شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CRC/EUR Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / یورو 0.897 0.8966 0.8972 0.8968 (0.03%) 0.0003 ۰۴:۱۹:۰۴
بیت کوین / یورو 0 7389.1 7389.1 7389.1 (0%) 0 ۲۹ مهر
AED/EUR 0 0.2439 0.2439 0.2439 (0%) 0 ۲۷ مهر
AUD/EUR 0.6157 0.6157 0.6157 0.6157 (0.31%) 0.0019 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/EUR 0 0.0154 0.0154 0.0154 (0%) 0 ۲۷ مهر
BHD/EUR 2.3647 2.3647 2.3647 2.3647 (0.08%) 0.0018 ۰۳:۰۶:۰۷
BRL/EUR 0 0.2175 0.2175 0.2175 (0%) 0 ۲۷ مهر
BYN/EUR 0 0.4237 0.4257 0.4256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/EUR 0 0.6822 0.6822 0.6822 (0%) 0 ۲۹ مهر
CHF/EUR 0 0.9097 0.9097 0.9097 (0%) 0 ۲۹ مهر
CNY/EUR 0 0.1266 0.1266 0.1266 (0%) 0 ۲۸ مهر
DKK/EUR 0 0.1339 0.1339 0.1339 (0%) 0 ۲۹ مهر
EGP/EUR 0 0.0552 0.0552 0.0552 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/EUR 0 1.157 1.157 1.157 (0%) 0 ۲۹ مهر
GHS/EUR 0 0.1649 0.1649 0.1649 (0%) 0 ۲۷ مهر
JPY/EUR 0 0.0083 0.0083 0.0083 (0%) 0 ۲۶ مهر
NZD/EUR 0 0.5731 0.5731 0.5731 (0%) 0 ۲۹ مهر
SGD/EUR 0 0.6579 0.6579 0.6579 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/EUR 0 0.1146 0.1146 0.1146 (0%) 0 ۲۶ مهر
MXN/EUR 0 0.0468 0.0468 0.0468 (0%) 0 ۲۷ مهر
NOK/EUR 0 0.0981 0.0981 0.0981 (0%) 0 ۲۹ مهر
PLN/EUR 0 0.2337 0.2337 0.2337 (0%) 0 ۲۹ مهر
RUB/EUR 0 0.0141 0.0141 0.0141 (0%) 0 ۲۹ مهر
SAR/EUR 0 0.2387 0.2387 0.2387 (0%) 0 ۲۷ مهر
SEK/EUR 0 0.0932 0.0932 0.0932 (0%) 0 ۲۹ مهر
TRY/EUR 0 0.142 0.1429 0.1421 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/EUR 0 0.0293 0.0293 0.0293 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/EUR 0 0.3472 0.3509 0.3472 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ZAR/EUR 0 0.0606 0.0606 0.0606 (0%) 0 ۲۹ مهر
MAD/EUR 0 0.0936 0.0941 0.0938 (0%) 0 ۳۰ مرداد
KRW/EUR 0 0.0764 0.0764 0.0764 (0%) 0 ۲۹ مهر
INR/EUR 0 0.0126 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مهر
JOD/EUR 0 1.2503 1.2503 1.2503 (0%) 0 ۱۰ بهمن
KWD/EUR 0 2.952 2.952 2.952 (0%) 0 ۲۹ مهر
HUF/EUR 0 0.003 0.003 0.003 (0%) 0 ۱ شهریور
GEL/EUR 0 0.3387 0.3389 0.3387 (0%) 0 ۳۱ مرداد
IDR/EUR 0 0.0063 0.0063 0.0063 (0%) 0 ۲۶ مهر
DZD/EUR 0 0.0075 0.0075 0.0075 (0%) 0 ۱۸ مهر
BBD/EUR 0.4435 0.4435 0.4435 0.4435 (0.27%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۷
BMD/EUR 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 (0.27%) 0.0024 ۰۳:۰۶:۰۷
BWP/EUR 0 0.0826 0.0826 0.0826 (0%) 0 ۲۷ مهر
CRC/GBP 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۲۶ مهر
KYD/EUR 0 1.0775 1.0775 1.0775 (0%) 0 ۲۷ مهر
CLP/EUR 0 0.0013 0.0013 0.0013 (0%) 0 ۸ شهریور
CRC/USD 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۳ شهریور
HRK/EUR 0 0.1343 0.1343 0.1343 (0%) 0 ۲۸ مهر
CZK/EUR 0 0.039 0.039 0.039 (0%) 0 ۲۸ مهر
ALL/EUR 0 0.0081 0.0081 0.0081 (0%) 0 ۲۰ مهر
BCH/EUR 0 252.3167 329.157 252.3167 (0%) 0 ۲۵ اردیبهشت
ETH/EUR 0 156.0765 156.0765 156.0765 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAU/EUR 0 1336.07 1336.07 1336.07 (0%) 0 ۲۹ مهر
KES/EUR 0 0.0085 0.0085 0.0085 (0%) 0 ۲۶ مهر
MUR/EUR 0 0.0238 0.0238 0.0238 (0%) 0 ۲۷ مهر
MDL/EUR 0 0.0514 0.0514 0.0514 (0%) 0 ۲۹ مهر
PKR/EUR 0 0.0057 0.0057 0.0057 (0%) 0 ۲۶ مهر
XPD/EUR 0 1571.81 1571.81 1571.81 (0%) 0 ۲۹ مهر
PEN/EUR 0 0.268 0.268 0.268 (0%) 0 ۲۷ مهر
XPT/EUR 0 795.92 795.92 795.92 (0%) 0 ۲۹ مهر
XAG/EUR 0 15.86 15.86 15.86 (0%) 0 ۲۹ مهر
SZL/EUR 0 0.0606 0.0606 0.0606 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/EUR 0 0.0295 0.0295 0.0295 (0%) 0 ۲۷ مهر
UAH/EUR 0 0.0357 0.0357 0.0357 (0%) 0 ۲۷ مهر
UYU/EUR 0 0.0237 0.0237 0.0237 (0%) 0 ۲۷ مهر
VND/EUR 0 0.0039 0.0039 0.0039 (0%) 0 ۱ شهریور
JMD/EUR 0.0067 0.0067 0.0068 0.0068 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۲۴
MYR/EUR 0 0.214 0.214 0.214 (0%) 0 ۲۹ مهر
BTG/EUR 0 6.9 6.9 6.9 (0%) 0 ۲۹ مهر
ETC/EUR 0 4.015 4.015 4.015 (0%) 0 ۲۹ مهر
CRC/EUR 0 0.0017 0.0017 0.0017 (0%) 0 ۱۰ بهمن
LTL/EUR 0 0.2893 0.2893 0.2893 (0%) 0 ۱۰ بهمن