شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:337.9
  • بالاترین قیمت روز:339.1
  • پایین ترین قیمت روز:330
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:335.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۲:۳۱
  • نرخ روز گذشته:337.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
337.9 ریال6:12:31
337.7 ریال6:11:30
338.1 ریال6:08:33
337.9 ریال6:07:35
338 ریال6:06:29
338.2 ریال6:05:31
338.6 ریال6:04:35
338.2 ریال6:03:32
337.9 ریال6:02:33
338 ریال6:01:36
337.9 ریال6:00:42
338.6 ریال5:59:28
338 ریال5:58:30
338.6 ریال5:57:28
338.2 ریال5:56:31
338.6 ریال5:55:29
338 ریال5:54:29
338.6 ریال5:53:28
338 ریال5:52:28
338.6 ریال5:50:32
339.1 ریال5:49:31
338.2 ریال5:48:32
338.6 ریال5:43:31
339.1 ریال5:42:30
338.8 ریال5:41:29
339 ریال5:39:28
339.1 ریال5:38:31
338.6 ریال5:37:31
339.1 ریال5:36:33
338.6 ریال5:35:32
330 ریال5:33:32
338.8 ریال5:30:34
330 ریال5:29:30
338.6 ریال5:27:29
330 ریال5:26:29
338.6 ریال5:23:30
330 ریال5:22:30
338.6 ریال5:21:32
330 ریال5:05:31
335.4 ریال5:04:27
330 ریال5:01:29
335.4 ریال5:00:35
330 ریال4:59:25
335.4 ریال4:58:25
330 ریال4:57:28
335.4 ریال4:56:27
330 ریال4:55:26
337.8 ریال4:53:27
335.4 ریال4:52:26
330 ریال4:51:28
337.8 ریال4:48:27
335.4 ریال4:43:28
نظرات