کاکائو

  • نرخ فعلی:1533
  • بالاترین قیمت روز:1533
  • پایین ترین قیمت روز:1533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1,533
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1,542
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,533 ریال4:03:03
نظرات