کالایاب
شاخص یاب

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.14433
  • بالاترین قیمت روز:0.1477
  • پایین ترین قیمت روز:0.14079
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.14281
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.14116
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.14433 ریال9:13:05
0.14521 ریال9:07:05
0.14526 ریال8:58:05
0.14513 ریال8:55:06
0.14461 ریال8:49:05
0.1437 ریال8:43:06
0.14346 ریال8:37:06
0.14255 ریال8:31:06
0.14216 ریال8:28:05
0.14203 ریال8:19:05
0.14186 ریال8:16:05
0.14198 ریال8:10:29
0.14088 ریال7:55:07
0.14079 ریال7:52:12
0.14155 ریال7:46:06
0.14147 ریال7:43:30
0.14174 ریال7:40:08
0.14158 ریال7:37:05
0.14112 ریال7:31:07
0.14167 ریال7:28:09
0.14283 ریال7:25:06
0.14193 ریال7:19:06
0.14385 ریال7:13:05
0.14263 ریال7:10:07
0.14369 ریال7:04:20
0.1437 ریال7:02:07
0.14375 ریال6:58:13
0.14353 ریال6:55:14
0.14361 ریال6:52:11
0.14338 ریال6:49:06
0.14474 ریال6:46:05
0.14452 ریال6:43:06
0.14408 ریال6:37:08
0.14536 ریال6:28:06
0.14418 ریال6:22:06
0.14394 ریال6:16:06
0.14381 ریال6:10:07
0.1439 ریال6:07:06
0.14354 ریال6:04:06
0.14397 ریال5:55:09
0.14487 ریال5:52:07
0.14506 ریال5:47:05
0.1449 ریال5:44:05
0.14497 ریال5:39:05
0.14476 ریال5:32:06
0.1445 ریال5:30:08
0.14444 ریال5:28:06
0.14465 ریال5:26:05
0.1445 ریال5:22:06
0.14477 ریال5:20:07
0.14452 ریال5:14:05
0.14428 ریال5:11:06
0.14474 ریال5:10:06
0.14473 ریال5:08:05
0.14466 ریال5:06:06
0.14489 ریال5:02:04
0.14468 ریال4:56:05
0.14515 ریال4:53:05
0.14524 ریال4:50:07
0.14619 ریال4:44:05
0.14693 ریال4:42:06
0.14647 ریال4:41:05
0.1477 ریال4:38:05
0.14667 ریال4:35:06
0.14641 ریال4:29:05
0.14638 ریال4:26:05
0.14652 ریال4:23:05
0.14628 ریال4:21:05
0.14634 ریال4:19:05
0.14626 ریال4:17:05
0.14639 ریال4:14:05
0.1462 ریال4:08:06
0.1458 ریال4:07:05
0.14575 ریال4:05:06
0.14581 ریال3:59:05
0.14583 ریال3:56:05
0.14576 ریال3:53:05
0.14665 ریال3:46:05
0.14672 ریال3:41:05
0.14667 ریال3:38:05
0.14657 ریال3:37:05
0.14628 ریال3:35:06
0.14612 ریال3:29:04
0.14506 ریال3:27:06
0.14495 ریال3:26:06
0.14506 ریال3:24:05
0.14513 ریال3:21:05
0.14647 ریال3:17:05
0.14649 ریال3:16:05
0.14647 ریال3:14:06
0.14643 ریال3:09:06
0.14506 ریال3:04:05
0.14434 ریال2:59:05
0.1445 ریال2:56:05
0.14457 ریال2:50:06
0.14444 ریال2:48:06
0.14442 ریال2:47:05
0.14393 ریال2:45:06
0.14437 ریال2:39:05
0.14463 ریال2:36:05
0.14435 ریال2:33:05
0.14433 ریال2:29:05
0.14428 ریال2:26:05
0.14443 ریال2:23:05
0.14427 ریال2:18:05
0.14413 ریال2:15:07
0.14384 ریال2:09:05
0.14273 ریال2:03:13
0.14261 ریال1:57:05
0.14295 ریال1:52:05
0.14289 ریال1:49:05
0.14283 ریال1:46:05
0.14278 ریال1:42:05
0.14222 ریال1:36:05
0.14323 ریال1:33:05
0.14331 ریال1:30:08
0.14304 ریال1:25:06
0.14286 ریال1:19:06
0.14225 ریال1:15:07
0.14248 ریال1:12:05
0.14223 ریال1:06:06
0.14315 ریال0:54:05
0.14319 ریال0:49:06
0.14333 ریال0:42:06
0.14315 ریال0:38:06
0.14297 ریال0:31:06
0.14286 ریال0:21:06
0.14362 ریال0:18:05
0.14237 ریال0:13:06
0.14214 ریال0:07:31
0.14281 ریال0:05:41
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات