شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

COP/BOB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بولیویانو بولیوی 0 6.99 6.99 6.99 (0%) 0 ۲۴ مهر
پزوی کلمبیا / دلار 0 0.0003 0.0004 0.0003 (0%) 0 ۱۸ مرداد
ARS/BOB 0 0.2351 0.2363 0.2351 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0 0.017 0.017 0.017 (0%) 0 ۲۴ مهر
EUR/BOB 7.6763 7.6763 7.6763 7.6763 (0.88%) 0.0669 ۰۷:۰۶:۰۶
BRL/BOB 0 1.741 1.7607 1.7411 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CLP/BOB 0 0.0106 0.0106 0.0106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/BOB 0 0.0012 0.0013 0.0012 (0%) 0 ۳۰ خرداد
COP/BOB 0 0.0024 0.0024 0.0024 (0%) 0 ۳۰ مرداد
PEN/BOB 0 2.1405 2.1405 2.1405 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/BOB 0 0.2242 0.2251 0.2242 (0%) 0 ۳۰ مرداد
MXN/BOB 0 0.3724 0.3754 0.3726 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BOB 0 0.0617 0.0617 0.0617 (0%) 0 ۱۵ تیر
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
COP/CLP 0 0.2078 0.2078 0.2078 (0%) 0 ۲۴ مهر
COP/PYG 0 1.9685 1.9779 1.9685 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/UYU 0 0.0107 0.0107 0.0107 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/PEN 0 0.0011 0.0012 0.0011 (0%) 0 ۱۸ مرداد
COP/MXN 0 0.0056 0.0056 0.0056 (0%) 0 ۱۸ مهر
COP/VEF 0 83.5287 83.5287 83.5287 (0%) 0 ۳۱ مرداد
GBP/BOB 8.8898 8.8898 8.8898 8.8898 (1.74%) 0.152 ۰۷:۰۶:۰۶
COP/CAD 0 0.0004 0.0004 0.0004 (0%) 0 ۲۲ مرداد
COP/DKK 0 0.002 0.002 0.002 (0%) 0 ۱۳ مهر
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
COP/ZAR 0 0.0043 0.0043 0.0043 (0%) 0 ۲۱ مهر