شاخص یاب

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.05068
  • بالاترین قیمت روز:0.05157
  • پایین ترین قیمت روز:0.05047
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05078
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.05058
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05068 ریال6:34:18
0.05066 ریال6:33:37
0.05075 ریال6:32:22
0.05073 ریال6:30:26
0.05072 ریال6:28:07
0.0508 ریال6:22:08
0.05086 ریال6:21:10
0.05085 ریال6:20:50
0.05083 ریال6:19:09
0.05083 ریال6:18:41
0.05082 ریال6:14:12
0.05077 ریال6:13:57
0.05077 ریال6:13:55
0.05072 ریال6:09:13
0.05062 ریال6:08:04
0.05067 ریال6:07:04
0.05069 ریال6:06:07
0.05067 ریال6:04:15
0.05074 ریال6:02:06
0.05067 ریال5:58:08
0.05066 ریال5:57:07
0.05073 ریال5:56:12
0.05069 ریال5:54:07
0.05064 ریال5:52:08
0.05068 ریال5:47:09
0.05069 ریال5:45:09
0.05068 ریال5:44:08
0.05069 ریال5:43:07
0.05072 ریال5:42:03
0.05076 ریال5:40:09
0.05067 ریال5:39:10
0.05063 ریال5:38:07
0.05066 ریال5:37:09
0.05062 ریال5:35:08
0.0507 ریال5:34:07
0.05076 ریال5:33:03
0.05071 ریال5:32:08
0.05073 ریال5:27:04
0.05077 ریال5:25:05
0.05073 ریال5:23:07
0.05072 ریال5:22:07
0.0507 ریال5:21:03
0.05069 ریال5:20:05
0.05076 ریال5:18:08
0.05078 ریال5:16:03
0.05073 ریال5:14:07
0.0508 ریال5:13:07
0.05079 ریال5:12:07
0.05086 ریال5:11:07
0.05082 ریال5:10:09
0.05078 ریال5:08:06
0.05081 ریال5:07:07
0.05083 ریال5:05:10
0.0507 ریال5:04:03
0.05077 ریال5:02:08
0.05059 ریال5:00:06
0.05061 ریال4:57:03
0.05066 ریال4:55:08
0.05057 ریال4:54:03
0.05055 ریال4:52:06
0.05057 ریال4:49:03
0.05049 ریال4:48:04
0.05047 ریال4:47:03
0.05059 ریال4:45:08
0.05057 ریال4:43:06
0.05059 ریال4:42:06
0.05061 ریال4:40:08
0.05078 ریال4:39:03
0.05072 ریال4:38:03
0.05076 ریال4:36:06
0.05073 ریال4:35:08
0.05072 ریال4:33:07
0.05091 ریال4:32:07
0.0508 ریال4:31:03
0.05083 ریال4:28:07
0.05077 ریال4:26:06
0.05076 ریال4:25:08
0.05073 ریال4:24:03
0.05074 ریال4:22:06
0.05075 ریال4:20:08
0.0508 ریال4:19:06
0.05084 ریال4:17:04
0.05082 ریال4:15:08
0.05086 ریال4:14:03
0.05089 ریال4:13:03
0.0509 ریال4:11:07
0.05081 ریال4:09:06
0.05085 ریال4:07:07
0.05096 ریال4:04:07
0.05093 ریال4:02:06
0.05095 ریال4:01:07
0.0509 ریال4:00:06
0.05101 ریال3:59:03
0.051 ریال3:58:03
0.05101 ریال3:56:07
0.05093 ریال3:54:07
0.05075 ریال3:48:06
0.05087 ریال3:45:08
0.05089 ریال3:44:03
0.0509 ریال3:43:03
0.05095 ریال3:40:08
0.0509 ریال3:39:06
0.05084 ریال3:38:06
0.0509 ریال3:36:06
0.05088 ریال3:35:08
0.05092 ریال3:33:06
0.05103 ریال3:32:03
0.05104 ریال3:30:09
0.05102 ریال3:29:06
0.05105 ریال3:28:06
0.0512 ریال3:27:07
0.05119 ریال3:26:03
0.05118 ریال3:24:06
0.05124 ریال3:21:07
0.05123 ریال3:20:08
0.05121 ریال3:19:06
0.05125 ریال3:18:03
0.05091 ریال3:16:07
0.05083 ریال3:15:04
0.05082 ریال3:13:07
0.05085 ریال3:09:06
0.05086 ریال3:07:07
0.05087 ریال3:05:08
0.05086 ریال3:04:06
0.05088 ریال3:03:06
0.05087 ریال3:02:07
0.05086 ریال3:01:08
0.05085 ریال3:00:07
0.0509 ریال2:59:05
0.05093 ریال2:56:07
0.05098 ریال2:55:05
0.05096 ریال2:53:07
0.05097 ریال2:52:07
0.05094 ریال2:51:07
0.05092 ریال2:49:07
0.05102 ریال2:48:07
0.05094 ریال2:47:07
0.05103 ریال2:46:07
0.05098 ریال2:45:05
0.05096 ریال2:43:07
0.05107 ریال2:42:03
0.05105 ریال2:40:09
0.05101 ریال2:39:06
0.05096 ریال2:38:07
0.05091 ریال2:37:03
0.05116 ریال2:36:03
0.05115 ریال2:34:06
0.05119 ریال2:32:07
0.05135 ریال2:31:07
0.05132 ریال2:29:06
0.05136 ریال2:28:07
0.05124 ریال2:24:04
0.05125 ریال2:22:06
0.0513 ریال2:20:08
0.05129 ریال2:19:03
0.05127 ریال2:18:03
0.05128 ریال2:16:07
0.05114 ریال2:10:08
0.05115 ریال2:04:03
0.05111 ریال2:03:03
0.05108 ریال2:01:07
0.05103 ریال2:00:13
0.05112 ریال1:58:06
0.05111 ریال1:56:06
0.05115 ریال1:53:06
0.05111 ریال1:52:06
0.05115 ریال1:51:07
0.05114 ریال1:49:07
0.05093 ریال1:46:06
0.05096 ریال1:44:06
0.05098 ریال1:43:06
0.05093 ریال1:42:06
0.05088 ریال1:40:04
0.05089 ریال1:39:02
0.0509 ریال1:38:05
0.05107 ریال1:36:06
0.05116 ریال1:29:06
0.05114 ریال1:27:06
0.05126 ریال1:26:06
0.05131 ریال1:25:04
0.05127 ریال1:20:08
0.05132 ریال1:16:05
0.05136 ریال1:15:07
0.05126 ریال1:13:05
0.05127 ریال1:12:05
0.05123 ریال1:11:05
0.05116 ریال1:09:02
0.05104 ریال1:08:02
0.05107 ریال1:06:06
0.05118 ریال1:04:06
0.05117 ریال1:03:06
0.05132 ریال1:02:03
0.05133 ریال1:00:10
0.05128 ریال0:59:06
0.05138 ریال0:58:06
0.05133 ریال0:57:05
0.05142 ریال0:56:02
0.05156 ریال0:55:06
0.05157 ریال0:53:05
0.05127 ریال0:52:06
0.05133 ریال0:51:06
0.05114 ریال0:49:03
0.05115 ریال0:47:06
0.05095 ریال0:46:02
0.05094 ریال0:44:06
0.05106 ریال0:42:05
0.05117 ریال0:41:02
0.05118 ریال0:38:05
0.05119 ریال0:37:06
0.05122 ریال0:36:06
0.05131 ریال0:35:07
0.05121 ریال0:34:02
0.05117 ریال0:33:02
0.05118 ریال0:32:02
0.0512 ریال0:31:03
0.05115 ریال0:30:08
0.0514 ریال0:29:06
0.05134 ریال0:28:02
0.05127 ریال0:27:02
0.0512 ریال0:26:05
0.05126 ریال0:24:06
0.05125 ریال0:23:06
0.0514 ریال0:22:06
0.05144 ریال0:21:06
0.0511 ریال0:20:04
0.05105 ریال0:19:02
0.0509 ریال0:18:05
0.05078 ریال0:17:03
0.05079 ریال0:16:02
0.05077 ریال0:14:05
0.05078 ریال0:13:06
0.05079 ریال0:12:06
0.05086 ریال0:10:07
0.0509 ریال0:08:05
0.05068 ریال0:06:06
0.05073 ریال0:04:05
0.05078 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات