شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNY/SAR Ask

  • نرخ فعلی:0.5351
  • بالاترین قیمت روز:0.5354
  • پایین ترین قیمت روز:0.5346
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5354
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.5342
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک CNY/SAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک CNY/SAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5351 ریال17:15:18
0.5351 ریال17:15:18
0.535 ریال15:54:16
0.5346 ریال14:54:19
0.5348 ریال13:54:17
0.5349 ریال13:33:18
0.535 ریال13:15:19
0.535 ریال13:15:18
0.5349 ریال12:33:17
0.5348 ریال12:15:20
0.5348 ریال12:15:19
0.5349 ریال11:54:18
0.5348 ریال11:33:17
0.5351 ریال11:15:19
0.5351 ریال11:15:19
0.535 ریال10:54:17
0.5351 ریال10:33:15
0.535 ریال10:15:16
0.535 ریال10:15:15
0.5349 ریال9:54:15
0.5351 ریال9:15:16
0.5351 ریال9:15:16
0.5352 ریال8:15:15
0.5352 ریال8:15:15
0.5351 ریال7:15:15
0.5351 ریال7:15:15
0.5352 ریال6:54:14
0.5353 ریال6:33:14
0.5351 ریال6:15:17
0.5351 ریال6:15:17
0.5353 ریال5:54:16
0.5354 ریال5:15:20
0.5354 ریال5:15:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات