شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.08216
  • بالاترین قیمت روز:0.08386
  • پایین ترین قیمت روز:0.08105
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۷:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.08145
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.08216 ریال23:07:06
0.08214 ریال23:03:06
0.08236 ریال22:59:06
0.08234 ریال22:56:06
0.08245 ریال22:51:06
0.08243 ریال22:47:06
0.08239 ریال22:43:06
0.08237 ریال22:39:07
0.08233 ریال22:35:07
0.08227 ریال22:31:07
0.08231 ریال22:23:06
0.08228 ریال22:19:06
0.08237 ریال22:11:06
0.08222 ریال22:07:07
0.08239 ریال22:03:06
0.08222 ریال21:59:06
0.08235 ریال21:55:07
0.08222 ریال21:51:06
0.08221 ریال21:47:06
0.08223 ریال21:43:07
0.08217 ریال21:35:08
0.08233 ریال21:27:06
0.08223 ریال21:23:06
0.08241 ریال21:11:06
0.08246 ریال21:07:06
0.08233 ریال21:03:05
0.08227 ریال20:59:05
0.08222 ریال20:51:06
0.08203 ریال20:39:06
0.08205 ریال20:35:07
0.082 ریال20:31:07
0.08196 ریال20:27:06
0.08208 ریال20:23:06
0.08213 ریال20:19:06
0.08215 ریال20:15:08
0.08214 ریال20:07:06
0.0821 ریال20:03:05
0.08198 ریال19:59:06
0.08202 ریال19:51:06
0.08204 ریال19:47:06
0.08229 ریال19:43:06
0.0824 ریال19:39:06
0.08219 ریال19:35:07
0.08224 ریال19:31:09
0.08216 ریال19:23:06
0.082 ریال19:19:09
0.08204 ریال19:15:07
0.08217 ریال19:11:06
0.08195 ریال19:03:06
0.08105 ریال18:59:06
0.08172 ریال18:55:08
0.0816 ریال18:52:06
0.08176 ریال18:43:13
0.08182 ریال18:39:06
0.08199 ریال18:36:06
0.08228 ریال18:31:15
0.08226 ریال18:27:06
0.08215 ریال18:19:06
0.08231 ریال18:11:10
0.08241 ریال18:07:06
0.08239 ریال18:03:07
0.08241 ریال18:00:12
0.08233 ریال17:51:07
0.08249 ریال17:47:07
0.08258 ریال17:39:07
0.08273 ریال17:35:07
0.08304 ریال17:27:07
0.08314 ریال17:23:05
0.08317 ریال17:19:07
0.08349 ریال17:15:07
0.08347 ریال17:11:06
0.08333 ریال17:07:06
0.08323 ریال17:04:06
0.08328 ریال16:59:05
0.08325 ریال16:55:08
0.08326 ریال16:51:07
0.08328 ریال16:47:05
0.08325 ریال16:43:07
0.08341 ریال16:39:05
0.08337 ریال16:35:07
0.08347 ریال16:31:07
0.0835 ریال16:27:06
0.08328 ریال16:24:05
0.08302 ریال16:15:07
0.08263 ریال16:08:06
0.08282 ریال16:03:06
0.083 ریال15:55:07
0.08367 ریال15:51:06
0.08386 ریال15:47:06
0.08375 ریال15:39:06
0.08346 ریال15:31:07
0.08368 ریال15:23:06
0.08329 ریال15:19:06
0.08311 ریال15:11:08
0.08307 ریال15:03:06
0.08299 ریال14:59:06
0.08284 ریال14:55:07
0.08263 ریال14:51:06
0.0827 ریال14:47:06
0.08265 ریال14:43:06
0.08263 ریال14:39:06
0.08254 ریال14:35:07
0.08253 ریال14:31:07
0.08256 ریال14:27:05
0.08247 ریال14:23:06
0.0825 ریال14:19:06
0.08249 ریال14:15:07
0.08258 ریال14:11:06
0.08263 ریال14:07:06
0.08258 ریال13:59:06
0.08249 ریال13:55:07
0.08265 ریال13:51:06
0.08304 ریال13:43:06
0.08289 ریال13:39:06
0.08314 ریال13:35:07
0.08283 ریال13:27:06
0.08284 ریال13:19:06
0.08265 ریال13:07:06
0.08274 ریال13:03:06
0.08264 ریال12:59:06
0.08265 ریال12:55:08
0.08266 ریال12:51:06
0.08296 ریال12:47:06
0.08297 ریال12:43:06
0.08285 ریال12:39:06
0.0829 ریال12:35:07
0.08327 ریال12:27:07
0.0829 ریال12:24:07
0.08279 ریال12:15:07
0.08287 ریال12:11:06
0.08281 ریال12:07:06
0.08275 ریال12:03:06
0.08257 ریال11:55:07
0.08284 ریال11:47:06
0.08286 ریال11:44:06
0.0826 ریال11:39:10
0.08281 ریال11:36:06
0.08254 ریال11:31:07
0.08252 ریال11:27:06
0.08244 ریال11:24:06
0.08225 ریال11:15:08
0.08245 ریال11:07:06
0.08255 ریال11:03:05
0.08288 ریال10:59:06
0.08289 ریال10:55:08
0.08281 ریال10:48:06
0.08277 ریال10:39:06
0.08281 ریال10:31:07
0.0828 ریال10:23:07
0.08257 ریال10:19:06
0.08266 ریال10:11:06
0.08235 ریال10:04:06
0.08223 ریال9:59:05
0.08226 ریال9:55:07
0.08227 ریال9:51:06
0.08225 ریال9:47:05
0.08208 ریال9:43:06
0.08204 ریال9:39:06
0.08205 ریال9:35:07
0.08188 ریال9:31:07
0.08206 ریال9:27:05
0.08224 ریال9:23:05
0.08227 ریال9:19:06
0.08246 ریال9:11:09
0.08275 ریال9:07:05
0.08265 ریال9:03:05
0.08289 ریال8:59:05
0.08267 ریال8:55:06
0.08265 ریال8:47:05
0.0825 ریال8:39:05
0.08255 ریال8:35:06
0.08247 ریال8:31:06
0.08243 ریال8:27:06
0.08278 ریال8:23:05
0.08254 ریال8:19:06
0.0826 ریال8:11:05
0.08262 ریال8:07:05
0.08264 ریال8:03:05
0.0826 ریال7:59:06
0.08244 ریال7:51:06
0.08229 ریال7:47:05
0.082 ریال7:43:06
0.08205 ریال7:35:07
0.08212 ریال7:23:05
0.08226 ریال7:19:05
0.0822 ریال7:15:06
0.08234 ریال7:08:06
0.08219 ریال7:03:05
0.08228 ریال6:59:05
0.08159 ریال6:55:07
0.08177 ریال6:47:06
0.08198 ریال6:43:06
0.082 ریال6:39:05
0.08202 ریال6:35:06
0.0819 ریال6:31:28
0.08198 ریال6:27:06
0.08196 ریال6:23:06
0.08195 ریال6:19:06
0.08193 ریال6:15:07
0.0823 ریال6:03:05
0.08238 ریال5:59:06
0.08202 ریال5:55:06
0.08199 ریال5:47:06
0.08179 ریال5:35:06
0.0818 ریال5:27:05
0.0817 ریال5:23:06
0.08161 ریال5:15:07
0.0816 ریال5:11:05
0.08156 ریال5:07:06
0.08159 ریال4:59:05
0.08161 ریال4:55:06
0.08165 ریال4:47:05
0.08166 ریال4:43:05
0.08171 ریال4:39:05
0.08182 ریال4:35:07
0.08195 ریال4:27:05
0.08187 ریال4:23:06
0.08182 ریال4:19:05
0.08193 ریال4:15:07
0.08196 ریال4:11:06
0.08194 ریال4:08:05
0.08191 ریال4:03:05
0.08179 ریال3:59:05
0.0816 ریال3:51:05
0.08175 ریال3:47:05
0.08165 ریال3:43:05
0.08161 ریال3:39:05
0.08157 ریال3:35:06
0.08138 ریال3:27:06
0.08151 ریال3:23:05
0.08147 ریال3:15:06
0.08144 ریال3:07:05
0.08139 ریال2:59:05
0.08136 ریال2:55:06
0.08134 ریال2:47:06
0.08121 ریال2:43:06
0.08133 ریال2:39:05
0.08131 ریال2:35:07
0.08161 ریال2:27:05
0.0816 ریال2:23:05
0.08154 ریال2:15:07
0.08149 ریال2:11:06
0.08152 ریال1:59:05
0.08146 ریال1:55:07
0.08157 ریال1:51:05
0.08152 ریال1:47:05
0.08158 ریال1:43:05
0.08159 ریال1:39:05
0.0816 ریال1:35:06
0.08186 ریال1:27:05
0.08183 ریال1:23:05
0.08178 ریال1:19:05
0.0818 ریال1:15:07
0.08186 ریال1:07:05
0.08188 ریال1:03:04
0.08207 ریال0:59:06
0.08192 ریال0:55:07
0.08194 ریال0:51:05
0.08197 ریال0:47:05
0.08198 ریال0:43:05
0.0817 ریال0:39:05
0.08173 ریال0:35:05
0.08175 ریال0:23:05
0.08159 ریال0:19:05
0.08161 ریال0:15:06
0.08155 ریال0:11:05
0.08144 ریال0:04:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات