کالایاب
شاخص یاب

آرک / Ark

  • نرخ فعلی:0.638
  • بالاترین قیمت روز:0.647
  • پایین ترین قیمت روز:0.632
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.95%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.639
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.638 ریال18:48:09
0.639 ریال18:13:12
0.637 ریال18:12:09
0.639 ریال18:10:14
0.637 ریال18:00:21
0.636 ریال17:36:10
0.635 ریال16:42:10
0.632 ریال16:37:13
0.635 ریال16:35:12
0.632 ریال13:51:13
0.638 ریال13:43:13
0.641 ریال12:43:19
0.64 ریال12:14:12
0.637 ریال9:17:15
0.638 ریال9:15:12
0.646 ریال6:35:11
0.647 ریال6:05:10
0.645 ریال4:51:10
0.641 ریال1:50:09
0.645 ریال1:22:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات