شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:14.81
  • بالاترین قیمت روز:14.81
  • پایین ترین قیمت روز:14.53
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.28
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.54
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:14.53
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.28

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.81 ریال5:24:12
14.53 ریال5:23:14
14.81 ریال5:20:14
14.53 ریال5:16:13
14.81 ریال5:15:17
14.53 ریال5:13:14
14.81 ریال5:10:14
14.53 ریال2:09:12
14.54 ریال2:08:10
14.53 ریال1:52:12
14.54 ریال1:51:12
نظرات