کالایاب
شاخص یاب

آگور / Augur

  • نرخ فعلی:20.812
  • بالاترین قیمت روز:20.812
  • پایین ترین قیمت روز:20.264
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.264
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:20.232
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.58

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار کندل استیک آگور / Augur در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.812 ریال4:47:07
20.69 ریال3:32:07
20.68 ریال3:29:08
20.630 ریال3:19:08
20.606 ریال3:17:08
20.559 ریال2:51:07
20.49 ریال2:47:08
20.4 ریال2:46:08
20.398 ریال2:35:09
20.399 ریال1:54:03
20.283 ریال1:51:07
20.270 ریال1:46:08
20.268 ریال1:17:08
20.264 ریال1:16:04
20.268 ریال1:13:08
20.264 ریال0:45:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات