شاخص یاب

برنج

  • نرخ فعلی:9.885
  • بالاترین قیمت روز:9.888
  • پایین ترین قیمت روز:9.848
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.885
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:9.863
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.022

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.885 ریال6:16:20
9.888 ریال6:06:44
9.885 ریال5:35:27
9.878 ریال5:35:16
9.883 ریال5:34:26
9.885 ریال5:34:18
9.883 ریال5:34:16
9.885 ریال5:27:37
9.883 ریال4:38:31
9.88 ریال4:38:06
9.878 ریال4:36:04
9.88 ریال4:35:57
9.878 ریال4:35:52
9.88 ریال4:35:49
9.868 ریال4:33:11
9.878 ریال4:32:48
9.875 ریال4:32:45
9.858 ریال4:32:42
9.875 ریال4:32:39
9.858 ریال4:32:36
9.883 ریال4:32:33
9.848 ریال4:32:27
9.883 ریال4:31:26
9.885 ریال4:31:18
9.883 ریال4:30:31
9.885 ریال4:30:28
9.883 ریال4:30:19
9.885 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات