شاخص یاب

بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:15.25
  • بالاترین قیمت روز:15.25
  • پایین ترین قیمت روز:15.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.18
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۰:۳۴
  • نرخ روز گذشته:15.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / شیر (Class III) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.25 ریال23:10:34
15.18 ریال23:09:31
15.25 ریال23:08:31
15.18 ریال23:02:33
15.25 ریال23:01:32
15.18 ریال22:58:30
15.25 ریال22:57:28
15.18 ریال5:50:41
15.25 ریال5:49:34
15.18 ریال5:48:31
15.25 ریال5:47:30
15.18 ریال5:44:35
15.25 ریال5:42:33
15.18 ریال5:41:32
نظرات