شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CRC/EUR Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 2019/01/30 1397/11/10 1397-11-10

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص CRC/EUR Ask