کالایاب
شاخص یاب

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.07879
  • بالاترین قیمت روز:0.08381
  • پایین ترین قیمت روز:0.07701
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.08381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.08054
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.07879 ریال13:34:07
0.07985 ریال13:32:08
0.07984 ریال13:26:07
0.07982 ریال13:20:10
0.07973 ریال13:17:07
0.0799 ریال13:02:07
0.07972 ریال12:52:08
0.07875 ریال12:50:11
0.07881 ریال12:46:08
0.07893 ریال12:38:07
0.07899 ریال12:35:09
0.07877 ریال12:32:09
0.07902 ریال12:26:07
0.07884 ریال12:17:08
0.07892 ریال12:14:08
0.079 ریال12:11:08
0.0788 ریال12:09:07
0.07863 ریال12:06:07
0.07854 ریال12:02:07
0.07878 ریال11:56:06
0.07857 ریال11:47:06
0.0806 ریال11:41:06
0.08028 ریال11:35:06
0.0801 ریال11:32:06
0.08 ریال11:29:06
0.07992 ریال11:26:05
0.07988 ریال11:23:05
0.07992 ریال11:20:07
0.07984 ریال11:17:06
0.07981 ریال11:11:05
0.07964 ریال11:08:06
0.07965 ریال11:02:06
0.0797 ریال10:59:06
0.07957 ریال10:53:06
0.07952 ریال10:46:06
0.07851 ریال10:44:06
0.0783 ریال10:37:06
0.07838 ریال10:33:06
0.07839 ریال10:29:06
0.0784 ریال10:26:06
0.07946 ریال10:23:06
0.07951 ریال10:14:05
0.07954 ریال10:11:06
0.07956 ریال10:08:05
0.07954 ریال10:06:06
0.07955 ریال10:02:05
0.07952 ریال9:58:06
0.07932 ریال9:50:07
0.07937 ریال9:47:06
0.0793 ریال9:44:06
0.07946 ریال9:35:06
0.07959 ریال9:29:06
0.0796 ریال9:26:05
0.07955 ریال9:17:05
0.07951 ریال9:14:05
0.07943 ریال9:08:06
0.07942 ریال9:05:07
0.07851 ریال8:59:06
0.07848 ریال8:54:05
0.07866 ریال8:49:05
0.07864 ریال8:45:07
0.07867 ریال8:41:06
0.07879 ریال8:36:06
0.07872 ریال8:33:06
0.07867 ریال8:30:08
0.07859 ریال8:27:05
0.07863 ریال8:24:05
0.0786 ریال8:21:06
0.07867 ریال8:18:05
0.07868 ریال8:14:05
0.0787 ریال8:12:05
0.07868 ریال8:08:05
0.07863 ریال8:02:05
0.0785 ریال7:59:05
0.07852 ریال7:56:06
0.07838 ریال7:50:07
0.07855 ریال7:47:05
0.07857 ریال7:41:05
0.07853 ریال7:38:05
0.0787 ریال7:35:06
0.07869 ریال7:32:05
0.07868 ریال7:26:05
0.07769 ریال7:20:07
0.07881 ریال7:14:06
0.07878 ریال7:11:05
0.0786 ریال7:07:05
0.07858 ریال7:02:05
0.07861 ریال6:56:05
0.07858 ریال6:50:07
0.0784 ریال6:41:05
0.07835 ریال6:38:05
0.07832 ریال6:32:05
0.07837 ریال6:20:26
0.07838 ریال6:17:05
0.07834 ریال6:14:06
0.07826 ریال6:11:05
0.07805 ریال6:06:06
0.07796 ریال6:02:05
0.07792 ریال5:59:05
0.07791 ریال5:56:05
0.07792 ریال5:47:06
0.07796 ریال5:44:05
0.07801 ریال5:35:06
0.078 ریال5:32:06
0.07801 ریال5:29:05
0.07804 ریال5:26:06
0.07808 ریال5:20:07
0.0779 ریال5:17:06
0.07787 ریال5:11:05
0.07775 ریال5:06:05
0.07762 ریال5:02:05
0.07763 ریال4:58:05
0.07777 ریال4:53:05
0.07792 ریال4:47:05
0.07791 ریال4:44:06
0.0779 ریال4:41:05
0.07792 ریال4:38:05
0.07788 ریال4:35:06
0.07808 ریال4:32:06
0.07798 ریال4:29:05
0.07796 ریال4:27:05
0.07792 ریال4:17:05
0.07823 ریال4:07:05
0.07811 ریال3:58:05
0.07821 ریال3:55:06
0.0783 ریال3:50:06
0.07822 ریال3:44:05
0.07815 ریال3:35:06
0.07823 ریال3:32:05
0.07814 ریال3:29:05
0.07711 ریال3:23:05
0.07701 ریال3:17:05
0.07804 ریال3:14:05
0.07821 ریال3:08:05
0.07713 ریال3:05:06
0.07847 ریال2:58:05
0.07833 ریال2:56:06
0.07838 ریال2:53:05
0.07848 ریال2:47:05
0.07847 ریال2:44:05
0.07972 ریال2:40:07
0.0798 ریال2:35:06
0.07974 ریال2:32:05
0.07966 ریال2:29:05
0.08 ریال2:26:05
0.08056 ریال2:17:05
0.0805 ریال2:13:05
0.08043 ریال2:08:05
0.08041 ریال2:06:06
0.08039 ریال1:58:05
0.0804 ریال1:52:05
0.08041 ریال1:50:06
0.08039 ریال1:47:05
0.07939 ریال1:44:05
0.08044 ریال1:34:05
0.08155 ریال1:32:05
0.08154 ریال1:28:05
0.08355 ریال1:25:06
0.08366 ریال1:16:05
0.0837 ریال1:13:05
0.08357 ریال1:08:05
0.08354 ریال1:05:06
0.08352 ریال1:02:06
0.08347 ریال0:56:06
0.08332 ریال0:53:05
0.08335 ریال0:47:06
0.08345 ریال0:44:06
0.08346 ریال0:41:06
0.08353 ریال0:35:07
0.08358 ریال0:32:06
0.08345 ریال0:29:05
0.08371 ریال0:26:06
0.08267 ریال0:20:07
0.08376 ریال0:11:06
0.08381 ریال0:02:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات