شاخص یاب

کاکائو

  • نرخ فعلی:2188.5
  • بالاترین قیمت روز:2206
  • پایین ترین قیمت روز:2176
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,203
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۸:۳۵
  • نرخ روز گذشته:2,204.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16