کاکائو

  • نرخ فعلی:1788
  • بالاترین قیمت روز:1788
  • پایین ترین قیمت روز:1788
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1,788
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:1,838
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,788 ریال5:01:45
نظرات