شاخص یاب

بازار آمریکا / گاو زنده (P)

  • نرخ فعلی:106.125
  • بالاترین قیمت روز:108.65
  • پایین ترین قیمت روز:106.125
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.53
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:106.125
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۲:۲۵
  • نرخ روز گذشته:108.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.525

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده (P) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاو زنده (P) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
106.125 ریال6:02:25
108.65 ریال6:01:25
106.125 ریال5:57:22
108.65 ریال5:56:23
106.125 ریال5:51:22
108.65 ریال5:49:23
106.125 ریال5:48:23
نظرات