کالایاب
شاخص یاب

گاو زنده

  • نرخ فعلی:111.388
  • بالاترین قیمت روز:111.388
  • پایین ترین قیمت روز:111.188
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.237
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۶:۴۸
  • نرخ روز گذشته:110.725
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.663

نمودار کندل استیک گاو زنده در روز جاری

نمودار کندل استیک گاو زنده در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
111.388 ریال17:16:48
111.188 ریال17:14:09
111.388 ریال15:31:51
111.237 ریال15:30:30
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات