کالایاب
شاخص یاب

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.08307
  • بالاترین قیمت روز:0.08325
  • پایین ترین قیمت روز:0.08269
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08279
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.08288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.08307 ریال3:03:03
0.08306 ریال2:59:03
0.08311 ریال2:56:08
0.08313 ریال2:54:09
0.08314 ریال2:53:09
0.08316 ریال2:50:10
0.08317 ریال2:49:09
0.08312 ریال2:43:09
0.08303 ریال2:40:12
0.08296 ریال2:39:09
0.08298 ریال2:36:04
0.083 ریال2:23:08
0.08297 ریال2:22:09
0.083 ریال2:21:10
0.08303 ریال2:18:12
0.08311 ریال2:14:17
0.08317 ریال2:12:13
0.08311 ریال2:11:08
0.08324 ریال2:10:10
0.08325 ریال2:03:09
0.0832 ریال2:01:13
0.08318 ریال2:00:14
0.0831 ریال1:58:09
0.08303 ریال1:54:09
0.08305 ریال1:53:09
0.08307 ریال1:46:09
0.08306 ریال1:43:08
0.08315 ریال1:39:09
0.08321 ریال1:37:11
0.08325 ریال1:33:08
0.08318 ریال1:32:08
0.08315 ریال1:30:06
0.0831 ریال1:24:03
0.08307 ریال1:22:09
0.08318 ریال1:21:04
0.08313 ریال1:20:10
0.08308 ریال1:18:09
0.08307 ریال1:16:10
0.08304 ریال1:15:09
0.08318 ریال1:14:08
0.0831 ریال1:12:08
0.08307 ریال1:08:09
0.08304 ریال1:06:09
0.08298 ریال1:04:09
0.08293 ریال1:03:08
0.08281 ریال1:02:08
0.08274 ریال0:59:03
0.08273 ریال0:58:10
0.08279 ریال0:56:09
0.08285 ریال0:54:08
0.08279 ریال0:53:09
0.08285 ریال0:48:08
0.0828 ریال0:47:03
0.08285 ریال0:46:09
0.0828 ریال0:44:09
0.08269 ریال0:42:08
0.08282 ریال0:38:05
0.08288 ریال0:33:04
0.08293 ریال0:32:08
0.08304 ریال0:28:09
0.08296 ریال0:24:09
0.08292 ریال0:20:10
0.0828 ریال0:19:09
0.08297 ریال0:14:08
0.08291 ریال0:12:13
0.08289 ریال0:10:11
0.08288 ریال0:08:13
0.08275 ریال0:06:09
0.08279 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات