کالایاب
شاخص یاب

آرک / Ark

  • نرخ فعلی:0.54
  • بالاترین قیمت روز:0.54
  • پایین ترین قیمت روز:0.494
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.504
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.507
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.033

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار کندل استیک آرک / Ark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.54 ریال18:13:06
0.512 ریال17:46:06
0.508 ریال17:37:06
0.514 ریال17:13:06
0.518 ریال17:08:06
0.52 ریال16:58:06
0.499 ریال16:26:19
0.5 ریال8:40:07
0.503 ریال8:37:06
0.501 ریال8:02:06
0.505 ریال7:58:14
0.503 ریال7:40:08
0.499 ریال7:04:06
0.494 ریال6:46:05
0.5 ریال6:37:05
0.502 ریال5:40:30
0.503 ریال4:41:05
0.505 ریال4:32:05
0.495 ریال4:17:05
0.503 ریال3:56:05
0.502 ریال3:41:05
0.499 ریال2:59:05
0.506 ریال2:37:05
0.503 ریال2:04:05
0.504 ریال0:32:06
0.504 ریال0:32:04
0.504 ریال0:32:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات