شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یوان چین / دلار

  • نرخ فعلی:0.1424
  • بالاترین قیمت روز:0.1426
  • پایین ترین قیمت روز:0.1424
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1424
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.1427
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1424 ریال17:41:14
0.1425 ریال17:31:17
0.1424 ریال16:19:12
0.1425 ریال16:17:11
0.1424 ریال16:11:12
0.1425 ریال16:09:22
0.1424 ریال16:07:12
0.1425 ریال16:01:17
0.1424 ریال15:59:14
0.1425 ریال13:55:13
0.1425 ریال13:55:13
0.1424 ریال13:51:20
0.1425 ریال13:45:22
0.1425 ریال13:45:22
0.1424 ریال13:43:11
0.1425 ریال13:41:09
0.1424 ریال13:39:18
0.1425 ریال13:35:13
0.1425 ریال13:35:12
0.1424 ریال13:31:12
0.1425 ریال13:27:18
0.1424 ریال13:25:12
0.1424 ریال13:25:12
0.1425 ریال12:39:17
0.1426 ریال12:37:11
0.1425 ریال12:35:12
0.1425 ریال12:35:11
0.1426 ریال12:31:12
0.1425 ریال12:19:10
0.1426 ریال12:17:09
0.1425 ریال12:15:21
0.1425 ریال12:15:20
0.1426 ریال12:11:11
0.1425 ریال12:09:18
0.1426 ریال12:03:19
0.1425 ریال11:45:20
0.1425 ریال11:45:20
0.1426 ریال11:35:10
0.1426 ریال11:35:09
0.1425 ریال11:33:18
0.1426 ریال11:31:10
0.1425 ریال11:27:16
0.1426 ریال11:25:06
0.1426 ریال11:25:05
0.1425 ریال11:15:14
0.1425 ریال11:15:14
0.1426 ریال11:11:04
0.1425 ریال11:09:13
0.1426 ریال11:07:05
0.1425 ریال10:49:05
0.1424 ریال10:45:16
0.1424 ریال10:45:15
0.1425 ریال10:43:05
0.1424 ریال10:37:06
0.1425 ریال10:35:06
0.1425 ریال10:35:06
0.1424 ریال10:33:13
0.1425 ریال9:33:13
0.1426 ریال9:29:06
0.1425 ریال9:23:05
0.1426 ریال9:15:15
0.1426 ریال9:15:15
0.1425 ریال9:13:06
0.1426 ریال9:11:05
0.1425 ریال9:07:06
0.1426 ریال9:05:07
0.1426 ریال9:05:06
0.1425 ریال8:59:05
0.1426 ریال8:55:06
0.1426 ریال8:55:06
0.1425 ریال7:53:04
0.1424 ریال7:11:05
0.1425 ریال7:09:12
0.1424 ریال7:07:05
0.1425 ریال7:05:06
0.1425 ریال7:05:05
0.1424 ریال7:03:13
0.1425 ریال6:57:12
0.1424 ریال6:55:06
0.1424 ریال6:55:05
0.1425 ریال6:53:05
0.1424 ریال6:51:13
0.1425 ریال6:25:16
0.1425 ریال6:25:15
0.1424 ریال5:45:15
0.1424 ریال5:45:15
0.1425 ریال5:41:05
0.1424 ریال5:21:13
0.1425 ریال5:15:16
0.1425 ریال5:15:15
0.1424 ریال5:05:05
0.1424 ریال5:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات