پزوی کلمبیا / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.0004
  • بالاترین قیمت روز:0.0004
  • پایین ترین قیمت روز:0.0003
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0003
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۳:۳۲
  • نرخ روز گذشته:0.0004
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0004 ریال16:43:32
0.0003 ریال11:43:22
0.0004 ریال10:25:09
0.0003 ریال10:19:18
0.0004 ریال10:07:09
0.0003 ریال9:37:14
0.0004 ریال9:25:49
0.0003 ریال9:01:17
0.0004 ریال8:55:48
0.0003 ریال8:37:15
0.0004 ریال8:31:05
0.0003 ریال8:01:17
0.0004 ریال7:55:11
0.0003 ریال7:49:12
0.0004 ریال7:37:08
0.0003 ریال7:07:13
0.0004 ریال7:01:48
0.0003 ریال6:37:14
0.0004 ریال6:25:35
0.0003 ریال6:07:15
0.0004 ریال5:55:08
0.0003 ریال5:43:23
0.0004 ریال5:37:10
0.0003 ریال4:49:33
0.0004 ریال4:43:08
0.0003 ریال3:31:44
0.0004 ریال3:13:50
0.0003 ریال3:07:33
0.0004 ریال3:01:16
0.0003 ریال2:55:18
0.0004 ریال2:49:47
0.0003 ریال1:44:02
0.0004 ریال1:37:12
0.0003 ریال0:37:41
0.0004 ریال0:31:36
0.0003 ریال0:19:12
نظرات