شاخص یاب

یوان چین / دلار

  • نرخ فعلی:0.1438
  • بالاترین قیمت روز:0.144
  • پایین ترین قیمت روز:0.1435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1435
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.1436
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یوان چین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1438 ریال20:01:11
0.144 ریال19:19:09
0.1438 ریال17:35:12
0.1439 ریال17:28:12
0.1438 ریال17:13:12
0.144 ریال17:08:13
0.1438 ریال16:56:12
0.1437 ریال15:46:10
0.1439 ریال15:42:14
0.1437 ریال12:33:17
0.1438 ریال11:39:17
0.1439 ریال11:24:17
0.1438 ریال10:24:17
0.1437 ریال10:19:12
0.1438 ریال9:50:16
0.144 ریال9:48:14
0.1438 ریال8:49:11
0.144 ریال8:47:12
0.1438 ریال8:13:12
0.144 ریال8:03:14
0.1438 ریال7:17:10
0.1439 ریال7:16:10
0.1438 ریال7:01:11
0.1437 ریال6:57:13
0.1439 ریال6:55:12
0.1437 ریال6:47:11
0.1436 ریال5:58:13
0.1437 ریال5:51:14
0.1436 ریال5:41:10
0.1437 ریال5:19:10
0.1436 ریال5:18:13
0.1438 ریال5:16:11
0.1435 ریال5:06:12
نظرات