گاو زنده

  • سکه فروشان مجاز120.45
  • بالاترین قیمت روز:121.725
  • پایین ترین قیمت روز:120.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۸ اسفند
  • نرخ روز گذشته:120.45
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات