شاخص یاب

بازار آمریکا / الوار

  • نرخ فعلی:318.4
  • بالاترین قیمت روز:318.6
  • پایین ترین قیمت روز:318.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:318.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:318.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / الوار در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / الوار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
318.4 ریال1:00:13
318.5 ریال0:58:11
318.4 ریال0:56:13
318.5 ریال0:55:12
318.4 ریال0:53:11
318.5 ریال0:48:12
318.6 ریال0:47:13
318.5 ریال0:38:11
318.6 ریال0:37:11
318.5 ریال0:36:13
318.6 ریال0:34:14
318.5 ریال0:32:13
نظرات