کالایاب
شاخص یاب

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.25126
  • بالاترین قیمت روز:0.2572
  • پایین ترین قیمت روز:0.24229
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.24375
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.24299
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0083

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.25126 ریال4:50:07
0.25581 ریال4:47:06
0.25142 ریال4:44:05
0.25642 ریال4:40:06
0.2478 ریال4:38:06
0.24846 ریال4:35:06
0.2478 ریال4:32:05
0.24832 ریال4:29:05
0.24805 ریال4:26:05
0.24784 ریال4:23:05
0.25186 ریال4:20:07
0.25279 ریال4:16:02
0.25301 ریال4:14:06
0.24859 ریال4:11:05
0.25684 ریال4:07:05
0.2564 ریال4:02:05
0.25659 ریال3:58:05
0.25219 ریال3:55:06
0.2572 ریال3:52:06
0.25667 ریال3:50:07
0.25258 ریال3:46:05
0.2569 ریال3:44:05
0.25645 ریال3:40:04
0.25589 ریال3:37:05
0.24755 ریال3:34:05
0.24734 ریال3:32:05
0.24737 ریال3:29:06
0.24673 ریال3:26:05
0.24636 ریال3:23:06
0.24607 ریال3:20:04
0.2463 ریال3:17:05
0.24571 ریال3:14:06
0.24559 ریال3:11:05
0.2455 ریال3:07:03
0.24577 ریال3:04:02
0.24637 ریال3:02:06
0.24593 ریال2:58:05
0.24609 ریال2:55:06
0.2458 ریال2:52:05
0.24613 ریال2:50:07
0.24543 ریال2:46:02
0.24577 ریال2:44:06
0.24552 ریال2:40:04
0.24467 ریال2:37:02
0.24517 ریال2:35:06
0.24475 ریال2:32:06
0.2447 ریال2:29:06
0.24455 ریال2:26:05
0.2454 ریال2:23:06
0.24464 ریال2:20:07
0.24502 ریال2:16:05
0.24551 ریال2:13:05
0.2445 ریال2:10:06
0.24517 ریال2:08:06
0.24496 ریال2:04:03
0.24461 ریال2:02:06
0.24534 ریال1:58:05
0.24492 ریال1:56:05
0.24463 ریال1:52:05
0.24466 ریال1:50:07
0.24445 ریال1:47:05
0.24517 ریال1:44:05
0.24497 ریال1:41:05
0.24424 ریال1:38:06
0.24475 ریال1:34:05
0.24366 ریال1:32:05
0.24356 ریال1:28:05
0.24347 ریال1:26:06
0.24362 ریال1:22:05
0.24465 ریال1:20:07
0.2445 ریال1:17:05
0.24384 ریال1:13:06
0.24388 ریال1:10:07
0.24289 ریال1:08:05
0.24261 ریال1:05:06
0.24325 ریال1:02:06
0.24305 ریال0:58:06
0.24329 ریال0:55:06
0.24306 ریال0:52:05
0.24327 ریال0:50:06
0.24229 ریال0:47:05
0.24266 ریال0:44:05
0.24303 ریال0:40:07
0.24321 ریال0:38:06
0.24235 ریال0:35:06
0.24308 ریال0:32:02
0.24328 ریال0:29:05
0.24243 ریال0:26:06
0.24245 ریال0:23:05
0.24351 ریال0:20:07
0.24239 ریال0:17:05
0.24257 ریال0:14:05
0.24241 ریال0:11:05
0.24285 ریال0:07:05
0.24375 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات