شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قهوه

  • نرخ فعلی:1366
  • بالاترین قیمت روز:1382
  • پایین ترین قیمت روز:1366
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1,382
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,366 ریال13:37:43
1,367 ریال13:37:11
1,368 ریال13:34:36
1,369 ریال13:32:11
1,368 ریال13:31:38
1,369 ریال13:30:27
1,368 ریال13:30:16
1,369 ریال13:28:57
1,370 ریال13:22:13
1,371 ریال13:17:54
1,372 ریال13:15:53
1,373 ریال13:15:23
1,374 ریال13:14:45
1,373 ریال13:12:10
1,372 ریال13:11:58
1,373 ریال13:10:50
1,374 ریال13:10:26
1,373 ریال13:10:17
1,372 ریال13:08:39
1,371 ریال13:08:32
1,372 ریال13:07:57
1,373 ریال13:07:43
1,372 ریال13:06:43
1,373 ریال13:06:10
1,372 ریال13:04:11
1,370 ریال13:02:51
1,371 ریال13:00:53
1,370 ریال13:00:32
1,369 ریال13:00:18
1,370 ریال12:57:55
1,371 ریال12:56:53
1,370 ریال12:56:25
1,369 ریال12:56:19
1,370 ریال12:56:10
1,369 ریال12:53:53
1,368 ریال12:53:46
1,369 ریال12:53:11
1,370 ریال12:52:51
1,369 ریال12:52:44
1,370 ریال12:52:38
1,369 ریال12:52:31
1,370 ریال12:52:24
1,369 ریال12:52:17
1,370 ریال12:51:49
1,369 ریال12:51:35
1,368 ریال12:51:19
1,369 ریال12:49:47
1,368 ریال12:48:51
1,369 ریال12:48:45
1,368 ریال12:48:34
1,369 ریال12:46:44
1,368 ریال12:46:39
1,369 ریال12:46:28
1,370 ریال12:46:23
1,369 ریال12:45:44
1,368 ریال12:45:38
1,369 ریال12:45:17
1,370 ریال12:44:07
1,372 ریال12:42:34
1,371 ریال12:42:24
1,372 ریال12:42:07
1,371 ریال12:41:29
1,372 ریال12:41:19
1,373 ریال12:40:46
1,374 ریال12:39:50
1,375 ریال12:38:44
1,376 ریال12:36:30
1,378 ریال12:36:19
1,377 ریال12:36:13
1,378 ریال12:36:08
1,377 ریال12:34:20
1,378 ریال12:33:53
1,379 ریال12:33:21
1,380 ریال12:33:15
1,379 ریال12:32:45
1,378 ریال12:32:40
1,379 ریال12:32:19
1,378 ریال12:32:14
1,379 ریال12:32:08
1,378 ریال12:31:37
1,380 ریال12:31:31
1,382 ریال12:31:11
1,381 ریال12:30:56
1,382 ریال12:30:49
1,381 ریال12:30:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات