شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

  • نرخ فعلی:312.8
  • بالاترین قیمت روز:312.8
  • پایین ترین قیمت روز:312.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:312.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:312.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.4

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
312.8 ریال4:50:14
312.4 ریال4:49:12
312.8 ریال4:43:15
312.4 ریال4:42:14
312.8 ریال4:40:13
312.4 ریال4:36:14
312.8 ریال4:35:13
نظرات