کالایاب
شاخص یاب

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.19092
  • بالاترین قیمت روز:0.19815
  • پایین ترین قیمت روز:0.19045
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.19564
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.19585
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.19092 ریال7:49:11
0.19074 ریال7:48:09
0.19061 ریال7:47:03
0.19045 ریال7:45:05
0.19059 ریال7:44:08
0.19061 ریال7:43:10
0.1908 ریال7:39:09
0.19103 ریال7:38:13
0.1909 ریال7:36:08
0.19103 ریال7:35:10
0.19089 ریال7:33:03
0.19103 ریال7:32:08
0.19083 ریال7:30:14
0.19068 ریال7:28:09
0.19063 ریال7:26:08
0.19083 ریال7:25:11
0.19063 ریال7:22:09
0.19098 ریال7:20:11
0.19106 ریال7:18:14
0.19129 ریال7:17:09
0.19149 ریال7:14:08
0.19178 ریال7:13:14
0.19172 ریال7:12:09
0.19222 ریال7:06:09
0.19216 ریال7:03:09
0.19206 ریال7:02:09
0.19198 ریال7:00:06
0.19202 ریال6:59:13
0.19214 ریال6:56:08
0.19233 ریال6:54:08
0.19234 ریال6:53:04
0.19242 ریال6:51:09
0.19239 ریال6:50:10
0.19241 ریال6:49:10
0.19237 ریال6:48:13
0.1922 ریال6:47:03
0.19178 ریال6:44:08
0.19183 ریال6:43:10
0.19186 ریال6:42:09
0.19178 ریال6:37:11
0.19147 ریال6:34:08
0.19154 ریال6:32:09
0.19186 ریال6:30:11
0.19184 ریال6:28:09
0.19207 ریال6:26:48
0.19239 ریال6:24:00
0.19239 ریال6:24:00
0.19372 ریال6:21:47
0.19372 ریال6:21:47
0.19403 ریال6:17:33
0.19403 ریال6:17:33
0.1945 ریال6:12:08
0.19379 ریال6:10:12
0.19425 ریال6:06:08
0.19424 ریال6:04:03
0.19481 ریال6:02:08
0.19484 ریال6:00:16
0.19506 ریال5:58:08
0.19491 ریال5:54:08
0.19561 ریال5:51:03
0.19504 ریال5:42:20
0.1958 ریال5:37:09
0.19589 ریال5:30:11
0.19592 ریال5:28:16
0.19589 ریال5:27:13
0.19598 ریال5:26:08
0.1954 ریال5:24:08
0.19546 ریال5:22:08
0.19571 ریال5:20:11
0.19564 ریال5:18:17
0.19569 ریال5:15:10
0.19573 ریال5:12:09
0.19488 ریال5:11:09
0.19527 ریال5:08:09
0.19483 ریال5:04:09
0.19488 ریال5:03:08
0.19483 ریال5:02:09
0.19481 ریال5:01:16
0.19475 ریال4:59:04
0.19528 ریال4:58:10
0.19516 ریال4:55:10
0.19515 ریال4:54:03
0.19521 ریال4:53:04
0.19531 ریال4:51:08
0.19534 ریال4:50:11
0.19535 ریال4:49:14
0.1954 ریال4:47:14
0.19514 ریال4:46:09
0.1957 ریال4:45:11
0.19535 ریال4:44:08
0.19533 ریال4:42:08
0.19535 ریال4:41:08
0.19514 ریال4:39:12
0.19524 ریال4:37:09
0.19526 ریال4:36:09
0.19553 ریال4:35:10
0.1957 ریال4:33:09
0.19597 ریال4:32:09
0.19627 ریال4:30:14
0.196 ریال4:26:09
0.19518 ریال4:25:10
0.19587 ریال4:20:05
0.19613 ریال4:18:09
0.19614 ریال4:16:08
0.19555 ریال4:12:08
0.19518 ریال4:01:12
0.19516 ریال4:00:16
0.1949 ریال3:54:03
0.19488 ریال3:52:09
0.19495 ریال3:51:09
0.19502 ریال3:50:05
0.19487 ریال3:49:03
0.19502 ریال3:46:08
0.19481 ریال3:45:10
0.19498 ریال3:44:08
0.19528 ریال3:41:09
0.19502 ریال3:40:12
0.19493 ریال3:39:08
0.19547 ریال3:36:08
0.19467 ریال3:35:10
0.19528 ریال3:33:09
0.19608 ریال3:32:14
0.1958 ریال3:31:10
0.19612 ریال3:30:11
0.1961 ریال3:26:08
0.1962 ریال3:24:07
0.19626 ریال3:23:08
0.19656 ریال3:20:10
0.19609 ریال3:14:09
0.19662 ریال3:11:09
0.19681 ریال3:03:03
0.19679 ریال3:01:13
0.1968 ریال2:59:03
0.19691 ریال2:58:09
0.19683 ریال2:56:08
0.19696 ریال2:54:09
0.19698 ریال2:53:09
0.19704 ریال2:50:10
0.19706 ریال2:49:09
0.19694 ریال2:43:09
0.19672 ریال2:41:09
0.19674 ریال2:40:12
0.19655 ریال2:39:09
0.19661 ریال2:36:04
0.19665 ریال2:27:08
0.19611 ریال2:25:11
0.19665 ریال2:23:08
0.19659 ریال2:22:09
0.19665 ریال2:21:10
0.1962 ریال2:20:10
0.19618 ریال2:18:12
0.19638 ریال2:16:13
0.19618 ریال2:15:10
0.19639 ریال2:14:17
0.19706 ریال2:12:13
0.19639 ریال2:11:08
0.19749 ریال2:10:11
0.19753 ریال2:06:08
0.19779 ریال2:04:03
0.19753 ریال2:03:09
0.19766 ریال2:01:13
0.19762 ریال2:00:15
0.19742 ریال1:58:09
0.19726 ریال1:54:09
0.1973 ریال1:53:09
0.19815 ریال1:50:05
0.19788 ریال1:48:09
0.19735 ریال1:46:09
0.19732 ریال1:43:09
0.19753 ریال1:42:08
0.19755 ریال1:39:09
0.19716 ریال1:37:11
0.19725 ریال1:32:08
0.19701 ریال1:30:07
0.1969 ریال1:29:08
0.19689 ریال1:23:09
0.19683 ریال1:22:09
0.19707 ریال1:21:04
0.19697 ریال1:20:10
0.19683 ریال1:18:09
0.19763 ریال1:15:09
0.19815 ریال1:14:08
0.19797 ریال1:12:08
0.19682 ریال1:08:09
0.19675 ریال1:06:09
0.19662 ریال1:03:08
0.1962 ریال1:02:08
0.19604 ریال0:59:03
0.19548 ریال0:58:10
0.19562 ریال0:56:09
0.19577 ریال0:54:08
0.19562 ریال0:53:09
0.19577 ریال0:48:08
0.19565 ریال0:47:03
0.19577 ریال0:46:09
0.19565 ریال0:44:09
0.19568 ریال0:42:08
0.1957 ریال0:38:06
0.19584 ریال0:33:04
0.19595 ریال0:32:08
0.19621 ریال0:28:09
0.19604 ریال0:24:09
0.19593 ریال0:20:10
0.19619 ریال0:19:09
0.19605 ریال0:16:09
0.19658 ریال0:14:08
0.19645 ریال0:12:13
0.19638 ریال0:10:11
0.1961 ریال0:08:13
0.1958 ریال0:06:09
0.19564 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات