نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:51.95
  • بالاترین قیمت روز:51.95
  • پایین ترین قیمت روز:51.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۷
  • نرخ روز گذشته:51.91
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.95 ریال3:37:53
51.94 ریال3:32:27
51.91 ریال3:26:04
51.92 ریال3:19:57
51.91 ریال3:05:29
51.89 ریال2:58:53
51.91 ریال2:46:55
51.89 ریال2:44:01
51.88 ریال2:32:00
51.89 ریال2:23:34
51.91 ریال2:11:24
51.92 ریال1:56:24
51.91 ریال1:43:53
51.88 ریال1:32:00
51.86 ریال0:17:28
51.88 ریال0:11:29
51.87 ریال0:07:56
51.88 ریال0:04:50
نظرات