شاخص یاب

برنج

  • نرخ فعلی:10.615
  • بالاترین قیمت روز:10.615
  • پایین ترین قیمت روز:10.57
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۵:۲۸
  • نرخ روز گذشته:10.57
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.045

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.615 ریال6:25:28
10.613 ریال6:25:25
10.605 ریال5:27:44
10.61 ریال5:27:41
10.605 ریال5:27:39
10.61 ریال5:27:36
10.605 ریال5:27:28
10.61 ریال5:27:25
10.608 ریال5:27:22
10.605 ریال5:27:20
10.608 ریال5:27:17
10.605 ریال4:57:19
10.57 ریال4:57:17
10.605 ریال4:57:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات