شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.16222
  • بالاترین قیمت روز:0.16541
  • پایین ترین قیمت روز:0.16222
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.16395
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۱۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.16353
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.16222 ریال2:15:11
0.16232 ریال2:14:08
0.1624 ریال2:13:08
0.16304 ریال2:12:08
0.16321 ریال2:11:08
0.1638 ریال2:10:10
0.16429 ریال2:09:08
0.16419 ریال2:08:07
0.16443 ریال2:07:09
0.16455 ریال2:06:07
0.16449 ریال2:05:08
0.16418 ریال2:04:08
0.16431 ریال2:03:09
0.16421 ریال2:02:08
0.16444 ریال2:01:11
0.1643 ریال2:00:14
0.16456 ریال1:59:08
0.16435 ریال1:58:08
0.16445 ریال1:57:08
0.16435 ریال1:56:08
0.1646 ریال1:55:10
0.16439 ریال1:54:08
0.16428 ریال1:53:08
0.16475 ریال1:52:08
0.16463 ریال1:51:08
0.16443 ریال1:50:10
0.16445 ریال1:49:08
0.16434 ریال1:48:09
0.16497 ریال1:47:07
0.16456 ریال1:46:09
0.16486 ریال1:45:12
0.16461 ریال1:44:08
0.16447 ریال1:43:08
0.16443 ریال1:42:08
0.16453 ریال1:41:08
0.16474 ریال1:40:11
0.16444 ریال1:39:08
0.16457 ریال1:38:08
0.16468 ریال1:37:09
0.1648 ریال1:35:10
0.16484 ریال1:34:10
0.16448 ریال1:33:09
0.16449 ریال1:32:07
0.16438 ریال1:31:08
0.16459 ریال1:30:53
0.16463 ریال1:30:47
0.16466 ریال1:28:08
0.16494 ریال1:27:08
0.16437 ریال1:26:07
0.16482 ریال1:25:11
0.16471 ریال1:23:07
0.16445 ریال1:22:09
0.1648 ریال1:20:09
0.16456 ریال1:19:08
0.16488 ریال1:18:07
0.1645 ریال1:17:08
0.16474 ریال1:16:08
0.16471 ریال1:15:11
0.16438 ریال1:14:08
0.16477 ریال1:13:08
0.1647 ریال1:12:08
0.16474 ریال1:11:08
0.16482 ریال1:10:09
0.16437 ریال1:09:07
0.16408 ریال1:08:08
0.16446 ریال1:07:08
0.16465 ریال1:06:08
0.16467 ریال1:05:09
0.16485 ریال1:04:08
0.16467 ریال1:03:07
0.16465 ریال1:02:07
0.1647 ریال1:01:08
0.16486 ریال1:00:12
0.16475 ریال0:59:07
0.16493 ریال0:58:08
0.16491 ریال0:57:07
0.16532 ریال0:56:07
0.165 ریال0:55:09
0.16511 ریال0:54:08
0.16529 ریال0:53:07
0.165 ریال0:52:08
0.1648 ریال0:51:08
0.16483 ریال0:50:09
0.16497 ریال0:49:08
0.16492 ریال0:48:07
0.1651 ریال0:47:07
0.16454 ریال0:46:09
0.16452 ریال0:45:09
0.1641 ریال0:44:07
0.16461 ریال0:43:07
0.16479 ریال0:42:07
0.1647 ریال0:41:08
0.16489 ریال0:40:10
0.16514 ریال0:39:07
0.16498 ریال0:38:08
0.16492 ریال0:37:07
0.16512 ریال0:36:08
0.16497 ریال0:35:08
0.16495 ریال0:34:07
0.16471 ریال0:33:07
0.16458 ریال0:32:07
0.16519 ریال0:31:08
0.16541 ریال0:30:10
0.16515 ریال0:28:08
0.16535 ریال0:27:08
0.16513 ریال0:26:07
0.1653 ریال0:25:08
0.16502 ریال0:24:08
0.16501 ریال0:23:07
0.1652 ریال0:22:09
0.16308 ریال0:21:08
0.16307 ریال0:20:09
0.16303 ریال0:19:08
0.16338 ریال0:18:08
0.16301 ریال0:17:07
0.16311 ریال0:16:08
0.16346 ریال0:15:09
0.16323 ریال0:14:07
0.16306 ریال0:13:08
0.16285 ریال0:12:08
0.16262 ریال0:11:07
0.16267 ریال0:10:09
0.163 ریال0:09:07
0.16335 ریال0:08:08
0.1629 ریال0:07:07
0.16365 ریال0:06:07
0.16354 ریال0:05:08
0.1637 ریال0:04:07
0.16395 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات