کبالت

  • نرخ فعلی:31000
  • بالاترین قیمت روز:31000
  • پایین ترین قیمت روز:31000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:31,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۱
  • نرخ روز گذشته:30,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,000

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
31,000 دلار6:01:14
نظرات