کالایاب
شاخص یاب

یوان چین / دلار

  • نرخ فعلی:0.1489
  • بالاترین قیمت روز:0.1492
  • پایین ترین قیمت روز:0.1489
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1491
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.149
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1489 ریال16:42:22
0.149 ریال16:40:21
0.1489 ریال16:25:19
0.149 ریال16:24:23
0.1489 ریال16:15:22
0.149 ریال16:14:17
0.1489 ریال14:22:17
0.149 ریال14:21:22
0.1489 ریال14:20:20
0.149 ریال14:19:16
0.1489 ریال14:17:16
0.149 ریال14:15:24
0.1489 ریال14:14:17
0.149 ریال14:13:18
0.1489 ریال14:12:23
0.149 ریال14:10:21
0.1489 ریال13:42:24
0.149 ریال13:41:18
0.1489 ریال13:39:22
0.149 ریال13:37:18
0.1489 ریال13:36:24
0.149 ریال13:30:30
0.1489 ریال13:06:24
0.149 ریال13:05:20
0.1489 ریال13:03:22
0.149 ریال12:54:24
0.1489 ریال12:50:26
0.149 ریال12:47:18
0.1489 ریال12:33:26
0.149 ریال12:32:21
0.1489 ریال12:24:22
0.149 ریال12:21:23
0.1489 ریال12:18:23
0.149 ریال12:13:20
0.1489 ریال12:12:24
0.149 ریال12:11:17
0.1489 ریال12:09:22
0.149 ریال12:08:19
0.1489 ریال11:46:17
0.149 ریال11:45:25
0.1489 ریال11:34:19
0.149 ریال11:30:33
0.1489 ریال11:28:21
0.149 ریال11:17:18
0.1491 ریال11:15:23
0.149 ریال11:14:18
0.1491 ریال11:11:19
0.149 ریال11:07:18
0.1491 ریال11:06:22
0.149 ریال11:04:20
0.1491 ریال11:01:26
0.149 ریال11:00:39
0.1491 ریال10:50:23
0.149 ریال10:46:17
0.1491 ریال10:44:18
0.149 ریال10:12:24
0.1491 ریال10:07:19
0.149 ریال10:06:22
0.1491 ریال10:05:21
0.149 ریال9:22:15
0.1491 ریال9:19:16
0.149 ریال9:17:16
0.1491 ریال9:16:16
0.149 ریال9:05:19
0.1491 ریال9:01:22
0.149 ریال7:44:15
0.1491 ریال7:43:14
0.149 ریال7:40:18
0.1491 ریال6:48:19
0.149 ریال6:43:13
0.1491 ریال6:16:13
0.1492 ریال6:12:19
0.1491 ریال6:05:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات