شاخص یاب

الوار

  • نرخ فعلی:444.3
  • بالاترین قیمت روز:444.9
  • پایین ترین قیمت روز:440.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:440.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:444.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار کندل استیک الوار در روز جاری

نمودار کندل استیک الوار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
444.3 ریال1:16:27
444.8 ریال1:00:56
444 ریال0:56:28
444.9 ریال0:55:37
444 ریال0:55:14
443.9 ریال0:54:46
443 ریال0:54:43
443.9 ریال0:54:39
443 ریال0:52:32
442.1 ریال0:48:25
442.7 ریال0:47:44
442.4 ریال0:47:20
443 ریال0:47:16
442.4 ریال0:47:09
443 ریال0:44:31
440.8 ریال0:44:20
441 ریال0:44:13
443 ریال0:44:09
441 ریال0:44:05
443 ریال0:38:25
442.7 ریال0:38:14
441.8 ریال0:36:05
444.1 ریال0:34:40
442 ریال0:34:14
441.6 ریال0:34:06
441.2 ریال0:33:56
441.6 ریال0:33:52
441.2 ریال0:33:45
441.1 ریال0:33:30
440.5 ریال0:33:06
نظرات