شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا (p)

  • نرخ فعلی:332.4
  • بالاترین قیمت روز:335
  • پایین ترین قیمت روز:332.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:332.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:335
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.6

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
332.4 ریال4:42:13
335 ریال4:41:10
332.4 ریال4:36:11
335 ریال4:32:11
332.4 ریال4:30:15
335 ریال4:29:12
332.4 ریال4:28:11
نظرات