شاخص یاب

آرک / Ark

  • نرخ فعلی:0.32237
  • بالاترین قیمت روز:0.34506
  • پایین ترین قیمت روز:0.32237
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.33%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.34506
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۵:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.32515
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0028

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.32237 ریال15:45:08
0.32271 ریال13:55:10
0.32361 ریال9:50:12
0.32342 ریال9:48:09
0.33503 ریال6:37:00
0.33511 ریال6:34:45
0.33531 ریال6:22:09
0.34212 ریال2:33:07
0.34506 ریال1:32:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات