بازار آمریکا / شیر (Class III)

  • نرخ فعلی:15.19
  • بالاترین قیمت روز:16.99
  • پایین ترین قیمت روز:15.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:15.74
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.55

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.19 ریال22:36:26
15.18 ریال22:30:29
15.2 ریال21:36:26
15.19 ریال21:30:30
15.2 ریال21:24:25
15.19 ریال21:00:31
15.18 ریال20:30:28
15.19 ریال19:00:30
15.18 ریال18:54:26
15.2 ریال18:48:25
15.18 ریال18:24:26
16.73 ریال18:18:25
15.18 ریال18:12:27
16.73 ریال17:48:26
16.99 ریال8:12:27
15.75 ریال8:06:29
16.99 ریال8:00:29
15.75 ریال2:06:27
15.76 ریال2:00:28
15.75 ریال1:54:25
15.76 ریال0:54:26
15.75 ریال0:48:26
15.76 ریال0:36:27
15.75 ریال0:24:27
15.74 ریال0:18:27
15.75 ریال0:12:27
نظرات