بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:14.51
  • بالاترین قیمت روز:15.75
  • پایین ترین قیمت روز:14.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۰:۳۱
  • نرخ روز گذشته:14.51
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.51 ریال23:00:31
15.75 ریال5:06:27
نظرات