شاخص یاب

آگور / Augur

  • نرخ فعلی:6.474
  • بالاترین قیمت روز:6.608
  • پایین ترین قیمت روز:6.440
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.608
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:5.928
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.546

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.474 ریال13:17:06
6.476 ریال13:11:07
6.4761 ریال13:10:09
6.476 ریال13:09:07
6.470 ریال13:00:05
6.475 ریال12:53:07
6.474 ریال12:52:07
6.4739 ریال12:51:06
6.474 ریال12:48:06
6.500 ریال12:47:06
6.504 ریال12:46:06
6.5044 ریال12:45:04
6.504 ریال12:33:06
6.475 ریال12:17:02
6.473 ریال12:08:03
6.4728 ریال12:07:03
6.443 ریال12:00:13
6.440 ریال11:59:06
6.502 ریال11:55:04
6.5015 ریال11:54:06
6.502 ریال11:52:06
6.501 ریال11:44:06
6.499 ریال11:42:06
6.501 ریال11:34:03
6.505 ریال11:26:02
6.468 ریال11:18:07
6.484 ریال11:10:08
6.485 ریال11:07:06
6.462 ریال11:04:06
6.463 ریال11:01:08
6.4627 ریال11:00:12
6.463 ریال10:58:03
6.527 ریال10:52:06
6.5266 ریال10:51:02
6.527 ریال10:44:02
6.5266 ریال10:43:06
6.527 ریال10:36:06
6.550 ریال10:28:06
6.5501 ریال10:27:06
6.551 ریال10:19:06
6.490 ریال10:17:06
6.4901 ریال10:16:03
6.490 ریال10:07:06
6.4901 ریال10:06:06
6.490 ریال9:58:06
6.4901 ریال9:57:03
6.490 ریال9:44:06
6.484 ریال9:41:03
6.557 ریال9:31:06
6.481 ریال9:30:09
6.508 ریال9:21:03
6.453 ریال9:19:06
6.4534 ریال9:18:06
6.453 ریال9:17:02
6.454 ریال9:16:05
6.572 ریال9:07:06
6.5716 ریال9:06:02
6.572 ریال8:51:02
6.466 ریال8:44:06
6.508 ریال8:42:06
6.5078 ریال8:41:02
6.508 ریال8:30:04
6.608 ریال8:27:05
6.6076 ریال8:26:02
6.608 ریال8:15:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات