شاخص یاب

برنج

  • نرخ فعلی:10.17
  • بالاترین قیمت روز:10.215
  • پایین ترین قیمت روز:10.153
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.205
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:10.188
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.17 ریال5:55:55
10.165 ریال5:55:51
10.17 ریال5:55:45
10.165 ریال5:55:40
10.153 ریال5:33:58
10.155 ریال5:26:56
10.158 ریال5:26:47
10.168 ریال4:45:22
10.17 ریال4:45:17
10.183 ریال4:42:48
10.18 ریال4:42:20
10.173 ریال4:36:06
10.195 ریال4:32:06
10.215 ریال4:30:50
10.205 ریال4:30:43
نظرات