شاخص یاب

آرک / Ark

  • نرخ فعلی:0.6417
  • بالاترین قیمت روز:0.6676
  • پایین ترین قیمت روز:0.6137
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6335
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.6336
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0081

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6417 ریال21:37:18
0.6342 ریال21:31:21
0.6353 ریال21:19:17
0.6333 ریال21:13:12
0.6353 ریال20:33:21
0.6325 ریال20:18:16
0.6316 ریال20:05:18
0.6137 ریال20:03:18
0.6676 ریال19:15:19
0.6285 ریال19:14:17
0.6244 ریال17:18:16
0.6267 ریال16:23:16
0.623 ریال16:17:12
0.6215 ریال15:40:19
0.6261 ریال15:35:17
0.6267 ریال15:28:17
0.6234 ریال13:57:16
0.62 ریال13:18:17
0.6255 ریال12:57:18
0.6272 ریال12:26:14
0.6307 ریال12:05:17
0.6246 ریال8:34:06
0.6301 ریال8:00:16
0.6311 ریال7:46:10
0.6334 ریال7:29:09
0.6344 ریال7:24:05
0.6419 ریال7:20:08
0.633 ریال6:35:10
0.6429 ریال6:27:05
0.631 ریال6:22:10
0.6293 ریال5:35:12
0.6259 ریال5:23:05
0.6288 ریال3:47:07
0.6381 ریال3:08:07
0.6382 ریال2:58:07
0.6381 ریال2:44:07
0.6392 ریال1:34:03
0.6335 ریال0:19:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات