شاخص یاب

بازار آمریکا / فیدر گاو (P)

  • نرخ فعلی:151.725
  • بالاترین قیمت روز:155.65
  • پایین ترین قیمت روز:151.725
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.93
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:151.725
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:155.65
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.925

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فیدر گاو (P) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فیدر گاو (P) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
151.725 ریال5:02:14
155.65 ریال5:01:13
151.725 ریال5:00:15
155.65 ریال4:58:13
151.725 ریال4:56:13
155.65 ریال4:55:14
151.725 ریال4:54:13
نظرات