شاخص یاب

یوان چین / دلار

  • نرخ فعلی:0.1437
  • بالاترین قیمت روز:0.1439
  • پایین ترین قیمت روز:0.1433
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1435
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.1436
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1437 ریال20:01:11
0.1436 ریال19:19:09
0.1437 ریال17:35:12
0.1435 ریال17:28:12
0.1437 ریال17:13:12
0.1435 ریال17:08:13
0.1437 ریال15:46:10
0.1435 ریال15:42:14
0.1437 ریال12:23:12
0.1438 ریال11:31:15
0.1439 ریال11:29:12
0.1438 ریال11:11:12
0.1437 ریال11:09:17
0.1438 ریال11:01:14
0.1437 ریال10:51:15
0.1438 ریال10:28:13
0.1437 ریال10:00:23
0.1438 ریال9:50:16
0.1436 ریال9:48:15
0.1438 ریال9:38:12
0.1437 ریال9:31:12
0.1438 ریال9:26:12
0.1437 ریال9:19:12
0.1438 ریال8:49:11
0.1436 ریال8:47:12
0.1438 ریال8:13:12
0.1436 ریال8:03:14
0.1438 ریال7:07:11
0.1437 ریال6:57:13
0.1435 ریال6:55:12
0.1437 ریال6:49:11
0.1436 ریال6:24:23
0.1435 ریال6:14:10
0.1436 ریال5:35:11
0.1437 ریال5:23:10
0.1436 ریال5:20:13
0.1437 ریال5:19:10
0.1436 ریال5:18:13
0.1433 ریال5:16:11
0.1435 ریال5:05:11
نظرات