شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.05245
  • بالاترین قیمت روز:0.05283
  • پایین ترین قیمت روز:0.05197
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05273
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.05287
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05245 ریال15:51:08
0.05235 ریال15:37:08
0.05254 ریال14:58:08
0.05258 ریال14:46:09
0.05254 ریال14:40:10
0.05262 ریال14:13:07
0.0523 ریال14:09:07
0.05245 ریال13:31:08
0.05228 ریال13:22:07
0.05229 ریال13:20:22
0.05221 ریال13:03:09
0.05224 ریال12:54:08
0.0522 ریال12:49:08
0.05221 ریال12:35:09
0.05228 ریال12:30:13
0.05225 ریال12:26:08
0.05218 ریال12:14:09
0.05219 ریال12:05:09
0.05216 ریال11:50:10
0.05215 ریال11:49:08
0.05214 ریال11:30:12
0.05209 ریال11:11:08
0.05207 ریال11:07:08
0.05209 ریال11:05:09
0.05207 ریال11:04:10
0.05209 ریال11:03:08
0.05208 ریال11:02:09
0.05207 ریال10:57:08
0.05214 ریال10:49:09
0.05218 ریال10:45:11
0.05216 ریال10:10:09
0.05217 ریال10:06:08
0.05216 ریال9:58:08
0.05236 ریال9:41:09
0.05237 ریال9:39:08
0.05236 ریال9:37:07
0.05235 ریال9:36:09
0.05237 ریال9:34:08
0.05236 ریال9:33:07
0.05232 ریال9:32:10
0.05231 ریال9:30:12
0.05232 ریال9:17:08
0.05226 ریال9:06:09
0.05222 ریال8:57:09
0.05226 ریال8:53:08
0.05223 ریال8:50:11
0.05231 ریال8:43:08
0.05227 ریال8:32:08
0.05225 ریال8:13:08
0.05224 ریال8:08:08
0.05227 ریال8:05:11
0.05232 ریال7:28:08
0.05209 ریال7:15:09
0.05219 ریال6:42:09
0.05205 ریال6:32:08
0.05197 ریال6:20:11
0.05232 ریال5:54:09
0.05241 ریال5:10:12
0.05243 ریال4:38:08
0.05246 ریال4:27:08
0.05233 ریال4:04:08
0.05237 ریال4:02:09
0.0525 ریال3:21:08
0.05248 ریال3:19:08
0.05245 ریال3:10:11
0.05256 ریال3:00:13
0.05266 ریال2:47:08
0.05269 ریال2:45:10
0.05273 ریال2:40:11
0.05276 ریال2:31:09
0.05271 ریال2:16:09
0.05273 ریال2:09:08
0.05271 ریال2:06:08
0.05274 ریال1:57:09
0.05283 ریال1:21:08
0.05278 ریال1:13:08
0.05276 ریال1:06:08
0.05274 ریال0:58:08
0.05272 ریال0:51:08
0.05267 ریال0:30:12
0.05273 ریال0:29:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات