریال4:06:03
0.5441 ریال4:05:04
0.54448 ریال4:04:03
0.5413 ریال4:03:03
0.54133 ریال4:02:07
0.5408 ریال4:01:07
0.54155 ریال4:00:10
0.5408 ریال3:59:08
0.54073 ریال3:58:06
0.54151 ریال3:57:07
0.5408 ریال3:56:04
0.54083 ریال3:55:08
0.54144 ریال3:54:07
0.5425 ریال3:53:03
0.5407 ریال3:52:03
0.54068 ریال3:51:06
0.5408 ریال3:50:04
0.54102 ریال3:49:07
0.5392 ریال3:48:06
0.53994 ریال3:47:06
0.5412 ریال3:46:02
0.5456 ریال3:44:03
0.54613 ریال3:43:06
0.5468 ریال3:42:04
0.54676 ریال3:41:07
0.54635 ریال3:40:08
0.5466 ریال3:39:03
0.5465 ریال3:38:03
0.5460 ریال3:37:06
0.5444 ریال3:36:06
0.54438 ریال3:35:07
0.5460 ریال3:34:06
0.54597 ریال3:33:07
0.54663 ریال3:32:07
0.54396 ریال3:31:06
0.546 ریال3:30:06
0.54058 ریال3:29:02
0.5466 ریال3:28:06
0.54664 ریال3:27:07
0.5473 ریال3:26:04
0.54757 ریال3:24:07
0.5476 ریال3:23:03
0.5449 ریال3:21:03
0.54358 ریال3:20:08
0.53975 ریال3:19:06
0.54037 ریال3:18:07
0.54855 ریال3:17:03
0.54519 ریال3:16:03
0.5473 ریال3:15:04
0.5491 ریال3:14:02
0.54654 ریال3:13:06
0.54199 ریال3:12:07
0.5452 ریال3:11:03
0.54853 ریال3:10:08
0.54735 ریال3:09:07
0.5413 ریال3:08:02
0.54114 ریال3:07:07
0.5388 ریال3:06:03
0.5408 ریال3:05:04
0.5407 ریال3:04:03
0.5378 ریال3:03:03
0.53777 ریال3:02:07
0.53585 ریال3:01:07
0.5359 ریال3:00:11
0.53465 ریال2:59:07
0.53641 ریال2:58:06
0.53557 ریال2:57:06
0.53606 ریال2:56:03
0.53737 ریال2:55:08
0.5353 ریال2:54:03
0.53542 ریال2:53:06
0.5377 ریال2:52:03
0.5361 ریال2:51:03
0.53606 ریال2:50:08
0.5327 ریال2:49:03
0.53266 ریال2:48:07
0.5293 ریال2:47:03
0.5299 ریال2:46:02
0.52865 ریال2:45:08
0.52312 ریال2:44:03
0.5247 ریال2:43:03
0.52475 ریال2:42:03
0.52206 ریال2:41:03
0.52211 ریال2:40:09
0.52075 ریال2:39:06
0.52497 ریال2:38:07
0.52212 ریال2:37:07
0.5252 ریال2:36:03
0.5229 ریال2:35:04
0.5223 ریال2:34:03
0.5299 ریال2:33:03
0.53188 ریال2:32:08
0.5310 ریال2:30:09
0.53087 ریال2:29:07
0.5319 ریال2:28:03
0.53189 ریال2:27:07
0.5217 ریال2:26:03
0.52167 ریال2:24:06
0.5217 ریال2:23:06
0.52154 ریال2:22:07
0.5209 ریال2:21:06
0.52119 ریال2:20:08
0.52113 ریال2:19:03
0.5215 ریال2:18:03
0.52144 ریال2:17:06
0.52115 ریال2:16:07
0.52082 ریال2:15:07
0.5203 ریال2:14:07
0.52029 ریال2:13:03
0.5212 ریال2:11:07
0.5209 ریال2:10:08
0.5207 ریال2:08:06
0.519 ریال2:07:06
0.5207 ریال2:06:07
0.5208 ریال2:05:04
0.5207 ریال2:04:06
0.5209 ریال2:03:07
0.5182 ریال2:02:07
0.5192 ریال2:00:11
0.51929 ریال1:57:06
0.5207 ریال1:56:03
0.52121 ریال1:55:04
0.5211 ریال1:53:06
0.5194 ریال1:52:06
0.51915 ریال1:50:08
0.52057 ریال1:49:06
0.5204 ریال1:48:07
0.52043 ریال1:47:06
0.52003 ریال1:46:06
0.5211 ریال1:45:04
0.5177 ریال1:44:02
0.51769 ریال1:42:06
0.5177 ریال1:39:02
0.51769 ریال1:38:07
0.5171 ریال1:37:06
0.51825 ریال1:36:09
0.5133 ریال1:35:04
0.51329 ریال1:34:06
0.5163 ریال1:33:03
0.51629 ریال1:32:06
0.5138 ریال1:30:09
0.5167 ریال1:29:06
0.51667 ریال1:28:06
0.5166 ریال1:27:03
0.5160 ریال1:26:03
0.5153 ریال1:25:07
0.51616 ریال1:24:03
0.5148 ریال1:22:02
0.51411 ریال1:21:06
0.5162 ریال1:20:04
0.51617 ریال1:19:05
0.51542 ریال1:18:06
0.5164 ریال1:17:06
0.5158 ریال1:16:06
0.5147 ریال1:15:04
0.51527 ریال1:14:07
0.51844 ریال1:13:06
0.5160 ریال1:12:03
0.51616 ریال1:10:07
0.5181 ریال1:09:03
0.51798 ریال1:08:07
0.5134 ریال1:07:02
0.51188 ریال1:06:06
0.5122 ریال1:05:07
0.51223 ریال1:04:05
0.51139 ریال1:03:06
0.51503 ریال1:02:06
0.5113 ریال1:01:03
0.51392 ریال1:00:09
0.5160 ریال0:59:03
0.51596 ریال0:58:06
0.51634 ریال0:57:06
0.51339 ریال0:56:06
0.51608 ریال0:55:07
0.5158 ریال0:54:03
0.51484 ریال0:53:03
0.5144 ریال0:52:03
0.51381 ریال0:51:06
0.5159 ریال0:50:04
0.5145 ریال0:49:07
0.5122 ریال0:47:06
0.51435 ریال0:46:06
0.5111 ریال0:45:04
0.51105 ریال0:44:06
0.51156 ریال0:43:06
0.5109 ریال0:42:03
0.51351 ریال0:41:06
0.5147 ریال0:40:04
0.5115 ریال0:39:03
0.5121 ریال0:38:03
0.5113 ریال0:37:03
0.51204 ریال0:35:07
0.5112 ریال0:34:03
0.51117 ریال0:33:06
0.5122 ریال0:32:03
0.51092 ریال0:31:07
0.51223 ریال0:30:08
0.51243 ریال0:29:06
0.5127 ریال0:28:02
0.5117 ریال0:27:06
0.5119 ریال0:26:06
0.5124 ریال0:25:04
0.51241 ریال0:24:06
0.51292 ریال0:23:06
0.5116 ریال0:22:02
0.51162 ریال0:21:07
0.51106 ریال0:20:08
0.5153 ریال0:19:02
0.51205 ریال0:18:06
0.51206 ریال0:17:06
0.51209 ریال0:16:06
0.51208 ریال0:15:07
0.5135 ریال0:14:02
0.5129 ریال0:13:02
0.5111 ریال0:11:06
0.51339 ریال0:10:08
0.51107 ریال0:09:05
0.5124 ریال0:08:03
0.5145 ریال0:07:06
0.51384 ریال0:05:07
0.51191 ریال0:04:02
0.5126 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات