شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

او ایکس / 0x

  • نرخ فعلی:0.28171
  • بالاترین قیمت روز:0.28301
  • پایین ترین قیمت روز:0.27777
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.27809
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.27816
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.28171 ریال12:53:08
0.28196 ریال12:47:09
0.28072 ریال12:17:08
0.28104 ریال12:02:09
0.27933 ریال11:42:08
0.2795 ریال11:31:10
0.28206 ریال10:37:09
0.28205 ریال10:06:08
0.28217 ریال10:02:08
0.28239 ریال9:41:08
0.28196 ریال9:28:10
0.28171 ریال9:19:09
0.28124 ریال9:03:08
0.28084 ریال8:58:08
0.28069 ریال8:53:08
0.28078 ریال8:43:08
0.28016 ریال8:03:08
0.28022 ریال7:55:09
0.2803 ریال7:30:12
0.28008 ریال7:23:07
0.2802 ریال7:17:08
0.28038 ریال7:07:09
0.28036 ریال7:05:09
0.28046 ریال6:53:08
0.28078 ریال6:47:08
0.282 ریال5:53:08
0.28279 ریال5:12:08
0.28283 ریال5:06:08
0.28267 ریال4:47:08
0.28301 ریال4:44:07
0.28298 ریال4:43:08
0.28296 ریال4:31:09
0.2827 ریال4:19:08
0.28271 ریال4:16:08
0.2826 ریال3:51:09
0.28202 ریال3:40:10
0.28217 ریال3:39:09
0.28197 ریال3:29:08
0.28208 ریال3:22:08
0.28219 ریال3:17:08
0.28193 ریال3:06:08
0.28191 ریال2:53:08
0.28189 ریال2:51:08
0.28199 ریال2:46:08
0.28192 ریال2:45:09
0.28211 ریال2:32:08
0.28216 ریال2:11:07
0.28106 ریال1:45:10
0.28062 ریال1:36:09
0.27966 ریال1:27:07
0.27895 ریال1:07:08
0.27892 ریال1:05:09
0.27827 ریال1:01:09
0.27829 ریال0:49:09
0.27811 ریال0:41:08
0.27781 ریال0:38:08
0.27797 ریال0:37:08
0.27793 ریال0:36:08
0.27777 ریال0:17:08
0.27809 ریال0:08:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات