کالایاب
شاخص یاب

آگور / Augur

  • نرخ فعلی:18.275
  • بالاترین قیمت روز:18.416
  • پایین ترین قیمت روز:18.181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:18.298
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:18.475
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18.275 ریال7:33:06
18.2841 ریال7:23:06
18.228 ریال7:12:03
18.247 ریال7:02:02
18.237 ریال6:53:06
18.256 ریال6:43:07
18.228 ریال6:33:07
18.181 ریال6:22:02
18.209 ریال6:13:06
18.219 ریال5:53:06
18.298 ریال5:43:06
18.186 ریال5:33:07
18.231 ریال5:23:06
18.230 ریال5:13:06
18.249 ریال5:03:06
18.296 ریال4:56:06
18.305 ریال4:48:06
18.315 ریال4:26:06
18.314 ریال4:14:06
18.287 ریال4:04:06
18.389 ریال3:53:07
18.287 ریال3:43:06
18.347 ریال3:33:05
18.397 ریال3:23:06
18.331 ریال3:13:06
18.397 ریال2:53:06
18.416 ریال2:43:07
18.353 ریال2:33:06
18.325 ریال2:23:06
18.343 ریال2:13:03
18.288 ریال1:53:06
18.372 ریال1:43:07
18.381 ریال1:33:07
18.307 ریال1:23:06
18.353 ریال1:13:07
18.363 ریال1:06:07
18.326 ریال0:40:09
18.307 ریال0:26:05
18.372 ریال0:14:12
18.298 ریال0:06:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات