شاخص یاب

بازار آمریکا / گاو زنده (P)

  • نرخ فعلی:118.075
  • بالاترین قیمت روز:118.075
  • پایین ترین قیمت روز:112.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.28
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:118.075
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:112.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.275

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده (P) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده (P) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
118.075 ریال4:41:14
112.8 ریال4:40:13
118.075 ریال4:35:13
112.8 ریال4:34:11
118.075 ریال4:31:12
نظرات